วัดสระประสานสุข

วัดสระประสานสุข หรือวัดบ้านนาเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านนาเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เป็นวัดที่มีพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค โดยมีอาจารย์บุญมีเป็นเจ้าอาวาส (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว) เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่หอระฆังประดับเซรามิค พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี และวิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าวิหารกลางน้ำที่สร้างไว้กลางน้ำบนพญานาคราชรูปร่างคล้ายเรือ ส่วนหัวเป็นพญานาคราช 5 เศียร ทางเดินเข้าวิหารกลางน้ำเป็นทางเดินด้านหางนาคราช ด้านหลังของ วิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช ส่วนหางของนาคราชมีทางเดินขึ้นลงแยกจากกัน สามารถเดินเข้า ไปชมภายในวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายใน เป็นที่นิยมของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดที่จะได้ถ่ายรูปกับวิหารกลางน้ำแห่งนี้

ประวัติโดยย่อหลวงปู่บุญมี
ก่อนที่หลวงปู่บุญมีจะเกิดโยมมารดาของหลวงปู่ฝันว่าหลวงปู่สีทา ชยเสโน นำพร้าขึ้นสนิมมาให้ โยมมารดาของหลวงปู่ถามว่า จะเอามาให้ทำไมพร้าขึ้นสนิมใช้การอะไรก็ไม่ได้ หลวงปู่สีทาตอบว่า เอาไปลับเสียก่อนแล้วจะใช้การได้ เมื่อถึงกำหนดคลอด เวลาผ่านไป 7 วัน 7 คืน ก็ยังไม่คลอด ความทราบถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เจ้าเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่สีทา ได้เสด็จมาดูพร้อมหลวงปู่สีทา เมื่อเวลาเที่ยงตรง (สมัยนั้นใช้ปืนใหญ่เป็นเครื่องบอกเวลา) สิ้นเสียงปีนใหญ่หลวงปู่บุญมีก็คลอดออกมาพอดี และเสด็จในกรมมีรับสั่งว่า “เด็กชายผู้นี้ชะรอยจะเป็นผู้มีบารมีมาเกิดจะดีจะชั่วเพียงไรไม่รู้ได้ ให้ชื่อว่าบุญมีนะ” และรับสั่งให้โยมบิดาของหลวงปู่นำไปลอดท้องช้าง 3 รอบกลับไปกลับมา จึงได้ชื่อว่าบุญมนับแต่นั้นมา

หลวงปู่ในวัยเด็กมีสุขภาพไม่แข็งแรงเลี้ยงยาก แม้โยมมารดาจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาและไม่อยากให้ไปทำมาหากินจึงบอกหลวงปู่ว่า “ลูกเอ๋ยบวชแล้วอย่าสึกนะ” ทำให้หลวงปู่เข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์เพื่อทดแทนคุณ

ด้วยผลงานด้านต่างๆ ของหลวงปู่บุญมี โดยเฉพาะด้านการพัฒนา ชาวอุบลราชธานีจึงยกย่องหลวงปู่เป็น “พระดีศรีอุบล” หลักคำสอนของหลวงปู่ เน้นให้รู้พระแก้ว 2 องค์ คือคุณพ่อคุณแม่ เป็นหลัก

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • อุโบสถบนเรือสุพรรณหงส์ ด้วยความคิดในการสร้างอุโบสถที่แปลกกว่าที่วัดอื่นๆ เป็นอุโบสถอยู่บนเรือสุพรรณหงส์ประดับด้วยเซรามิคสีน้ำตาลแดงขนาดใหญ่มาก เข้าประตูวัดมาจะเป็นด้านหลังอุโบสถ นอกกำแพงอุโบสถด้านหน้ามีซุ้มรูปเหมือนหลวงปู่บุญมีให้ประชาชนได้สักการะบูชา
  • ศาลาเอนกประสงค์และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี เป็นอาคารหลังใหญ่ยาวเท่าๆ กับความยาวของเรือสุพรรณหงส์ สีขาวภายในทำด้วยไม้ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาก มีสังขารหลวงปู่บุญมีซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยในโลงแก้ว มีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมีภายในอาคาร
  • พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในศาลาเอนกประสงค์ ภายในศาลาขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมด ตั้งแต่การยกพื้นเป็นอาสนสำหรับพระสงฆ์ หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ฯลฯ ด้ายซ้ายมือมีรูปเหมือนหลวงปู่ ส่วนตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หลังรูปเหมือนหลวงปู่บุญมี มีสังขารหลวงปู่ในโลงแก้ว
  • รูปเหมือนหลวงปู่บุญมี ด้านหลังของรูปเหมือนนี้มีห้องกระจกตั้งโลงแก้วและสังขารของหลวงปู่ ภายในห้องกระจกด้านหน้าโลงแก้วมีพวงหรีดพระราชทาน เก็บรักษาไว้
  • พระพุทธรูปบริเวณวิหารกลางน้ำ จากอุโบสถจะมีทางเดินเข้ามา (หรือจะขับรถเข้ามาก็ได้มีลานจอดรถอยู่ข้างร้านขายของ) มีพระพุทธรูป 3 องค์หันพระพักตร์ไปทางวิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดสระประสานสุข มีอาหารปลาจำหน่ายสำหรับผู้ชื่นชอบการเลี้ยงปลาในวัด
  • วิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช ด้านหลังของวิหารเป็นส่วนหางของนาคราชมีทางเดินขึ้นลงแยกจากกัน สามารถเดินเข้าไปชมภายในวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายใน เป็นที่นิยมของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดที่จะได้ถ่ายรูปกับวิหารกลางน้ำแห่งนี้

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 254 925, (045) 255 505,(045) 254 218, (045) 254 360
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 311 228
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 244 875
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, 1699,(045) 245 505, (045) 254 914
ตำรวจทางหลวง โทร. (045) 313 220
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 244 326,(045) 245 340, (045) 254 233
สถานีขนส่ง โทร. (045) 312 773
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โทร. (045) 244 073 , (045) 244 406
ตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี โทร. (045) 254 008 ,(045) 255 112
ไปรษณีย์อุบลราชธานี โทร. (045) 260 465-6
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ โทร. (045) 244 973
รพ. อุบลรักษ์ – ธนบุรี โทร. (045) 260 300-9
รพ. ราชเวช โทร. (045) 280 040-1
รพ. ร่มเกล้า โทร. (045) 244 660
รพ. เซ็นทรัลเมโมเรียล โทร. (045) 244 690-1
รพ. วารินชำราบ โทร. (045) 321 243-4
รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โทร. (045) 269 533-5
รพ. พิบูลมังสาหาร โทร. (045) 441 053
รพ. โขงเจียม โทร. (045) 351 083
รพ. ศรีเมืองใหม่ โทร. (045) 399 022
รพ. โพธิ์ไทร โทร. (045) 496 000
รพ. นาจะหลวย โทร. (045) 379 097-8
รพ. น้ำยืน โทร. (045) 371 097-8
รพ. สิรินธร โทร. (045) 366 149

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  ตามทางหลวงหมายเลข 231 ทางเดียวกับวัดบ้านก้านเหลือง เลยวัดบ้านก้านเหลือง มาจนถึงสี่แยกที่จะไปตระการพืชผล เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง 2050 (ทางไปสนามบิน) วัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น