วัดป่าแสงอรุณ

วัดป่าแสงอรุณ  เที่ยววัดสวย ดูสิมอีสาน กราบนมัสการหลวงปู่ขาว ตั้งอยู่ที่บ้านเลิงเปือย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตำบลพระลับ ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นประมาณ 3 กิโลเมตร

ปูชนียสถาน/ปูชนียวัตถุที่น่าสนใจภายในวัด

  1. อุโบสถ (สิมอีสานประยุกต์) เป็นสถาปัตยกรรมแบบอีสานตอนบนผสมผสานกับสถาปัตยกรรมส่วนกลาง เพื่อให้สวยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กว้าง 15 เมตร ยาว 34 เมตร สูงจากพื้นดินเดิม 60 เมตร เสา 52 ต้น หน้าต่าง 14 ช่อง ประตู 3 ช่อง หลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาแบบโบราณ มีหอระฆัง 4 หอ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่มั่นคงถาวรโดยตลอด สิมอีสาน ได้เน้นถึงรูปแบบ ทรวดทรง ความมั่นคงสามารถคุ้มแดดคุ้มฝน ตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อันเป็นการปลูกฝังแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นตลอดไป
  2. พระประธานประจำวัดมีชื่อว่า “หลวงปู่ขาว” เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร (ปางมารวิชัย) สมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง 11 นิ้ว สูง 1 ฟุตเศษ ซึ่งเป็นพระคู่บารมีของวัด
  3. พระประธานในสิมอีสานมีชื่อว่า “พระพุทธสังสิโยภาสสุขพิพัฒน์” เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 69 นิ้ว สูง 2 เมตรเศษ มีลักษณะงดงาม และเป็นศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
  4. ศาลาหลวงพ่อองค์ดำ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฎิมาองค์ดำจำลองมาจากมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย มีพระประจำวันเกิดครบทุกวัน และมีรูปเหมือนพระบูรพาจารย์สำคัญ 2 รูปคือหลวงปู่มั่น และหลวงปู่เทสก์
  5. ศาลาไม้แก่นขาม 1 หลัง เป็นการก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่เป็นไม้แก่นขามทั้งหมด ตั้งแต่เสาถึงหลังคาชั้นบนเพียงชนิดเดียว โดยไม่ใช้ไม้อื่นๆ เลยจนกระทั่งไม้ฐานตั้ง พระพุทธรูปและพระพุทธรูปปางรำพึง สูงประมาณ 1 เมตร ก็เป็นไม้แก่นขามทั้งสิ้น
  6. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวิถีชาวชนบทอีสาน เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นปั้นวิถีชีวิตชาวชนบทอีสานเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนไทยได้ทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษของตน จะได้เกิดความประทับใจในความเป็นไทยที่สืบทอดมาด้วยความเหนื่อยยาก
  7. วังปลาบึกยักษ์ ขนาด 100 กิโลกรัม บริเวณด้านหลังวัดจะมีสระน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของปลาบึกขนาดใหญ่ จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำให้ผู้ที่ไปเยี่ยมชมได้พบเห็นและได้บริจาคอาหารให้ปลาชนิดต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดบุญกุศลอีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ทางด้านหน้าวัดด้านทิศเหนือของสิมอีสานยังมีน้ำตกจำลอง สวนหย่อม สนามหญ้า ป่าไม้หลากหลายพันธุ์ ให้ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมได้พบเห็นและพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อเข้าไปในบริเวณวัดอีกด้วย

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน เวลา 08.07 -18.09 น.

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดป่าแสงอรุณ เลขที่ 449 หมู่ 9 บ้านเลิงเปือย (แอวมอง) ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-221-132

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-246-649, 043-330-157, 043-246-853
โทรสาร: 043-246-649, 043-330-345
อีเมล์: [email protected]

ททท. สำนักงานขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-244-498 – 9

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดป่าแสงอรุณอยู่บนถนนศรีจันทร์ (ขอนแก่น-กาฬสินธุ์) ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นประมาณ 6 กิโลเมตร มีแยกขวามือเข้าถนนโยธาธิการอีก 300 เมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น