วัดสระทองบ้านบัว

วัดสระทองบ้านบัว เดินชมโบสถ์โบราณ นมัสการพระประธานศิลาทราย วัดสระทองบ้านบัว ตั้งอยู่ที่บ้านบัว ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น บ้านบัว เป็นชุมชนเก่าแก่อยู่ก่อนการตั้งอำเภอมัญจาคีรี พ.ศ. 2374 พ่อใหญ่ขุนสีวอ , พ่อใหญ่โคตรวงศ์, พ่อใหญ่โคตะ, พ่อใหญ่แป, พ่อใหญ่กุน ได้อพยพลูกหลานจากบ้านโนนเค้า (ปัจจุบันคือวัดป่ามัญจาคีรี) หนีโรคระบาดและการขาดแคลนน้ำบริโภค มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมสระบัว ซึ่งมีดอกบัวขึ้นเต็มหนองสวยงามมาก จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านบัว ได้สร้างสิม (โบสถ์) ขึ้น  เป็นอาคารทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณะเด่นชัดของพื้นถิ่นอีสาน มีการแต้มสีภาพ โดยภายนอกอาคารประดับแว่นแก้วฐานชุกชี ภายในประดิษฐานพระประธานศิลาทรายรูปแบบอีสาน นับว่าเป็นสิมแห่งแรกของดินแดนแถบนี้ การอพยพครั้งนั้น ได้อันเชิญพระพุทธรูปหินทรายแดงมาด้วย เป็นพระพุทธรูปที่มีน้ำหนักมาก มีรูปแบบศิลปะอีสานบริสุทธิ์ เป็นประธานที่ประดิษฐานคู่กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2546 ได้รับมอบรางวัลอาคารทรงคุณค่า (Award if Merit) ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเอเซียและแปซิฟิคจากองค์การยูเนสโก

[adsense-2]

สิม หรือโบสถ์ แต่ระยะหลังๆ การสร้างโบสถ์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่คล้ายกันแทบทุกวัด จึงไม่ค่อยจะมีคนเรียกโบสถ์ในยุคหลังว่า สิม คำว่าสิม จึงกลายเป็นคำเรียกโบสถ์หลังเล็กๆ แบบโบราณ เท่านั้นเอง

ลวดลายปูนปั้นบนสิม เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสิม ก็คือลวดลายที่อยู่ภายนอก มักจะเป็นงานนูนต่ำ ที่ใช้สีเพียง 2 – 3 สี ในการระบายงานนูนต่ำ ลักษณะงานฝีมือที่ดูเรียบง่ายตามยุคสมัยนั้น ทำให้สิมดูแปลกตามากเมื่อแรกเห็น และวัดแห่งนี้ยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ติดอยู่ที่ผนังด้านในของสิม เป็นรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2544

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
(Khon Kaen Provincial Office of Tourism and Sports)
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4322-1050 โทรสาร : 0-4322-1050
e-mail: [email protected]

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น