วัดป่าสัมมานุสรณ์

วัดป่าสัมมานุสรณ์  ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ เป็นเจดีย์เก็บอัฐิธาตุ บริขาร รูปเหมือน หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่มีความสวยงามมากสร้างตามแบบของกรมศิลปากรขนาดฐานองค์พระเจดีย์กว้างยาวด้านละ 25 เมตร สูง 33 เมตร ก่อสร้างด้วยโครงเหล็ก ก่ออิฐถือปูนและเคลือบด้วยกระเบื้องอย่างดี วัดป่าสัมมานุสรณ์นี้ เป็นวัดป่าวิปัสสนากัมมัฏฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งก่อตั้งโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

“หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” แห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย พุทธศาสนิกชนทั่วไปต่างรู้จักนามของท่านเป็นอย่างดี หลวงปู่ชอบเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สำคัญรูปหนึ่งแห่งภาคอีสาน เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนและบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาตลอดตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ แม้ท่านจะมรณภาพละสังขารไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างไม่เสื่อมคลาย

หลวงปู่ชอบ เป็นชาวจังหวัดเลยโดยกำเนิด ท่านได้สร้างวัดไว้มากมายหลายแห่ง แต่วัดที่ท่านใช้พำนักจำพรรษาในช่วงที่ท่านมีอายุมากแล้วนั้น อยู่ที่บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย วัดแรกที่หลวงปู่ชอบได้สร้างขึ้นคือวัดป่าโคกมน หลังจากนั้นท่านได้มาสร้างวัดป่าโคกมนอีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันสภาพของวัดทั้งสองแห่งนี้ยังมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ความสงบร่มรื่นแก่สาธุชนที่เข้าไปปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เป็นยิ่งนัก

สำหรับวัดป่าสัมมานุสรณ์ หลวงปู่ชอบมีลูกศิษย์ที่สำคัญรูปหนึ่งที่ได้ปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่ชอบมาโดยตลอด คือ“พระครูวีรญาณโสภณ” หรือ “หลวงพ่อดาด สิริปุญโญ” ในฐานะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด แม้ในยามที่หลวงปู่ชอบอาพาธ ท่านก็ยังคอยติดตามดูแลปรนนิบัติ กระทั่งหลวงปู่ชอบมรณภาพลงอย่างสงบ หลวงพ่อดาดจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง สืบแทนอย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน หลวงพ่อดาดสิริอายุได้ 67 พรรษา 47 (เมื่อปี พ.ศ.2554)

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทรศัพท์ (042) 812812
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
ประชาสัมพันธุ์จังหวัดเลย (042) 811258
เทศบาลเมืองเลย (042) 811324
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย (042) 811254
สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย (042) 811254
โรงพยาบาลเลย (042) 862123
โรงพยาบาลเมืองเลยราม (042) 833400 -19
สถานีขนส่งจังหวัดเลย (042) 833586
ที่ทำการไปรษณีย์เลย (042) 812022

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดป่าสัมมานุสรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการวังสะพุงไปตามถนนราดยางสายอำเภอวังสะพุง – อุดรธานี ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านวังไท แยกซ้ายไปตามถนน รพช. อีก 9 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอถึงวัด 19 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น