พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด หากอยากรู้จักเมืองร้อยเอ็ดดี ต้องมาที่นี่เลยค่ะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใกล้ศาลากลางจังหวัด เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงห้องภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนจัดแสดงหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่เริ่มมีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัย ตลอดจนส่วนจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี และงานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกตามดำริของศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ศิลปหัตถกรรมอีสาน โดยเฉพาะผ้าไหม และ ผ้าพื้นเมือง ต่อมาเมื่อกรมศิลปกรมีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองจึงได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในการจัดแสดงให้ครอบคลุมข้อมูลเรื่องราวของจังหวัดทุกด้านทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถรรม เริ่มโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่งบประมาณ 2536 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารต่อเนื่อง มาจนกระทั่ง ปี 2540 จึงดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในการจัดแสดงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหมได้แก่ ระบบสารสนเทศการทำหุ่นจำลองและฉากชีวิตต่าง ๆ เข้ามาประกอบการนำเสนอเรื่องราว ทำให้อาจกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในความดูแลของกรมศิลปากร

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา  09.00 – 16.00 น.  ปิดวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด โทร. (043) 514456
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น
โทร. (043) 244498-9
ตำรวจทางหลวง ส.ทล. กก.6 จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 569091
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (043) 511306
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (043) 511466
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (043) 511766
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทร. (043) 589073-4
โรงพยาบาลจตุรพักตร์พิมาน โทร. (043) 561073-4
โรงพยาบาลธวัชบุรี โทร. (043) 514294
โรงพยาบาลปทุมรัตน์ โทร. (043) 587073-4
โรงพยาบาลพนมไพร โทร. (043) 591321
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โทร. (043) 567073-4
โรงพยาบาลโพนทราย โทร. (043) 595073-4
โรงพยาบาลโพนทอง โทร. (043) 571321
โรงพยาบาลเมยวดี โทร. (043) 577073-4
โรงพยาบาลเมืองสรวง โทร. (043) 597074-5
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. (043) 511754, 511205
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โทร. (043) 581323
โรงพยาบาลเสลภูมิ โทร. (043) 551322
โรงพยาบาลหนองพอก โทร. (043) 579073-4
โรงพยาบาลอาจสามารถ โทร. (043) 599073-4

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใกล้ศาลากลางจังหวัด

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น