Tag: ชัยนาท

สวนนกชัยนาท

สวนนกชัยนาท ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์นกที่ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2526 ก่อสร้างขึ้น ด้วยเนื้อที่ 50 ไร่โดยนายกุศล ศาสนติธรรม และ ดร.ไพรัตน์ เตชะรินทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันสวนนกชัยนาทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนถึงขณะนี้ มีพื้นที่ถึง 248 ไร่เศษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงแก่จังหวัดชัยนาทเป็นอย่างมาก โดยมีองค์ประกอบที่ได้สร้างขึ้นให้มีสภาพเป็นธรรมชาติและองค์ประกอบทางด้านสิ่งก่อสร้าง เช่น กรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชียศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองฯ ปัจจุบันสวนนกชัยนาทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยการนำของนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นักพัฒนาหนุ่มรุ่นใหม่ที่ทุ่มเทในการพัฒนาสวนนกชัยนาทให้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก สิ่งที่น่าสนใจ กรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เริ่มก่อสร้างขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2529 โดยแนวคิดของนายไพรัตน์ เตชะรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในขณะนั้น โดยมีนายพิศาล มูลศาสตร์สาทร ซึ่งดำรงปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในขณะนั้น เป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์และสร้างเสร็จสมบรูณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2530 วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นกรงนกเปิดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์นก เป็นรวบรวมพันธุ์นกนานาชนิด ให้มีที่อยู่อาศัย อย่างอิสระ ในพื้นที่ลักษณะตาข่ายที่ครอบคลุมจากเชิงเขาพลองมาถึงที่ราบ ขนาดพื้นที่ 26 ไร่เศษ […]

Read More

วัดสองพี่น้อง

วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นวัดมหานิกาย กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 ภายในวัดมีปรางค์ 2 องค์ เป็นปรางค์สมัยลพบุรีองค์ใหญ่ด้านทิศตะวันออกค่อนข้างสมบูรณ์ มีลายปูนปั้นประดับประดางดงามมาก ส่วนเจดีย์องค์เล็กอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากมีรากต้นไม้ใหญ่ชอนไชเข้าไปในฐานเจดีย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ได้บูรณะซ่อมแซมครั้งหลังสุดในปี พ.ศ. 2554 โดยใช้งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ดังนั้นสภาพของเจดีย์องค์เล็กในปัจจุบันผ่านการบูรณะจนมีสภาพไม่เหมือนเดิม ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าอ้าย เจ้ายี่ เจ้าสาม เป็นพี่น้องกัน เจ้าสามยุยงให้เจ้าอ้ายและเจ้ายี่รบกันเพื่อแย่งราชสมบัติ เจ้าอ้ายและเจ้ายี่เสียชีวิตทั้งคู่ เจ้าสามจึงได้ครองเมือง สร้างปรางค์แด่เจ้าอ้าย สร้างเจดีย์แด่เจ้ายี่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา 600 ปี ต่อมากลายเป็นวัดร้าง ชาวบ้านร่วมใจกันบูรณปฏิสังขรณ์ ได้ประกาศยกสภาพวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ ตั้งแต่ วันที่ 23 กันยายน 2528 อีกตำนานหนึ่งเล่าว่า มีชายคนหนึ่งยกที่นาให้เป็นมรดกแก่ลูกชาย 2 คน ทำนาร่วมกัน เมื่อได้ข้าวเท่าไรก็เอามาแบ่งกัน ลูกชายทั้ง 2 คน ต่างก็เป็นคนดี […]

