วัดศรีบุญเรือง(วัดเหนือ)

วัดศรีบุญเรือง(วัดเหนือ) ไหว้พระใกล้ตัวเมือง ชมใบเสมาหินโบราณ วัดศรีบุญเรือง(วัดเหนือ) เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่ ถ.โสมพะมิตร ติดกับ ร.ร.เทศบาล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ บริเวณรอบๆโบสถ์จะมีสถาปัตยกรรมโบราณใบเสมาหินแกะสลักศิลปะสมัยทวารวดีจำนวนมาก หลักเสมาจำหลักที่สวยงามที่สุดคือ หลักที่จำหลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาททำเป็นซุ้มเรือนแก้ว (ศิลปะแบบทวารวดี) ซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างสุดมีรูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระโอรส

ช่วงเวลาทีเ่ปิดให้เข้าชม

ทุกวัน เวลา  08.30 – 16.30

[adsense-2]

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากวงเวียนโปงลางใช้ ถ.กาฬสินธุ์ไปทางอนุสาวรีย์พระยาไชยสุนทร ถึงห้าแยกอนุสาวรีย์แล้วให้เลี้ยวขวาเข้า ถ.โสมพะมิตร พบสี่แยกอีกครั้งให้เลี้ยวซ้ายขับตรงไปอีกเล็กน้อยวัดอยู่ทางขวามือ

รถรับจ้าง เหมารถสามล้อรับจ้างในตัวเมือง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น