เที่ยว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

“สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนางพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ”

เทศกาล/ประเพณี

งานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัยหรือบุญเดือนสาม จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันอาสาฬหบูชา บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง

การแข่งขันเรือยาวประเพณี จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันออกพรรษาหรือช่วงเดือนตุลาคม บริเวณ ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย

การเดินทาง

รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 08:00-22:10 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 400-830 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490

เครื่องบิน มีเที่ยวบินมาลงที่สนามบินร้อยเอ็ด M114-F2

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เจดีย์มหามงคลบัว อลังการเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ มีสถาปัตยกรรมสวยงาม เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงตามหาบัว ก่อขึ้นเป็นสถานที่รำลึกแสดงความเคารพบูชา ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน ล้อรอบด้วยรูปเหมือนของหลวงตามหาบัวและพระเกจิอาจารย์ต่างๆ มีพระอัฐิธาตุและยังเป็นที่รวบรวมหนังสือธรรมะที่แต่งโดยหลวงตาอีกด้วย

กู่พระโกนา ย้อนอดีตชมโบราณสถานอารยธรรมขอมศาสนสถานก่ออิฐศิลาทราย สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 องค์ มีกำแพงล้อม ปัจจุบันปรางค์องค์กลางมีการสร้างศาลาครอบไว้ เพื่อรักษาหน้าบันสลักรามายณะและประทับสลักภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ให้อยู่ในสภาพเดิม นอกจากนี้ยังมีัเทวรูปและโบราณวัตถุต่างๆให้ชมด้วย

[adsense-2]

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัด

แนะนำของฝาก

  • ผ้าไหมสาเกต เป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ถักทอเป็นลายโบราณที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวเมืองร้อยเอ็ดได้เป็นอย่างดี หาซื้อได้ตามร้านขายของฝากในทุกอำเภอ
  • ข้าวหอมมะลิ หมูยอ แหนม กุนเชียง และหมูหยอง สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของฝากทั่วไปในจังหวัด

แผนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

ความเห็น

ความเห็น