Tag: งานเทศกาล

ประเพณี/เทศกาลที่น่าสนใจ ภาคเหนือ

  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม เทศกาลชมพุูคา จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน กพ.-มี.ค. ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน   ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม  งานพระเพณีอุ้มพระดำน้ำ  จัดขึ้นทุกปีในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์   งานประเพณีตักบาตรเทโว และการแข่งเรือยาวพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม จัดขึ้นทุกปีในวันแรง 1 ค่ำ เดือน 11 (หลังวันออกพรรษา 1 วัน) ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี   งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (แห่จองพารา) จัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ – วันแรง 8 ค่ำ เดือน 11 (ช่วงเดือนตุลาคมหเทศกาลออกพรรษา) ณ เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน   […]

Read More