Read More

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ โดยจากรูปแบบศิลปะทำให้มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยอยุธยา แต่ได้รับการบูรณะในสมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสและทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกไว้ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด พระปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง) สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์ พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) บนองค์ปรางค์มีซุ้มจรนำทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ทำด้วยปูนปั้น มีลักษณะแบบบางสะโอดสะอง และที่เชิงกลีบมะเฟืองขององค์ปรางค์มีเทพพนมประดับ เป็นศิลปะสมัยลพบุรี กรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2526 นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของโบราณต่าง ๆ พระอุโบสถโบราณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และพระเจดีย์ที่เหลือเพียงส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงซ้อนกันหลายชั้น แต่ส่วนใหญ่พังทลายลงไปมากจนไม่เห็นถึงสภาพที่แท้จริง และยังมีพระวิหารซึ่งเป็นอาคารขนาดเก้าห้อง ที่ตอนนี้เหลือเพียงเสาแปดเหลี่ยมยอดบัวจงกล และผนังบางส่วนเท่านั้น หมู่เจดีย์ข้างพระวิหาร เป็นศิลปะอู่ทองงดงาม เช่น เจดีย์แปดเหลี่ยม มีฐานซ้อนเป็นชั้นๆ มีซุ้มประดิษฐานพระยืนแปดทิศในซุ้มเรือนแก้วโค้ง วิหารวัดมหาธาตุ สภาพทั่วไปชำรุดไม่มีหลังคาคงปรากฏด้านหน้าเป็นรูปแปดเหลี่ยมแบบเสาวิหารในสมัยอยุธยา มีบัวหัวเสาเป็นบัวกมล […]

Read More

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ไปกราบพระธาตุ ขอพรหลวงพ่อเพชร ดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันค่ะ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งอยู่ที่บ้านไทยเมือง หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดนี้มีเจดีย์พระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีงานเทศกาลสมโภชพระบรมธาตุในวันเพ็ญ เดือน 6 เป็นประจำทุกปี สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด เจดีย์พระบรมธาตุ องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์เจดีย์เป็นทรงกลมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งต่อมุมขึ้นไปรองรับ ใต้องค์ระฆังมีซุ้มจระนำเล็กๆทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐาน พระปรางค์นาคปรกทั้ง 4 ทิศ หน้าบันของซุ้มจระนำมีสองชั้นซ้อนกัน มีปูนปั้นประดับเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบเหนือฐานบัวหงาย 4 กลับอยู่ตรงกลาง หน้าตักกว้าง 23 เซนติเมตร สูงจากฐานจรดพระเศียร 31 เซนติเมตร ทรงจีวรแบบห่มตอง หรือห่มเฉียง ผ้าสังฆาฏิพาดลงมาเกือบถึงฝ่าพระบาท ลักษณะของพระเศียรและพระพักต์มีเค้าของศิลปะลพบุหรือหรืออู่ทองรุ่นแรก ระหว่างซุ่มจระนำนี้มีผนังทำเป็นมุมเหลี่ยม ขึ้นไปรองรับองค์ระฆัง และเหนือมุมระหว่างหน้าบันของซุ้มจระนำยังทำเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอีกหลายองค์เรียงรายอยู่โดยรอบ จากนั้นถึงองค์ระฆังทรงกลมรองรับ ปลีย่อส่วนบนสุดมีลักษณะเป็นโลกประดับ ทำนองเป็นฉัตรประดับอีกต่อหนึ่ง จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบอู่ทอง(อยุธยาตอนต้น)ที่นิยมใช้เจดีย์เล็กๆประดับ หลวงพ่อเพชรจำลอง (องค์เดิมพระมหาธรรมราชาลิไท สร้างไถ่เมืองชัยนาทคืนจากพระเจ้าอู่ทอง ขณะนี้กรมศิลปากรนำรักษาไว้) หลวงพ่อเพชรจำลองอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และที่สำคัญจะมี พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาทุกปี […]

