วัดโชติการาม(สามจีน)

วัดโชติการาม(สามจีน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เดิมชื่อว่า “วัดสามจีน” เพราะสร้างโดยพี่น้องชาวจีน 3 คน ในปี 2350 ต่อมาเจ้าพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเป็นผู้ทำการบูรณะและก่อสร้าง ได้รับพระราชมานวิสุงคามสีมา เมื่อ 5 ธันวาคม 2460

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

พระอุโบสถ สร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนไปถึงอกไก่ ไม่มีช่อฟ้าใบระกา บางทีอาคารชนิดนี้เรียกว่า “ตึกทรงวิลันดา” ด้านหน้ามีพาไลยื่นออกมา หน้าบันด้านหน้าปั้นเป็นรูปภูริทัตชาดก (บำเพ็ญศีลบารมี) ท่ามกลางลายปูนปั้นต้นไม้ ดอกไม้ ประดับด้วยเครื่องชาม รวมทั้งซุ้มจระนำก็ประดับถ้วยชามด้วยเช่นกัน น่าจะเป็นแบบพระราชนิยมที่ทำกันในสมัยรัชกาลที่3

เจดีย์องค์กลางระหว่างโบสถ์กับวิหาร เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ยี่สิบ ตั้งแต่องค์ระฆังขึ้นไปประดับกระเบื้องสีเหลือง ยอดเป็นบัวคลุ่ม ทรวดทรงงดงาม คล้ายเจดีย์สี่รัชกาลที่วัดโพธิ์ ท่าเตียน

วิหาร มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีปรางค์ขนาดเล็กที่มุมกำแพงแก้วทั้งสี่ วิหารนี้มีการก่อสร้างมุขหน้า – มุขหลังใหม่ ประตูด้านหน้าวิหารสลักเป็นภาพทวารบาลอย่างจีน คล้ายกับที่วัดนางชี ฝั่งธนฯ ส่วนด้านหลังบานประตู หน้าต่าง เขียนเป็นภาพแจกันทรงสูง ใส่ดอกไม้อย่างเครื่องบูชาแบบจีน ภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม แต่ยังเห็นเค้าความงามและฝีมือช่างในยุตนั้น โดยจิตรกรรมด้านหน้าพระประธานเขียนเป็นเรื่องสัตตมหาสถาน ส่วนตอนบนเขียนมารผจญ เหนือมารผจญเขียนเป็นเทพชุมนุม 1 ชั้น สูงขึ้นไปเขียนเป็นอดีตพุทธ ผนังด้านหลังพระประธานเขียนเป็นภาพจักรวาล มีเขาพระสุเมรุ พระอาทิตย์ พระจันทร์ วิมานเทวดา และมีฉากพระพุทธเจ้า เทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงวส์ และเสด็จลงจากดาวดึงส์

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี (02) 589 5479
สำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร (02) 250 5500
สำนักงานขนส่งจังหวัด (02) 591 4079
สำนักงานจังหวัด (02) 528 4700
สถานีตำรวจภูธร เมืองนนทบุรี (02) 527 0236-7
ท้องถิ่นจังหวัด (02) 580 0715
อำเภอเมืองนนทบุรี (02) 591 5224
อำเภอปากเกร็ด (02) 583 3400
อำเภอบางบัวทอง (02) 194 1101
อำเภอบางกรวย (02) 447 5123
อำเภอบางใหญ่ (02) 950 245
อำเภอไทรน้อย (02) 597 1178
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (02) 580 0751

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วิ่งไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้าแล้วตรงไปเลี้ยว แยกซ้ายมือ จะมีป้าย บอกทางตลอดทางค่ะ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น