กลุ่มโบราณสถานสระมรกต

กลุ่มโบราณสถานสระมรกต ไปเยือนถิ่นทวารวดี บูชารอยพระพุทธบาทคู่กันค่ะ กลุ่มโบราณสถานสระมรกต ตั้งอยู่ที่วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย เริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างศิลาแลงและอิฐ ส่วนใหญ่คงเหลือเฉพาะรากฐานอาคารเท่านั้น ระหว่างการขุดแต่งได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่สลักอยู่บนศิลาแลง ที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้าง และยังมีการสลักรูปกากบาท โดยที่ตรงกลางมีหลุมสำหรับใช้ปักเสา สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อปักฉัตรหรือร่ม

สิ่งที่น่าสนใจ

1. รอยพระพุทธบาทคู่ ยุคทวารวดี ราว 1,500 ปีมาแล้ว สลักบนพื้นศิลาแลง คาดว่าสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยทวารวดีถึงสมัยลพบุรี นับเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

2. ซากสุคตาลัย เป็นศาสนสถานประจำ “อโรคยศาล” สร้างทับพุทธสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งมีมาก่อน

สุคตาลัย หมายถึงที่ประทับพระพุทธเจ้า ในที่นี้คือพระไภสัชยคุรุ (พระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นแพทย์ ตามคติมหายาน) อยู่ปราสาทประธาน มีกำแพงล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อโรคยศาล หมายถึงศาลาไร้โรค (บางคนเรียกโรงพยาบาล แต่ไม่ใช่) เป็นสถานบำบัดผู้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยสมุนไพร สร้างด้วยไม้ อยู่ภายนอกกำแพงสุคตาลัย

3. สระบัวล้า อยู่ใกล้รอยพระพุทธบาทคู่ ไปทางด้านเหนือ ชาวพวนเรียกชื่อบัวล้า เพี้ยนคำเขมรว่า บาราย

4. สระมรกต อยู่ใกล้รอยพระพุทธบาทคู่ ไปทางด้านตะวันออก เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้างประมาณ 115 เมตร ยาว 214 เมตร ลึก 3.50 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ สันนิษฐานว่าขุดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ และได้นำศิลาแลงไปใช้เป็นสถาปัตยกรรม ชาวพวนได้เรียกว่าสระมรกต เพราะแต่เดิมมีตะไคร่กับไคลน้ำและผำขึ้นเต็ม แลดูคล้ายสีเขียวมรกต

5. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่บ่อน้ำแห่งนี้ได้มีการค้นพบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดสระมรกต โทร. (037) 276 084
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 8 กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ (037) 312 282, (037) 312 284 โทรสาร (037) 312 286
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี (037) 211 058, 191
ตำรวจทางหลวง (037) 290 066, 193
สถานีรถไฟปราจีนบุรี (037) 211 120
สถานีขนส่งปราจีนบุรี (037) 211 292
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (037) 211 088
โรงพยาบาลอำเภอกบินทร์บุรี (037) 281 196-7
โรงพยาบาลอำเภอบ้านสร้าง (037) 271 238-9
โรงพยาบาลอำเภอประจันตคาม (037) 291 368-9
โรงพยาบาลอำเภอศรีมโหสถ (037) 276 127
โรงพยาบาลอำเภอศรีมหาโพธิ (037) 279 203-4
โรงพยาบาลอำเภอนาดี (037) 289 057
โรงพยาบาลอิมพีเรียล (037) 211 587

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามถนนสุวินทวงศ์ ใช้เส้นทางหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี-อำเภอพนมสารคาม ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงกลุ่มโบราณสถานแห่งนี้

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น