Read More

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา สาเหตุที่เรียกว่า “วัดปากคลองมะขามเฒ่า” เนื่องจากเดิมมีต้นมะขามเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัด วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงามน่ารื่นรมย์ และมีชื่อเสียงด้านพระเครื่องด้วยหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงปู่ศุขเป็นเกจิอาจารย์ที่ประชาชนทั่วไปต่างเลื่อมใสศรัทธาท่านในด้านความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยตำนานที่ยังเล่าขานกันสืบมาในเรื่องของวิชาอาคมและเครื่องรางของขลัง ความนิยมในพระเครื่องหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่ายังมีอยู่สูงมากในปัจจุบัน แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 แต่ความเคารพศรัทธานั้นไม่เคยเสื่อมคลาย หลวงปู่ศุขยังได้สร้างพระเครื่องที่เรียกว่า “หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า” ซึ่งประชาชนนิยมนำไปสักการะบูชา อีกทั้งหลวงปู่ศุขท่านยังเป็นพระเกจิอาจารย์ ชื่อดังเป็นอาจารย์ของเสด็จใน “กรมหลวงชุมพรเขตตุอุดมศักดิ์” พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 บิดาแห่งกองทัพเรือซึ่งเรื่องที่ทำให้ กรมหลวงชุมพร ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศุข มีอยู่ว่า วันหนึ่งขณะที่กรมหลวงชุมพร ท่านล่องเรือเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยา ท่านได้มาเทียบท่าเพื่อพักการเดินทางที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า ท่านได้เห็นพระภิกษุชราผู้หนึ่ง กำลังเล่นแกล้งลูกศิษย์เด็ก ๆ ท่านเห็นพระภิกษุชราผู้นั้น เก็บหัวปลีกล้วยมาเสกเป็นกระต่ายให้ลูกศิษย์วิ่งไล่จับ พอจับได้จึงกลายเป็นหัวปลีกล้วยดังเดิม เสด็จในกรมเห็นดังนั้นจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัว จึงเข้าไปหาและทราบชื่อว่าท่านคือ หลวงปู่ศุข นั่นเอง หลวงปู่ศุขได้พัฒนาวัดปากคลองมะขามเฒ่าจนมีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความเมตตาของท่านนั้นทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมาย และท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนสิ้นอายุขัยด้วยวัย 76 พรรษา ปัจจุบันวัดปากคลองมะขามเฒ่ายังมีกุฏิของท่านเป็นแบบทรงไทยโบราณ ภาพถ่ายและข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งหุ่นขี้ผึ้งและรูปหล่อของหลวงปู่ศุข พร้อมด้วยรูปหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ […]

Read More

วัดธรรมามูลวรวิหาร

วัดธรรมามูลวรวิหาร  ตั้งอยู่ที่ต.ธรรมมูล อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวิหารของวัดมี หลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติประทับบนฐานรูปดอกบัว เป็นศิลปะประยุกต์สมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้น ผสมกับสมัยอยุธยา มีรูปพระธรรมจักรปรากฎอยู่กลางฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวา ซึ่งเข้าใจว่าเป็นความคิดของช่างสมัยนั้นที่ตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ให้มีเครื่องหมายแห่งมหาปุริสลักษณะ (เป็นลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ ตามคติอินเดีย เช่น ในฝ่าเท้ามีจักรลักษณะ มีลายตาข่ายในฝ่ามือฝ่าเท้า ข้อเท้าเหมือนสังข์ที่ตั้งขึ้น คางเหมือนคางราชสีห์ เป็นต้น) ประวัติ หลวงพ่อธรรมจักร ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานแน่ชัด มีเพียงตำนาน เล่าสืบกันมาแต่โบราณว่า มีผู้พบพระพุทธรูปลอยน้ำตามแม่น้ำเจ้าพระยามาพร้อมกัน 3 องค์ ได้แก่ หลวงพ่อโสธร (วัดโสธรวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา) หลวงพ่อวัดบ้านแหลม (วัดบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม) และหลวงพ่อธรรมจักร (วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท) บ้างกล่าวว่ามี พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ลอยน้ำตามมาด้วยแต่สำหรับ หลวงพ่อธรรมจักรนั้น เมื่อลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดธรรมามูล ปรากฎว่า ได้ลอยวนเวียนอยู่ พระภิกษุและชาวบ้าน จึงได้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัด โดยนำเชือกพร้อมด้ายสายสิญจน์ผูกกับพระพุทธรูป แต่ไม่สามารถ ดึงขึ้นมาได้ จนกระทั่งตกเย็นจึงแยกย้ายกันกลับ แต่ปรากฏว่า […]

