วัดสุทัศน์เทพวราราม

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่146 ถนนตีทอง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระวิหารให้มีขนาดใหญ่เท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิง เป็นศรีสง่าแก่พระนคร ได้พระราชทานนามไว้ว่า วัดมหาสุทธาวาส จากนั้นทรงอัญเชิญพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย ซึ่งหล่อขึ้นตั้งแต่สมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง ที่เรียกกันว่า พระโต หรือ พระใหญ่ จากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ แต่สร้างยังมิทันสำเร็จ ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงดำเนินงานต่อ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระอุโบสถและหล่อพระประธานขึ้นใหม่ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดสุทัศนเทพวราราม จากเดิมที่เรียกกันว่า วัดพระโต สร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงถวายพระนาม พระโต ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหารว่า พระพุทธศรีศากยมุนี และพระประธานในพระอุโบสถว่า พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์

ที่วัดสุทัศนเทพวรารามไม่มีเจดีย์เหมือนวัดอื่นๆ เพราะมีสัตตมหาสถานเป็นอุเทสิกเจดีย์ (ต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนา 7 ชนิด) แทนที่อยู่แล้ว

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด 

พระอุโบสถ ของวัดสุทัศน์ฯ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หันหน้าไปด้านทิศตะวันออก ตั้งอยู่บนฐานไพที 2 ชั้น หลังคาทรงไทยโบราณ 4 ชั้น 3 ลด เสาเหลี่ยมแบบจีนไม่มีหัวเสา ผนังของพระอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มยอดมีลักษณะแปลกและงดงาม ส่วนซุ้มสีมารอบพระอุโบสถทั้ง 8 ซุ้ม เป็นทรงมณฑปยอดเจดีย์ครอบกำแพงแก้ว และใบเสมาคู่ทำจากหินอ่อนสีเทา สลักเป็นภาพช้าง 3 เศียร งวงชูดอกบัวตูมเศียรละ 1 ดอก เบื้องบนมีดอกบัวบาน 3 ดอก บนกำแพงแก้วด้านทิศเหนือและทิศใต้มีเกยด้านละ 4 เกย สำหรับใช้เป็นที่ประทับโปรยทานแก่ประชาชนในพระราชพิธี “เกยโปรยทาน” ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10 ศอก 8 นิ้ว

สัตตมหาสถาน เป็นสถานที่สำคัญ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าประทัยหลังจากตรัสรู้แล้ว “สัตตมหาสถาน” ถือเป็นปูชนียสถานสำคัญของวัด อันประกอบด้วย

  • พระรัตนบัลลังก์ (บัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้)
  • พระอนิมสเจดีย์ (ที่ประทับรูปเก๋งจีนสำหรับดูพระมหาโพธิ์โดยมิได้กระพริบพระเนตร)
  • พระรัตนฆรเจดีย์ (เรือนแก้ว ซึ่งปัจจุบันได้ปรักหักพังไปเกือบหมด)
  • พระอัชปาลนิโครธ (ต้นไทร)
  • พระมุจลินทพฤกษ์ (ต้นจิก)
  • พระราชายตนพฤกษ์ (ต้นเกด)

ศาลาการเปรียญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตสังฆวาส เป็นอาคารทรงไทยโบราณ หลังคา 2 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีเฉลียง 4 ด้าน ไม่มีช่อฟ้าและหางหงส์เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทเสรฏฐมุนี หล่อด้วยทองเหลืองของกลักฝิ่น หน้าตักกว้าง 1 ศอก 1 คืบ 1 นิ้ว และรอบศาลาการเปรียญ ยังมีศาลารายล้อมอีก 6 หลัง

ศาลาวิหารทิศ ตั้งอยู่ที่มุมทั้ง 4 ของพระวิหารขนานไปตามแนวนอน เป็นศาลาโถงทรงไทย มีพระพุทธรูปประดิษฐานศาลาละ 2 องค์ ศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์ และพระไสยาสน์ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์และปางสมาธิ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติแลปางทรงจีวร

ศาลาดิน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของซุ้มประตูทางเข้า 2 หลัง และด้านหน้าพระอุโบสถอีก 2 หลัง ที่ผนังด้านในประดับด้วยภาพฤๅษีดัดตนแกะสลักจากศิลาสีดำ

ศาลาราย อยู่ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถมี 4 หลังและมีแผ่นศิลาสีดำสลักภาพชาดก

ศาลาลอย อยู่ชิดแนวกำแพงด้านเหนือหน้าพระวิหารมี 4 หลัง สำหรับเป็นที่ประทับทอดพระเนตรการโล้ชิงช้า

หอระฆัง เป็นอาคารก่ออิฐทรงแปดเหลี่ยม หลังตาเป็นป้อมแบบยุโรป ภายในเป็นบันไดเวียนขึ้นข้างบน ด้านบนเจาะเป็นซุ้มโปร่งทุกด้าน เพื่อให้มองเห็นระฆัง

วิหารคตหรือระเบียงคต สร้างล้อมรอบพระวิหาร จำนวน 4 หลัง เป็นหลังคาทรงซ้อนหน้าบันสลักภาพนารายณ์ทรงครุฑ ผนังภายในเขียนสีลายดอกไม้ร่วงสลับกับนกบิน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นจำนวน 156 องค์

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08:30-21:00 น.

อัตราค่าเข้าชม ชาวไทยฟรี ชาวต่างชาติชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วัดสุทัศน์เทพวราราม โทร. (02) 224 9845 , (02) 222 9632
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. (02) 545 3321
สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. (02)-288-7000 (สำนักงานสีลม), (02) 356 1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), (02) 545 3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
TAXI-RADIO โทร. 1681
แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. (02) 131 5700 ต่อ 1301
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. (02) 132 1888
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3191, (02) 269 3199
แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3481, (02) 269 3484
กรมการบินพลเรือน โทร. (02) 286 0506, (02) 286 0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. (02) 621 8701
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. (02) 716 4044
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดสุทัศน์เทพวราราม ตั้งอยู่ที่ 146 ถ.บำรุงเมือง แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

รถประจำทาง  สาย 10 ,12 ,15 ,19 ,35 ,42 ,48 ,73 ,96 ลงป้ายวัดสุทัศน์ หรือเสาชิงช้า ต้องการสอบถามเส้นทางรถเมล์ โทร 184

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น