ศูนย์ศิลป์สิรินธร

ศูนย์ศิลป์สิรินทร ไปเดินชิลดูนิทรรศการศิลปะระดับประเทศกันค่ะ ศูนย์ศิลป์สิรินธร ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ถนนเลย- หนองบัวลำภู อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นแหล่งรวบรวมภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะหลากหลาย จัดไว้ในหอนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน รายล้อมด้วยสวนป่าซึ่งมีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ลักษณะของอาคารแห่งนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมเรียบง่าย การออกแบบรูปทรงให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด เมื่อมองแล้วคล้ายกับงานประติมากรรมสร้างสรรค์แก่สวนป่ามากขึ้น แต่ละอาคารมีการจัดแบ่งตามลักษณะของการใช้สอย จัดแสดงภาพเขียนของเด็กนักเรียนและเยาวชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายผลงานศิลปะและของที่ระลึกด้วย

ประวัติความเป็นมาของศูนย์ศิลป์สิรินธร

ชื่อของ “ศูนย์ศิลป์สิรินธร” ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มก่อสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2536 ด้วยเงินงบประมาณ 11 ล้านบาท เกิดจากความคิดริเริ่มของ “ครูสังคม ทองมี” เป็นครูสอนศิลปะมีผลงานสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ให้เกิดการศึกษาเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก ๆ และผู้รักศิลปะในพื้นที่แถบภาคอีสานได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เพื่อเสริมความรู้ที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในตำรา

ศูนย์ศิลป์สิรินทร สร้างบนเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่ในบริเวณโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย อาณาบริเวณโดยรอบแวดล้อมไปด้วย ธรรมชาติของสวนป่า สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด โดยฝีมือการออกแบบ ของบริษัทแปลน อาร์คิเต็ค จำกัด ศูนย์ฯ นี้เป็นสถานที่แสดงภาพเขียนของนักเรียนที่มีความสวยงามโดยสร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้ว ทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมประกอบด้วยหอนิทรรศการถวรและหมุนเวียน อาคารฝึกปฏิบัติงานศิลปะ และร้านจำหน่ายผลงานศิลปะและของที่ระลึก

อาคารทั้งสี่หลังของศูนย์ศิลป์ฯออกแบบเป็นรูปทรงเรียบง่ายทว่าแฝงไว้ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมมองดูคล้ายกับงานประติมากรรมที่ช่วยประดับประดาให้สวนป่าโดยรอบมีความงดงาม อาคารแต่ละหลังมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแตกจ่างกันไปตามลักษณะของการใช้สอย ทุกอาคารมีส่วนเชื่อมโยงถึงกันด้วยทางเดินที่เปรียบเสมือนแกนเชื่อมระหว่างอาคาร ถ้าหากมีการสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ก็สามารถสร้างต่อกันไปตลอดในแนวเดียวกัน

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทรศัพท์ (042) 812812
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
ประชาสัมพันธุ์จังหวัดเลย (042) 811258
เทศบาลเมืองเลย (042) 811324
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย (042) 811254
สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย (042) 811254
โรงพยาบาลเลย (042) 862123
โรงพยาบาลเมืองเลยราม (042) 833400 -19
สถานีขนส่งจังหวัดเลย (042) 833586
ที่ทำการไปรษณีย์เลย (042) 812022

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอวังสะพุงใช้เส้น ทางหลวงหมายเลข 210 (วังสะพุง-กิ่งอำเภอเอราวัณ) ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ศูนย์นี้จะอยู่ทางด้านขวามือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น