Read More

วัดเขาพลอง

วัดเขาพลอง หรือ วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วัดตั้งอยู่บนยอดเขาจึงสามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างชัดเจน วัดแห่งนี้นับได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของชัยนาท ที่บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของสวนนกชัยนาท และเขตสังฆาวาส รวมทั้งมีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอริยธัมโม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีความสูง 8 วา 3 ศอก 1 นิ้ว รวมฐานสูง 9 วา 3 ศอก 6 นิ้ว หน้าตักกว้าง 6 วา 1 ศอก 8 นิ้ว สิ่งที่น่าสนใจ  จุดชมวิวยอดเขา ใช้เส้นทางสนามกีฬาชัยนาท เลยสวนนกไปไม่ไกล มีทางแยกวัดท่าช้างให้เบี่ยงซ้ายเข้าทางแยก ผ่านหน้าวัดท่าช้าง เรียกว่าซอยเขาขยาย เลยวัดไปไม่ไกลจะมีทางแยกซ้ายมือ (รพช ชน.3053) สังเกตุป้ายสนามกีฬา เลี้ยวซ้ายผ่านศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ไปอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะเห็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อยู่ขวามือ ทางซ้ายมีทางแยกมีป้ายบอกชื่อถนน เขาขยาย-ขึ้นเขาพลอง ระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ควรขับด้วยความระมัดระวังนะคะ พระพุทธอริยธัมโม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย […]

Read More

วัดเขาท่าพระ

วัดเขาท่าพระ ตั้งอยู่เลขที่60 หมู่ 3 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่เชิงเขาท่าพระ มีพระพุทธบาทจำลองอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ เมื่อเข้าไปในวัดแล้วจะเป็นลานกว้างเสียส่วนใหญ่ กุฏิ หอไตร ศาลา มีลักษณะเก่า ลึกเข้าไปในวัดจะมีศาลาสร้างใหม่ 1 หลัง อุโบสถที่ดูแลกันอย่างดีไม่ดูเก่าเหมือนอาคารอื่นๆ มีมณฑปจตุรทิศ เป็นสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะสร้างกันขึ้นมาในยุดหลังๆ ของวัดโดยสร้างแบบทรงจัตุรมุข มณฑปมีทางขึ้น-ลงทั้งสี่ด้าน พระประธานในมณฑป แม้ภายนอกจะดูธรรมดา แต่เมื่อได้เข้ามาภายในจะเห็นความสวยงามที่แตกต่างจากภายนอก เพราะการตกแต่งภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายเรื่อง เต็มทุกด้าน ลงสีสันที่สดมากอย่างสีแดงสด จึงสะดุดตาผู้ที่ได้มาเห็น นอกจากพระประธานแล้วในมณฑปแห่งนี้ยังมีรูปเหมือนของพระบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสของวัดเขาท่าพระ มีจิตรกรรมฝาผนังสีสดที่วางเป็นสีพื้นของงานจิตรกรรม ลงเส้นลวดลายต่างๆ ด้วยสีทอง เมื่อต้องแสงจากหน้าต่างจึงดูสวยงามมาก ด้านหน้าของมณฑปมีพระองค์จำลอง กระถางธูป เชิงเทียนตั้งไว้ให้ ส่วนภายในห้ามจุดธูปเทียน อีกด้านหนึ่งของลานจอดรถ เยื้องๆ กับมณฑปจตุรมุข มีศาลาแปดเหลี่ยม ที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ที่วัดเขาท่าพระจัดให้มีงานสมโภชปิดทองพระพุทธบาทในวันเพ็ญเดือนสาม ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาทุกปี [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155 ตำรวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.1 โทร. (056) […]

