Tag: กู่ประภาชัย

กู่ประภาชัย

กู่ประภาชัย  ชมกู่ศิลาแลง ไหว้หลวงพ่อกู่ ขอพรหินเงินล้าน กู่ประภาชัยหรือกู่บ้านนาคำน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง อยู่บนถนนสายโคสี – น้ำพอง คือกลุ่มโบราณสถานที่มีลักษณะแผนผังเป็นอโรคยาศาลรือสถานพยาบาล สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1720-1780) กู่ประภาชัย ทั้งหมดสร้างด้วยศิลาแลง จะมีก็เฉพาะเสาประดับประตู และทับหลังเท่านั้นที่เป็นหินทราย ประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ด้านขวามือเยื้องไปข้างหน้าเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า บรรณาลัย อาคารทั้งสองล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วโดยมี โคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้าออกด้านหน้าหรือทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว นอกกำแพงที่มุมซ้ายมีสระน้ำ ทั้งหมดสร้างด้วยศิลาแลง โดยมีเสาประดับประตู ทับหลังเป็นหินทราย สิ่งที่น่าสนใจภายในกู่ประภาชัย 1. หลวงพ่อกู่ ที่ปรางค์กู่ประภาชัย เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ใครเอาหินจากกู่ไปก้อนหนึ่งก็ถึงแก่เป็นลม ชาวบ้านอัญเชิญหลวงพ่อท่านประดิษฐานในศาลาโถงด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ชั่วคราว ให้ลูกหลานได้สักการะบูชา นักท่องเที่ยวมักพากันมากราบไหว้ บ้างก็มาบนบานไม่ให้ติดทหาร บ้างก็ขอให้สอบได้ ให้ได้งานทำ ฯลฯ พอถึงตอนแก้บนใครบนอะไรไว้ก็มาแก้ตามนั้น บ้างก็เอาบั้งไฟเก้าหาง ดอกเล็กๆ ซื้อได้จากตลาด มาจุด ทางวัดเองก็เตรียม ผ้าไตร 9 ผืน ไว้ให้เช่าแก้บนด้วย ที่สำคัญคือ จะไม่มีสุราเป็นของแก้บน […]

Read More