บึงเกลือ

บึงเกลือ  ไปเที่ยวทะเลอีสาน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ นอนเล่นบนหาดทราย สูดอากาศบริสุทธิ์ เล่นน้ำ ทานข้าวริมหาดกันค่ะ บึงเกลือ หรือ บุ่งเกลือ ตั้งอยู่บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 7,500 ไร่ ในบึงน้ำแห่งนี้มีน้ำขังตลอดปี ริมบึงมีหาดทรายขาวสะอาด กว้างขวาง ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามและสามารถรับนักท่องเที่ยวมารับอากาศบริสุทธิได้ตลอดปี มีแพร้านอาหารบริการอาหารอีสานและอาหารตามสั่งนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนและเล่นกีฬาทางน้ำ

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ราบต่ำเป็นแอ่งน้ำ มีห้วยหนองเป็นจำนวนมาก เช่น หนองสร้างจั้น , หนองหวาย , หนองเบ็น เป็นต้น มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่น มีสัตว์ป่านานาชนิด ฤดูฝนมีน้ำไหลจากแม่น้ำยัง ห้วยวังหลวง ฤดูแล้งน้ำในแอ่งจะแห้ง ยังมีเหลือแต่หนองบึงเล็กๆ ดังกล่าว มา ในฤดูแล้งพื้นดินจะแห้งแล้ง และมีเกร็ดเกลือขึ้นทั่วไป ชาวบ้านนิยมนำมาต้มสกัดเอาเกลือไว้บริโภค ในครัวเรือน จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บึงเกลือ” ต่อมา กำนันสา พรมนันท์ กำนันตำบลเมืองไพร ได้ชัก ชวนชาวบ้าน และรวมกำลังชาวบ้านในตำบล ( สมัยก่อนขึ้นกับตำบลเมืองไพร ) มาขุดปิดทำนบ ตรงที่มีน้ำไหลเข้าออกบึงเกลือ หรือเรียกว่า ” ปากยังหลง ” เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร หลายปีต่อมา พ.ศ. 2528 กรมชลประทานได้สำรวจบึงเกลือปี 2531 – 2532 ได้งบประมาณเพื่อทำฝาย ตลอดแนวจากบ้านน้ำจั้นน้อย ถึงบ้านโนนสวรรค์ เพื่อใช้กักเก็บน้ำ และเป็นเส้นทางคมนาคม พร้อมทำ ฝายระบายน้ำที่ปากบึงเกลือ พ.ศ. 2537 – 2538 ได้งบประมาณเพิ่มเติม จึงขยายคันดินให้มั่นคง

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำบึงเกลือ อยู่ในเขตตำบลบึงเกลือเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วน ของตำบลวังหลวง ลักษณะทางน้ำเป็นน้ำจืด ไม่มีน้ำเค็ม ฝั่งน้ำทางทิศตะวันตกมีหาดทรายยาวประมาณ เกือบ 1 กิโลเมตร มีสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งอนุรักษ์นกเป็ดน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ และวันหยุดจะมีผู้คนมาท่องเที่ยวที่บึงแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสบรรยากาศสดใสเป็นธรรมชาติ มีร้านอาหาร แพอาหารให้บริการตลอดวัน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ มีเรือสกุ๊ตเตอร์ลากบานาน่าโบท จักรยานน้ำ เรือพาย ไว้บริการนักท่องเที่ยว ด้วยบรรยากาศที่เป็นทรายหาดคล้ายทะเล จนได้ชื่อว่า ” บึงเกลือทะเลอีสาน ” มาจนถึงปัจจุบันนี้

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น
โทร. (043) 244498-9
ตำรวจทางหลวง ส.ทล. กก.6 จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 569091
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (043) 511306
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (043) 511466
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (043) 511766
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทร. (043) 589073-4
โรงพยาบาลจตุรพักตร์พิมาน โทร. (043) 561073-4
โรงพยาบาลธวัชบุรี โทร. (043) 514294
โรงพยาบาลปทุมรัตน์ โทร. (043) 587073-4
โรงพยาบาลพนมไพร โทร. (043) 591321
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โทร. (043) 567073-4
โรงพยาบาลโพนทราย โทร. (043) 595073-4
โรงพยาบาลโพนทอง โทร. (043) 571321
โรงพยาบาลเมยวดี โทร. (043) 577073-4
โรงพยาบาลเมืองสรวง โทร. (043) 597074-5
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. (043) 511754, 511205
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โทร. (043) 581323
โรงพยาบาลเสลภูมิ โทร. (043) 551322
โรงพยาบาลหนองพอก โทร. (043) 579073-4
โรงพยาบาลอาจสามารถ โทร. (043) 599073-4

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ไปตามทางหลวงหมายเลข 23ผ่านอำเภอธวัชบุรี จากอำเภอเสลภูมิประมาณ 1 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายทางไปบ้านเมืองไพร 8 กิโลเมตร ก็จะถึงแหล่งที่เที่ยวบึงเกลือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น