Read More

วัดไกลกังวล

วัดไกลกังวล  ไปเยือนวัดที่มีอายุกว่าพันปีกันค่ะ วัดไกลกังวล ตั้งอยู่บนเขาสารพัดดี บ้านไร่สวนลาว ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยลพบุรี แต่ต่อมาตกอยู่ในสภาพร้างได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 บนยอดเขาของวัด ยังคงปรากฏซากการสร้างโบสถ์ และรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ปรากฏ อยู่ และมีการสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณเขตพื้นที่ของวัดยาวประมาณ 5,000 เมตร หากยืนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้จะเห็นทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม ทุกปีช่วงหลังออกพรรษาจะมีงานประเพณีตักบาตรเทโวค่ะ ประวัติความเป็นมา วัดไกลกังวล ตามกองโบราณคดี กรมศิลปากร พิสูจน์แล้วว่าสร้างขึ้นในสมัยลพบุรี (พันกว่าปีที่แล้ว) แต่กลายเป็นวัดร้างมากี่ร้อยปีหรือถูกทำนุบำรุงขึ้นกี่ครั้งนั้นยังมิอาจค้นพบได้ ในละแวกใกล้เคียง เช่น ทิศเหนือ ด้านตีนเขาลงไปใกล้บ้านสวนลาว มีวิหารเก้าห้อง มีเจดีย์เก่าเป็นหลักฐาน และบนยอดเขาหนองสอด ก็มีเจดีย์ปรากฏเช่นกัน ส่วนทิศตะวันออก ตีนเขาพื้นราบก็มีวัดเก่าเรียกว่า วัดไกรลาศ (ไกรราษฎร์หรือหนองทาระภู) โบราณสถานดังกล่าวเหล่านั้น สร้างในสมัยลพบุรีทั้งสิ้น ลักษณะวัสดุก่อสร้างที่เหลือให้เห็นเป็นซากเจดีย์ซึ่งก่อด้วยอิฐหนาใหญ่ยาว ส่วนเศษกระเบื้องดินเผาจะเหลือเห็นชัดก็คือ ตะขอกระเบื้อง มีลักษณะงอแหลมยาวราวนิ้วชี้เห็นจะได้ ส่วนอื่นๆที่เหลือเป็นส่วนองค์พระพุทธรูปแกะด้วยหินทรายแดงเช่น เศียร แขน และหน้าตัก ฯลฯ ยังมีให้เห็น ส่วนฐานพระเจดีย์นั้นเป็นหลุมลึกลงไป เพราะสมัยนั้นนักนิยมของเก่าได้ฝากฝีมือไว้ […]

Read More

วัดกรุณา

วัดกรุณา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นวัดที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา ตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชัยนาทเคารพนับถือมากคือ พระพุทธมหาศิลาหรือหลวงพ่อหินใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศิลาทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท วิหารหลวงพ่อหิน เป็นวิหารที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2400 บริเวณคุ้งบางกระเบียน ต่อมาปี พ.ศ. 2496 ทางกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้น จึงต้องปฎิสังขรวัด คือการย้ายวัดไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิม ไปสร้างใหม่ ณ วัดร้างแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า “วัดดอนตาเสือ” แถบบ้านดอนเสือ ตำบลบางหลวง และทางการก็ได้จัดหาที่ดินมาเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อสร้างศาสนสถาน และได้ตั้งชื่อใหม่วัดว่า “วัดกรุณา” แต่พระอุโบสถยังคงอยู่ที่เดิม มิได้มีการปฎิสังขรแต่อย่างใด สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด พระพุทธมหาศิลา (หลวงพ่อหินใหญ่) ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดกรุณาเดิม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาทรายสีนวลอ่อน สันนิษฐานว่า สร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นพระพุทธปฏิมากรศิลาขนาดใหญ่ และสวยงามมาก เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวชัยนาทและประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เคยเสด็จไปถวายเครื่องสักการะบูชานมัสการพระพุทธมหาศิลาในพระอุโบสถ เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ.2500 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155 ตำรวจทางหลวง ส.ทล.3 […]

Read More