วัดนักบุญอันนาหนองแสง

วัดนักบุญอันนาหนองแสง ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 โดยคุณพ่อเอดัวร์ นำราภ อดีตอธิการ โบสถ์วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่และเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา ในช่วงก่อนวันคริสต์มาส ชาวคริสต์แต่ละชุมชนจะประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่าง ๆ แล้วแห่มารวมกันไว้ที่นี่

ตัวอาคารโบสถ์มีลักษณะเป็นโบสถ์แฝด มีสะพานเชื่อมระหว่างกลางสามารถเดินข้ามได้ มีโดมทรงแหลมสูง โบสถ์แฝดหลังนี้เป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยเฉพาะชาวชุมชนตำบลหนองแสง การก่อสร้าง ใช้วัสดุก่อสร้างบางอย่างนำเข้ามาจากเมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม

โบสถ์นักบุญอันนาเคยได้รับความเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามเวียดนาม และได้รับการบูรณะซ่อมแซมในเวลาต่อมา ในช่วงก่อนวันคริสต์มาส(วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี) ชาวคริตส์แต่ละชุมชนในเขตเมืองนครพนม จะประดิษฐ์ดาวขนาดใหญ่เป็นรูปแบบต่างๆสวยงาม และนำมาแห่รอบเมืองเพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีการจัดสถานที่และประดับประดาแสงไฟในบริเวณโบสถ์อย่างสวยงามด้วย

[adsense-2]

วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลาววเป็นต้น วัดนักบุญมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา และยังมีอาคารที่ทำการศาสนกิจของบาทหลวงนิกายคาทอลิก ภายหลังได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิบาทหลวงเอดัวร์นำลาภ อาคารหลังนี้มีสถาปัตกรรมแบบโคโรเนียลก่อด้วยอิฐปูน ภายนอกสีเหลืองสวยงาม สร้างประมาณปี ค.ศ.1952

ซึ่งแต่เดิมด้านข้างของตัวอาคารนี้เป็นโบสถ์ประกอบพิธีทางศาสนาแต่ถูกฝรั่งเศสทิ้งระเบิดถล่มเมืองนครพนมในสมัยกรณีพิพาทอินโดจีน ทำให้โบสถ์พังเสียหาย ต่อมาจึงมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์สืบต่อมาถึงในปัจจุบัน ซึ่งก่อนวันคริสต์มาส ชาวคริสต์แต่ละชุมชนในจังหวัดพครพนม จะประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่าง ๆ แล้วแห่มารวมกันไว้ที่นี่ วัดนักบุญ อันนา หนองแสง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน หากใครมาเที่ยวนครพนมอย่าลืมแวะมาชมความสวยงามของที่นี่

ช่วงเวลาทีเ่ปิดให้เข้าชม ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถโทรสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-516-050 โทรสาร 042-516-187หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม184/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครพนม 48000 โทร. 042-513490-1 แฟ็กซ์ 042-513492

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

เมื่อเข้าตัวจังหวัดนครพนม ขับรถตามถนนนิตโย จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน เลียบแม่น้ำโขงเพื่อตรงไปยังท่าเทียบเรือท่องเที่ยว นครพนม-ท่าแขก ให้ตรงไปยังถนนเส้นเลียบแม่น้ำโขง หรือ ถนนสุนทรวิจิตร ผ่านการท่องเที่ยวฯ สถานีตำรวจนครพนม ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ไม่นานก็จะถึงวัดนักบุญอันนา อยู่ด้านซ้ายมือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น