สวนสาธารณะสันติชัยปราการ(สวนสันติชัยปราการ)

สวนสาธารณะสันติชัยปราการ(สวนสันติชัยปราการ) ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนพระอาทิตย์ ต่อกับถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพ เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนเมือง สร้างบนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่เศษ บริเวณโดยรอบป้อมพระสุเมรุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ช่วงปลายถนนพระอาทิตย์ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองบางลำพู สวนแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยภายในบริเวณสวนมี พระที่นั่งสันติชัยปราการ ที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดับไว้ พร้อมกับท่ารับเสด็จขึ้นลงเรือพระที่นั่ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นที่จัดพระราชประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สวนแห่งนี้มีทัศนียภาพของคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามมาก นับเป็นสวนสาธารณะเพียงไม่กี่แห่งของกรุงเทพมหานคร ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมบรรยากาศริมแม่น้ำ และสามารถชมกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินได้อย่างชัดเจน

สวนสาธารณะสันติชัยปราการ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และโบราณสถาน นับเป็นนันทนสถานเอนกประสงค์ที่ได้ประโยชน์ใช้สอยทั้งด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา และการอนุรักษ์ (ป้อมพระสุเมรุ) พื้นที่โดยรอยได้รับการออกแบบให้สามารถใช้เป็นที่ออกกำลังกายได้หลายประเภท เช่น การเต้นแอโรบิค รำมวยจีน สามารถเป็นสถานที่จัดงานของท้องถิ่นและรัฐบาล เช่น พิธีต้อนรับแขกจากต่างประเทศ รวมทั้งด้านวัฒนธรรม เช่น พิธีลอยกระทง สงกรานต์ เป็นต้น

นอกจากตัวป้อมพระสุเมรุแล้ว ในบริเวณสวนแห่งนี้ยังมี “ต้นลำพู” ดั้งเดิมอันเป็นที่มาของชื่อ “บางลำพู” ต้นสุดท้ายที่ยังหลงเหลือไว้ให้ศึกษาอีกด้วย ที่อยู่มานานตั้งแต่ก่อนมีสร้างสวนและพระที่นั่งฯ แต่ทว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 ต้นลำพูต้นนี้ได้ตายลง ทางกรุงเทพมหานคร (ก.ท.ม.) ได้มาตัดทิ้งจนเหลือแต่ตอ

ชื่อของ “สวนสันติชัยปราการ” นี้ แปลว่า “มีปราการที่เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของสันติภาพ” เป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อคราวที่ได้มีการจัดทำโครงการบูรณะป้อมพระสุเมรุและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเป็นสวนสาธารณะ ได้มีการจัดสร้างพระที่นั่งเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานนามให้พระที่นั่งและสวนสาธารณะแห่งนี้ไว้ว่า “สวนสันติชัยปราการ”

จุดที่น่าสนใจภายในสวน

พระที่นั่งสันติชัยปราการ กว้าง 4.7 เมตร ยาว 14.20 เมตร สร้างด้วยไม้ตะเคียนในแบบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม ตกแต่งลวดลายแกะสลักใช้ไม้สักทาสีชาตามแบบพระที่นั่ง หลังคาลดชั้นแบบจตุมุข มีมุขประเจิด หน้าบันตกแต่งด้วยลวดลายไทยงดงามวิจิตร ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ต้นลำพู เดิมบริเวณนี้เป็นป่าชายเลน มีดงลำพูและเป็นที่อาศัยของหิ่งห้อยจำนวนมาก ที่มาของชื่อ “บางลำพู” ในสมัยอยุธยา เล่ากันว่า “ถ้าพายเรือมาเห็นแสงจากหิ่งห้อยยามค่ำคืนที่อยู่กับต้นลำพูแสดงว่า ได้เดินทางมาถึงบางลำพูแล้ว” แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 3 ต้นในบริเวณริมน้ำของสวนแห่งนี้เท่านั้น ต้นลำพูเป็นพันธุ์ไม้ให้ประโยชน์ช่วยให้น้ำใส ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง และเป็นแหล่งอาศัยของหิ่งห้อย การเปล่งแสงของหิ่งห้อยเกิดขึ้นหลังพลบค่ำเป็นสัญญาณใน “การเรียกคู่” เพื่อผสมพันธุ์ เมื่อเกิดตัวอ่อนแล้วพ่อแม่จะตายตกลงในน้ำเป็นอาหารปลา นับเป็นวัฏจักรให้ประโยชน์ต่อมนุษย์

ประติมากรรมวิถีชีวิตบางลำพู ตั้งประดับอยู่ในสวนฯ แสดงวิถีชีวิตประชาชนในย่างบางลำพูแต่ละด้านในแต่ละยุคสมัย “สมัยอยุธยาถึงกรุงธนบุรี ชุมชนบางลำพู คือ แหล่งพักค้างแรมเพื่อเดินทางต่อทางเรือ” “สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 2 – 4) ย่านบางลำพูเป็นชุมชนค้าขายสินค้าขนมไทยที่เลื่องชื่อ” “สมัยรัชกาลที่ 5 – 7 บางลำพูกลายเป็นศูนย์กลางด้านดนตรีไทย และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง”

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน เวลา 05.00 – 21.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. (02) 545 3321
สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. (02)-288-7000 (สำนักงานสีลม), (02) 356 1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), (02) 545 3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
TAXI-RADIO โทร. 1681
แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. (02) 131 5700 ต่อ 1301
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. (02) 132 1888
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3191, (02) 269 3199
แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3481, (02) 269 3484
กรมการบินพลเรือน โทร. (02) 286 0506, (02) 286 0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. (02) 621 8701
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. (02) 716 4044
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถประจำทางสวนสันติชัยปราการ ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนพระอาทิตย์ ต่อกับถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพ มีรถเมล์สาย 3, 6, 9, 30, 32, 33, 53, 64, ปอ.6 ผ่าน

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น