วัดสระบัว

วัดสระบัว ตั้งอยู่เลขที่ 63 ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วัดสระบัวเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาอายุกว่า 700 ปี มีสถาปัตยกรรม และงานปูนปั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่สวยงดงาม เป็นงานที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจของวัดสระบัวได้เช่น ซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์ เพดานในโบสถ์ หน้าบัน งานปูนปั้นฐานเสมาที่เป็นงานปูนปั้นที่มีศิลปะที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ภายในโบสถ์ของวัดสระบัว มีขนาดเล็กกระทัดรัด เชื่อกันว่าในสมัยโบราณไม่อนุญาติในผู้หญิงเข้ามาในโบสถ์ในการประกอบพิธีในศาสนาพุทธ โบสถึงไม่จำเป็นต้องสร้างให้ใหญ่โต เพราะมีเพียงพระภิกษุและอุบาสก เท่านั้นที่ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ภายในโบส ภายในโบส มีเพดานไม้แกะสลักที่หาดูได้ยาก มีความวิจิตรบรรจงในการสร้าง ไฮไลท์อีกอย่างนึงคือด้านหลังพระประทาน มีช่องหน้าต่างบานเล็กๆ เมือเปิดออกจะทำให้แสงส่องเข้ามาภายในโบสถ์ด้านหลังพระประทาน เหมือนแสงธรรมะส่องนำทาง ช่องนี้เป็นกุศโลบายของช่างฝีมือในสมัยโบราณ ที่ทำช่องแสงให้แสงเข้าส่องสว่างภายในโบสถ์ เพราะในอดีตนั้น ยังไม่มีไฟฟ้า

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

อุโบสถ เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังเหลืออยู่เป็นหลักฐานเป็นพระอุโบสถ ที่มีความสวยงามอ่อนช้อยด้วยศิลปะอันบรรจงสร้างของช่างสมัยกรุงศรีอยุธยา อย่างแท้จริง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร หอสวดมนต์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 เป็นอาคารไม้ทรงไทย เป็นสถานปัตยกรรมในสมัยแรกสร้างวัด และยังมิได้มีการสร้างเสริมหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ตัววัดและพระประธานเป็นงานประติมากรรมสมัยอยุธยา เมื่อเข้าไปในพระอุโบสถ จะพบพระพุทธรูปที่สำคัญ  เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ  ซึ่งเป็นพระประธานประจำในพระอุโบสถ  สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ประมาณ 600 ปี ซึ่งนับว่าคงความศักดิ์สิทธิ์มากจนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้

ประติมากรรมสมัยอยุธยา แม้แต่พัทธสีมารอบพระอุโบสถก็เป็นงานปูนปั้นศิลปะสมัยอยุธยาโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ฐานจนถึงยอด ที่ฐานเป็นลายปูนปั้นยักษ์แบกอยู่ทั้ง 4 ด้าน ชั้นที่สองถัดขึ้นมาเป็นลายรูปปั้นครุฑ ชั้นที่ 3 เป็นลายรูปกระจัง ชั้นที่ 4 เป็นลายรูปดอกบัวและบนสุดเป็นใบเสมาคู่ ทั้งหมด ที่กล่าวมานี้มีความสูงรวมกัน 2.5 เมตร และด้วยลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้มีผู้กล่าวว่าถ้าหากต้องการที่จะชมงาน สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาแท้ วัดสระบัวคือ สถานที่ต้องมองหา

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.15 นิ้ว มีฐานปูนลวดลายสวยงาม มีพระปรางค์ 2 องค์ และเจดีย์ 2 องค์ ส่วนอุโบสถสันนิฐานว่าสร้างในสัมยกรุงศรีอยุธายาตอนปลายประมาณ 600 กว่าปี

ปูนปั้นฐานเสมารอบโบสถ์ ลักษณะทำเป็นฐานเสมาซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้น ฐานเป็นรูปยักษ์แบกครุฑ และลิงแบกเป็นศิลปะปูนปั้นสมัยอยุธยาที่จัดว่างดงามมากแห่งหนึ่งที่ยังคง เหลืออยู่

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) อ.ชะอำ เพชรบุรี โทร. (032) 471 005-6
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. (032) 425 573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (032) 428 047
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. (032) 425 544
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. (032) 401 251-3
โรงพยาบาลเพชรรัชต์ โทร. (032) 417 070 – 2
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (032) 425 500, (032) 417 106
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี โทร. (032) 425 307
สถานีรถไฟเพชรบุรี โทร. (032) 425 211
ไปรษณีย์เพชรบุรีโทร. (032) 425 146, (032) 425 571
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. (032) 402 220, (032) 427 579
ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 361, (032) 472 502, (032) 471 078
โรงพยาบาลชะอำ โทร. (032) 471 007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 321, (032) 434 021-2
ไปรษณีย์ชะอำ โทร. (032) 471 252
สถานีรถไฟชะอำ โทร. (032) 471 159
สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1) โทร. (032) 471 615 (สี่แยกชะอำ) โทร.(032) 471 654, (032) 4332 88 (ชายหาดชะอำ)
ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ โทร. (032) 515 995

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดสระบัว ตั้งอยู่เลขที่ 63 ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่กลางตัวเมืองเพชรบุรี 

แผนที่

Sa Bua

ความเห็น

ความเห็น