ศาลาไหมไทย

ศาลาไหมไทย ชมศิลปะการทอผ้าไหมไทย ดูผ้าไหมมัดหมี่ที่แพงที่สุดในโลก ศาลาไหมไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (12 สิงหาคม 2535) เพื่อเป็นศูนย์สืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสานรวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบ ธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน โดยทรงพระราชทานนามอาคารพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี” เป็นอาคาร 2 ชั้น

ภายในอาคารจัดแสดงกรรมวิธีการผลิตตั้งแต่มัดย้อมจนถึงวิธีการทอ อุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับไหมและของเก่าแก่ควรอนุรักษ์ รวมถึงผ้าไหมมัดหมี่โบราณลวดลายต่างๆ ที่พิเศษที่สุดคือที่นี่จัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่ที่แพงที่สุดในโลกฝีมือชาว อ.ชนบท และเคยชนะการประกวดผ้าไหมของเอเชีย พร้อมทั้งได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ช่วงเวลาที่เปิดบริการ เปิดให้นักท่องเที่ยวชมทุกวันในเวลาราชการ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
โทร. (043) 286218 โทรสาร (043) 286031

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว
จากขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-โคราช) 44 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่สี่แยกบ้านไผ่เข้าทางหลวงหมายเลข 229 ไปอีก 11 กิโลเมตร ศาลาไหมไทยอยู่ทางซ้ายมือ (ตรงข้ามกับหนองกอง-แก้ว หนองน้ำงดงามของอำเภอชนบท)

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น