วัดศรีรองเมือง

วัดศรีรองเมือง เดิมมีชื่อว่า วัดท่าคะน้อยพม่า มีพระวิหารไม้สักทองที่สวยงามที่สุดในจังหวัดลำปาง กล่าวกันว่าเหมือนวิมานของพระอินทร์ สร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เวลาสร้างถึง 7 ปี วัดศรีรองเมืองกำเนิดในดินแดนที่เมื่อก่อนเต็มไปด้วยป่าสัก ภายในมีศิลปะพม่าที่น่าสนใจคือ วิหารที่มีหลังคาซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ภายในมีเสาที่โดดเด่น เสาทุกต้นของวิหารมีการใช้กระจกสลับสีลวดลายทองตั้งแต่โคนเสาจนถึงปลายเสา บางส่วนของจั่วหลังคาได้ถอดแบบมาจากปราสาทเมืองมัณฑเลย์

วัดศรีรองเมืองเป็นฝีมือของช่างชาวพม่าจากเมืองมัณฑเลย์ เดิมภายในวัดศรีรองเมืองมีทั้งวิหารใหญ่และวิหารน้อย สำหรับวิหารน้อยนั้นมีอยู่ถึง 9 หลัง แต่ปัจจุบันวิหารน้อยเหล่านั้นปรักหักพังไปจนหมดสิ้น จึงเหลืออยู่เพียงวิหารใหญ่ซึ่งเป็นวิหารประธานของวัดเพียงหลังเดียว

ตามประวัติความเป็นมาของวัดศรีรองเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2447 โดยคหบดีชาวพม่าที่เข้ามาทำไม้ในเมืองลำปาง ของบริษัท บอมเมย์เบอร์ม่า ในสมัยนั้นลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าขายและการทำป่าไม้ เหตุที่มีอาชีพตัดไม้ โค่นต้นไม้ในป่า จึงได้สร้างวัดศรีรองเมืองนี้ได้เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ขอขมาต่อธรรมชาติ อีกทั้งเพื่ออธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าคุ้มครอง

ภายในวิหารชั้นบนของวัดศรีรองเมืองนั้น มีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คือเป็นเรือนไม้ที่มีเสากลมใหญ่เรียงรายกันอยู่หลายต้น แต่ละต้นประดับด้วยกระจกสีต่างๆ มีทั้งสีเขียว ขาว ชมพู น้ำเงินและเหลือง เป็นลวดลายเครือดอกไม้พันธุ์พฤกษา เฉพาะเสาหน้าพระประธานจะปั้นรักเป็นรูปเทพารักษ์ คน ยักษ์ วานร และสัตว์ป่าเหมือนในป่าหิมพานต์ ด้วยแสงสว่างของกระจกสีที่ประดับตกแต่งอยู่ทั้รอบเสาและบนเพดานทำให้เกิดแสงสะท้อนแสงออกมาสร้างแสงสว่างแก่วิหาร นอกจากนั้นในยามที่แสงสว่างเปลี่ยน สีของกระจกก็วูบไหวล้อแสงแดดที่สาดเข้ามาจากภายนอก มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

[adsense-2]

ภายในพระวิหารวัดศรีรองเมืองมีพระพุทธรูปบัวเข็ม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระประธานไม้สักทองปางมารวิชัย เป็นศิลปะแบบพม่า พุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิเพชร หน้ากลม คิ้วโก่ง จมูกค่อนข้างสั้น แกะสลักโดยช่างพม่าชาวเมืองมัณฑเลย์ นอกจากนั้นจุดเด่นของศิลปกรรมพม่าที่วัดศรีรองเมืองยังอยู่ที่ลวดลายฉลุโลหะและไม้ที่ประดับอยู่ตรงเชิงชายของหลังคาแต่ละชั้น
การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากห้าแยกหอนาฬิกาในตัวอำเภอเมืองลปาง ขับรถไปตามเส้นทางที่ออกไปท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย ในทิศทางเดียวกับไปตลาดอัศวิน ประมาณ 2 กิโลเมตรก็ถึงวัดศรีรองเมือง ให้สังเกตฝั่งตรงข้ามจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากห้าแยกหอนาฬิกาในตัวอำเภอเมืองลปาง ขับรถไปตามเส้นทางที่ออกไปท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย ในทิศทางเดียวกับไปตลาดอัศวิน ประมาณ 2 กิโลเมตรก็ถึงวัดศรีรองเมือง ให้สังเกตฝั่งตรงข้ามจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น