เสาดินนาน้อย

เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงของ ห่างจากตัวเมืองน่าน 60 กิโลเมตร จากอำเภอนาน้อยมีทางแยกไปตามเส้นทางหมายเลข 1083 ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นเสาดินที่มีลักษณะแปลกตาคล้าย “แพะเมืองผี” ที่จังหวัดแพร่ จากหลักฐานทางธรณีวิทยา พบว่าเสาดินนาน้อยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย (late tertian) ประกอบกับการกัดเซาะของน้ำและลมตามธรรมชาติ นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 10,000-30,000 ปีมาแล้ว เคยเป็นก้นทะเลมาก่อน และจากหลักฐานการค้นพบกำไลหินและขวานโบราณที่นี่ (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน) แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่า

เสาดินนาน้อยมีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม คล้ายฉากคล้ายหลืบม่าน แล้วแต่จะจินตนาการให้เป็นรูปอะไร กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ. แพร่ โดยมีป่าเต็งรังขึ้นอยู่กระจัดกระจาย ในช่วงฤดูหนาว ป่าเต็งรังบริเวณรอบ ๆ เสาดินจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง แดง ส้ม น้ำตาล ตัดกับสีน้ำเงินเข้มของท้องฟ้า สวยงามน่าชม เราสามารถเดินชม ได้ทั่วทั้งบริเวณ ซึ่งทางอุทยาน จัดให้มี ทางเดิน ชมธรรมชาติ

[adsense-2]

จากเสาดินนาน้อยประมาณ 300 ม. ก็จะพบกับคอกเสือ ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งลึกจากเนินดินด้านบนประมาณ10 ม.มีทางลงไปชมทำด้วยไม้อยู่ทางด้านใต้ เมื่อลงไปจะพบว่าบริเวณรอบ ๆ หุบผามีลักษณะเป็นหลืบม่าน เป็นร่อง รอยยาว รวมถึงมีแท่งดินรูปร่างต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่ภายในเหมือนกับที่เสาดิน ในสมัยก่อนชาวบ้านเล่าว่า ใน บริเวณนี้มีเสืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และจะมาขโมยเอาวัว ควาย และหมูของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้กินเป็นอาหาร ชาวบ้านจึงรวมกำลังไล่ต้อนเสือให้ตกลงไปในบ่อดินดังกล่าว แล้วใช้ก้อนหินและไม้แหลมขว้างและ ทิ่มแทงเสือ จนตาย เขาจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “คอกเสือ”แม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยกว่าประมาณ 10 ไร่ แต่ก็มีความงดงามเฉพาะตัว แตกต่างไปจากที่เสาดินจึงไม่ควรพลาดชมทั้งสองแห่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีบ้านพักรับรองและเต็นท์ให้เช่า หรือจะเอาเต้นท์มาเองก็ได้ และควรจะเตรียมอาหารไปเองด้วย

การเดินทางไปเสาดินนาน้อย
รถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลกถึงแพร่ จากแพร่ตามถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปถึงอำเภอเวียงสา เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1026 จากอำเภอเวียงสาไป อำเภอนาน้อย มีทางแยกไปตามเส้นทางหมายเลข 1083 ขับเข้ามาประมาณ 10 กว่า กม. จะพบป้ายให้ไปทาง เสาดินนาน้อย เลี้ยวขวามาอีกประมาณ 10 กม. ก็จะถึงเสาดินนาน้อย

รถประจำทาง
หากเดินทางมาเองสามารถใช้บริการรถ กรุงเทพฯ-เวียงสา เวียงสา-นาน้อย-สามแยกบ้านใหม่ แล้วเหมารถ สองแถว 300 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่ออุทยานแห่งชาติศรีน่าน โทร. 054-701-106

แผนที่เสาดินนาน้อย

ความเห็น

ความเห็น