วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

วัดสวนแก้วอุทยานน้อยหรือเรียกกันอีกชื่อว่า วัดสระแก้ว อยู่ทางตะวันออกของวัดช้างล้อม ห่างออกมา 200 เมตร วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มโบราณสถานในวัดนี้มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีประตูทางเข้า 2 ทาง ด้านหน้าวัดและ หลังวัด โบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีทางเข้าอยู่ด้านหน้า รอบเจดีย์มีเจดีย์รายแบบต่างๆ ล้อมรอบอยู่ถึง 13 องค์ วิหารของวัดนี้ มีซุ้มพระตั้งอยู่ด้านหลัง ลักษณะเป้นทรงมณฑป หลังคามณฑปเป็นรูปโค้งแหลม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย คงปรากฏให้เห็นเพียง โกลนศิลาแลงและแกนไม้สักที่ใช้เป็นแกนยึดพระกรแล้วฉาบปูน

อัตราค่าเข้าชม
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท
หรือสามารถซื้อตั๋วรวมได้ ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150บาท
ในกรณีที่นำยานพาหนะเข้าภายในเขตอุทยานฯ เสียค่าธรรมเนียมอีก ราคา 10 -50บาท
ทางอุทยานฯ มีบริการรถรางนำชมโบราณสถานทั่วบริเวณชาวไทย 10บาทชาวต่างชาติ 30 บาท

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม
อุทยานฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00น.

ติดต่อสอบถามพิ่มเติม

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย 64130
โทร. 0 – 5567 – 9211

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากตัวเมืองสุโขทัยไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ประมาณ 55 กิโลเมตร

ความเห็น

ความเห็น