วัดโสภาราม

วัดโสภาราม ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างพระสุโขทัยองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ต.สามเรือน  อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย อยู่ติดถนนจรดวิถีถ่อง ตรงกิโลเมตรที่ 2 จากอำเภอศรีสำโรง นามเดิมชื่อว่า วัดโรงญวน หมู่ที่ 7 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 64.50 ตารางวา วัดนี้ได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2360 เดิมเรียกว่า “วัดลำญวน” ตามชื่อของหมู่บ้านลได้เปลี่ยนเป็น “วัดโสภาราม” ในภายหลังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามทะเบียนระบุ พ.ศ.2370 ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างวัดนี้ เพราะเดิมเป็นที่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินของคนญวนที่อพยพมาอาศัยแล้วตั้งวัดขึ้นมา เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ดังหลักฐาน อุโบสถวิหาร – เจดีย์ -พระพุทธรูปเก่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้มีเพียงรากฐานปรากฏอยู่เท่านั้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ เป็นวัดโสภาราม

[adsense-2]

วัดโสภารามได้ทำการบูรณะมาหลายครั้ง และยังตั้งหลักฐานไม่ได้จนมาถึงปี 2520 โดยมีพระครูสุทธิธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโสภารามได้ทำการชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกันก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่และจัดสร้างอุโบสถ-ศาลาอบรมธรรมพระสุโขทัยองค์ใหญ่จนถึงปี 2541 พระมนูญก็ได้มารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสแทนจนถึงปี 2543 พระปลัดจิรสิน รจิธัมโม ก็ได้มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสแทน จนถึงปัจจุบัน

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดโสภาราม ตั้งอยู่ที่ ต. สามเรือน อ. ศรีสำโรง จ. สุโขทัย อยู่ติดกับถนนจรดวิถีถ่อง ตรงกิโลเมตรที่ 2 จากอำเภอศรีสำโรง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น