ปราสาทตาเมือน(บายกรีม)

ปราสาทตาเมือน(บายกรีม) ตั้งอยู่ใน ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมือน (หรือช่องเขาตาเมียง) เขตบ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ 8 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ติดกับชายแดนไทย – กัมพูชา บนพื้นที่บ้านหนองคันนาสามัคคี ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทตาเมือน(บายกรีม)ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทตาเมือนโต๊ด เป็นปราสาทขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน ซึ่งประกอบด้วยปราสาทหินสามหลัง เรียงลำดับจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก คือ ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือน(บายกรีม)

ปราสาทตาเมือน เป็นปราสาทขนาดเล็ก ศิลปะขอมแบบบายน สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 18 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็น ธรรมศาลา หรือที่พักสำหรับผู้คนที่เดินทางผ่านช่องเขาสู่เมืองพระนครของขอม ปราสาทก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีผังเป็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะเป็นห้องยาว หันหน้าสู่ทิศตะวันออก มีมุขยื่นด้านหน้า ผนังด้านทิศเหนือปิดทึบ ผนังด้านทิศใต้มีช่องหน้าต่าง เหนือประตูทางเข้ามีทับหลังภาพพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับเหนือหน้ากาลด้านข้างเป็นรูปบุคคลพนมมือไหว้ กรอบประตูประดับด้วยหินทรายขาวแกะลวดลาย นับเป็นธรรมศาลาที่มีความสมบูรณ์ที่สุดที่พบในประเทศไท
[adsense-2]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ (044) 512 039
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง (045) 515 388
ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 จ.นครราชสีมา (044) 213 666, (044) 213 030
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ (044) 511 007, (044) 513 555
สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์ (044) 511 295
สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ (044) 511 756
รพ.สุรินทร์ (044) 514 125
รพ.ประสาท (044) 551 295
รพ.สังขะ (044) 571 028
รพ.ลำดวน (044) 541 090
รพ.สำโรงทาบ (044) 569 080
รพ.ท่าตูม (044) 591 126
รพ.รัตนบุรี (044) 599 151
รพ.สนม (044) 589 025
รพ.ศรีขรภูมิ (044) 561 160
รพ.กาบเชิง (044) 559 002
รพ.บัวเชด (044) 579 002
รพ.ชุมพลบุรี (044) 596 040

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากจังหวัดสุรินทร์ไปทางอำเภอปราสาทตามทางหลวงหมายเลข 214 จนมาถึงทางแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 24 ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 24 จนถึงสามแยกบริเวณนิคมปราสาท ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามป้ายบอกทางไปอำเภอพนมดงรัก ตามทางหลวงหมายเลข 2397 จนมาถึงแยกบริเวณ อบต. แนงมุด ให้เลี้ยวขวา ไปตามทางหลวงหมายเลข 224 จนพบป้ายบอกทางไปกลุ่มปราสาทตาเมือน ให้เลยป้ายไปอีกเล็กน้อยจนถึงแยกบ้านตาเมียง จะพบทางที่มีป้ายบอกไป ฉก. ตชด. 16 เลี้ยวไปตามถนนเส้นนี้(2407)ตรงมาเรื่อยๆ จนพบห้าแยกเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2407 ผ่านบ้านหนองคันนา ใช้ทางตรงมาเรื่อยจนพบทางแยก จะพบปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ห่างจากปราสาทตาเมือนโต๊ด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 390 เมตร เป็นปราสาทที่เล็กที่สุด

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น