วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้น อยู่ในเขตอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 – 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์)

ภายในวัดมีวิหารที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาค ที่เฝ้าบันไดหน้าวัด ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวาซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ “สล่ารง” และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการกำเนิดเมืองน่าน

พญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา

[adsense-2]

พระกัจจายนะเถระ วิหารสังฆจายวัดศรีพันต้น เป็นองค์ที่มีขนานใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดน่าน โดยมีหลักฐานสำคัญที่บงบอกให้ทราบ คือหลักศิลาจารึก ด้านหลังพระมหากัจจายนะ บอกเพียงแค่ การบูรณในสมัยของ เจ้ามหาพรมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน ก่อนหน้านั้น มีหลักฐานเป็นคัมภีร์ใบลาน ในครั้งที่เมืองน่านถูกพม่ารุกรานก็ถูกเผ่าเสียหมด จึงไม่ปรากฏอายุที่แน่ชัดว่ากี่ร้อยปี แต่ถ้านับในขณะที่บูรณะ โดยเจ้ามหาพรมสุรธาดา มานั้น ประมาณ ๕๐๐ กว่าปี

เวลาที่เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 06:00 – 18:00 น.

ติตด่อสอบถาม 
วัดศรีพันต้น 105 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอ เมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 โทร 054 – 773128

การเดินทาง
รถยนต์

อยู่บริเวณสี่แยกศรีพันต้น บนถนนหลวงหมายเลข 1091 ถ้ามาจากเมืองแพร่ ขับตรงมาเรื่อยๆจะเจออยู่ทางมุมซ้ายมือ สีทองเป็นสง่า เห็นได้ชัด

แผนที่วัดศรีพันต้น

ความเห็น

ความเห็น