วัดสระบัวแก้ว

วัดสระบัวแก้ว เที่ยววัดเก่า ดูเรื่องเล่าผ่านฮูปแต้ม วัดสระบัวแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านวังคูณ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  เป็นวัดในหมู่บ้าน ตั้งอยู่บริเวณกว้างขวางพอสมควร มีสิม(โบสถ์) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2477 ตรงเชิงบันไดทางขึ้นสู่โบสถ์ ประดับด้วยประติมากรรมสิงห์หมอบทั้งซ้ายและขวา ด้านหน้าสิงห์ทั้งสองมีรูปปั้นคนนั่งเหยียดเท้ารูปปั้นทั้งสองล้วนเป็นฝีมือของหลวงพ่อผุย พระอุปัชฌาย์ วัดสระบัวแก้ว ส่วนผนังของโบสถ์แห่งนี้ก่ออิฐถือปูน ซึ่งมีภาพเขียนสีบนฝาผนังฝีมือจิตรกรพื้นบ้านฝีมือดีพอสมควรและยังปรากฎเห็นได้ชัดเจนถึงปัจจุบันนี้ ฝาผนังด้านในของสิมเขียนเรื่องราวของพุทธประวัติและเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ฝาหนังด้านนอกเป็นเรื่องราวรวมเกียรติ์บางตอน ภาพสัตว์ต่างๆ และภาพวิถีชีวิตการทำมาหากิน เช่น ภาพไถนา ภาพเลี้ยงไก่ ภาพยายเฝ้าบ้านเลี้ยงหลาน ส่วนฝาผนังด้านหลังสิม เขียนเรื่องการะเกด และพระมาลัยโปรดสัตว์นรก ภาพเขียนทั้งหมดเป็นฝีมือของ หลวงพ่อผุย และพ่อใหญ่ทองมา ชาวบ้านหนองแวง โสกธาตุ อำเภอหนองสองห้อง สิมนี้มีสภาพดีและยังใช้ในพิธีกรรมของสงฆ์อยู่

โดยในการวาดภาพจิรกรรมฝาผนังนี้ช่างแต้ม จะใช้เส้นแถบหรือสินเทาเป็นตัวแบ่งเรื่อง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วฮูปแต้มอีสานมักไม่ปรากฏว่ามีสินเทา สินเทานี้มีรูปร่างเหมือนสายฟ้าแลบ สามารถเห็นได้ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยา และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สิ่งที่สะดุดตาและเกิดความประทับใจเป็นพิเศษสำหรับฮูปแต้มวัดสระบัวแก้ว ก็คือช่างแต้มดูออกจะมีอิสระเสรี สามารถที่จะแสดงฝีมือของตนได้อย่างเต็มที่ต่อการเขียนภาพต้นไม้ ใบไม้ และภาพสัตว์นานาชนิด ซึ่งลักษณะนี้จะคล้ายกับงานจิตรกรรมตะวันตก ในสมัยอิมเพรสชั่นนิสม์สังเกตได้จากฝีแปรงการแตะแต้ม ส่วนสีที่ใช้จะเป็นสีเหลือง คราม ดินแดง เขียว ฟ้า ดำ

[adsense-2]

ประวัติบ้านวังคูณ

บ้านวังคูณ เป็นชุมชนอายุมากกว่าร้อยปีประชากรเป็นชาวไทย-ลาวสองกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกอพยพมาจากอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอวาปีประทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มที่สองมาจากบ้านนาโพธิ์ บ้านหนองว้า บ้านหนองจุก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 200 ครัวเรือน ประชากร ประมาณ1,100 คนและบ้านวังคูณเป็นบ้านกศน.5 ดาวซึ่งได้จัดกิจกรรมบ้านหวาง ปลูกผักในกระถางที่ทำจากยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วนำมาตัดตกแต่งเป็นกระถางใช้ ปลูกผักตามริมถนนเพื่อรถรายจ่ายในการซื้อผักในการประกอบอาหารของแต่ล่ะวัน ในครัวเรือนและยังเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์ของถนนในหมู่บ้านให้มีความสวยงามได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
(Khon Kaen Provincial Office of Tourism and Sports)
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4322-1050 โทรสาร : 0-4322-1050
e-mail: [email protected]

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข2 (มิตรภาพ) มุ่งสู่อำเภอพล ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 207 ไปยัง อ.หนองสองห้อง ประมาณ 17 กิโลเมตร (ระหว่างกม.ที่ 27-28) ก็จะถึงบ้านวังคูณ แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดสระบัวแก้ว

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น