Tag: ชัยภูมิ

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ ตั้งอยู่ที่บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 201 ภูพระ เป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา ซึ่งเป็นภูเขาหินทราย ขาว บริเวณที่ตั้งของภูพระนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 210 เมตร ลักษณะทั่วไปเป็นเพิงผาหิน เป็นภูเขาเตี้ย ๆ มีโบราณวัตถุ คือ รอยสลักหินเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ ชาวบ้านเรียกว่า “พระเจ้าองค์ตื้อ” อยู่ในเขต ท้องที่ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ แต่เดิมองค์พระได้ถูกใบไม้ทับถมจนกระทั่งมานายพรานเดินป่าและได้บังเอิญมาพบเข้า ทำให้ชาวบ้านได้ทราบกันว่า พื้นที่บริเวณนี้มีพระพุทธรูปแกะสลักเป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อพื้นที่บริเวณนี้ว่า ภูพระ ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายบริเวณวัดมีเพิงผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูป อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาช้านาน ปัจจุบันมีการสร้างหลังคาครอบไว้ ประกอบด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 5 ฟุต สูง 7 ฟุต พระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ซ้ายพาดอยู่ที่พระชงฆ์ (พระหัตถ์อยู่ในท่าตรงข้ามกับปางมารวิชัย) เรียกกันว่า พระเจ้าองค์ตื้อ มีพระพุทธรูปหินทรายขนาดเล็กสูง […]

Read More

วัดพระธาตุกุดจอก

วัดพระธาตุกุดจอก ไห้วพระธาตุโบราณ เสริมศิริมงคลแก่ชีวิต วัดพระธาตุกุดจอกตั้งอยู่ที่บ้านยางน้อย ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมล้านช้าง สร้างขึ้นตามคตินิยมทางพุทธศาสนา พุทธศตวรรษที่ 19-20 ปัจจุบันมีสำนักสงฆ์อยู่ในบริเวณพระธาตุ พระธาตุกุดจอกประกอบด้วยเจดีย์ก่ออิฐ 2 องค์ โดยเจดีย์องค์แรกตั้งอยู่บนเนินดิน บนฐานมีเรือนธาตุเป็นรูปเพรียวทรงปราสาท มีซุ้มทิศ 4 ทิศ เดิมมีเศียรนาคปรกบนยอด 8 เศียร ปัจจุบันเหลือเพียงเศียรเดียว ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นแบบนูนสูง ปางถวายเนตรประทับยืน ธาตุเจดีย์องค์ที่สอง เป็นทรงบัว เหลี่ยมศิลปะล้านช้าง ทำเป็นรูปสอบปลายแหลมคล้ายพระธาตุพนม ธาตุเจดีย์องค์นี้มีฐานสูงประมาณ 5 ชั้น เป็นมุขยื่นและเป็นมุมอย่างสวยงาม ลักษณะธาตุเจดีย์ทั้งสององค์เป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว มีอายุอยู่ในลาวพุทธศตวรรษที่ 19-20 พระธาตุกุดจอก เป็นพระธาตุโบราณขนาดใหญ่เก่าแก่ มีอายุประมาณ 1,200 ปี การก่อสร้างประณีต ยังมีสภาพสมบูรณ์ ที่ประตูพระธาตุมีพระพุทธรูปไม้แกะสลัก สูง 2 เมตร และมีพระธาตุอื่น ๆ กระจายอยู่ตามวัดต่าง ๆ โดยรอบ เช่น พระธาตุเจ้าหมุบ พระธาตุพีพวย พระธาตุท่าลิง พระธาตุท่าคร้อ พระธาตุกุดจอก เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสำคัญต่อ […]

Read More

วัดสระหงส์

วัดสระหงส์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ไหว้รอยพระพุทธบาท วัดสระหงส์ตั้งอยู่ที่ตำบลนาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ห่างจากตัวเมือง ไปทางทิศเหนือเพียง 12 กิโลเมตร บริเวณวัดเป็นลาดหินเนินเขา มีหินก้อนหนึ่งรูปร่างคล้ายหงส์ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถัดจากศาลาวัดไปด้านหลังมีสระน้ำโบราณกว้างประมาณ 10 เมตร มีน้ำตลอดปีไม่เคยแห้ง วัดสระหงส์เป็นวัดที่ยังมีความรมรื่น สวยงามตามธรรมชาติ บนเนินเขาเล็กๆ ชมวิวได้ทั้งทิศตะวันออกและตะวันตก นักท่องเที่ยงสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ บนวัดจะมีหินธรรมชาติ รูปร่างลักษณะคล้ายหงษ์ และถัดขึ้นไป จะมีแอ่งหินเป็นสระน้ำที่ มีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลา และไหลลาดๆลงไปรวมกันเป็นแอ่งน้ำกว้างเชิงเขา สิ่งที่น่าสนใจายในวัด รอยพระพุทธบาท มีเรื่องเล่าว่า รอยพระพุทธบาทที่นี่เจอมากว่า 100 ปีแล้ว เหตุที่พบเพราะว่า มีวันหนึ่งชาวบ้านเห็นหงส์สีทองบินมาอยู่บริเวณนั้น ชาวบ้านจึงตามมาค้นหาดู จึงพบรอยพระพุทธบาท และเรียกสระน้ำที่อยู่ใกล้กันว่า “สระหงส์” [adsense-2] ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ตรงข้ามสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารฯ สาย 2 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เว็บไซต์ : http://chaiyaphum.mots.go.th e-mail : [email protected] โทรศัพท์.0-4481-1218 มือถือ […]

Read More

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี กราบหลวงพ่อใหญ่ เที่ยวชมใบเสมาโบราณ พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี ประดิษฐานอยู่ที่วัดคอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครกาหลงมาแต่โบราณ สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีความขลังศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปหินแกะ สลักปางประทับยืน ศิลปทวาราวดีสร้างด้วยศิลาแลง เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดชัยภูมิมากองค์หนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” เดิมพบอยู่บนเนินดินชาวบ้านจึงเรียกเนินนั้นว่า “เนินหลวงพ่อใหญ่” สันนิษฐานว่าคงจะสร้างในสมัยขอมเรืองอำนาจในภูมิภาคแถบนี้ ต่อมาในปี พ.ศ.2468 ขุนบัญชาคดี ซึ่งเป็นนายอำเภอคอนสวรรค์ ในขณะนั้น ได้ร่วมมือกับชาวบ้านทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ไปประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนไปกราบนมัสการเป็นประจำ ประวัติ หลวงพ่อใหญ่ วัดคอนสวรรค์ พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีเป็นโบราณวัตถุสมัยวัฒนธรรมทวารวดี สร้างขึ้นตามคติทางพุทธศาสนา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ตั้งอยู่ที่ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ชาวท้องถิ่นเรียกพระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดีว่า “หลวงพ่อใหญ่” เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปยืนที่มีความสูงถึง 2.70 เมตร สร้างด้วยศิลา พุทธลักษณะเป็นปางสรงน้ำพระเศียรมีลักษณะทรงกรวย พรักตร์รูปไข่ยาวมีกรอบพระพักตร์พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรหลุบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระกรรณยาว พระหัตถ์ขวาแสดงปรางแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายแนบพระองค์ ครองสังฆาฏิห่มคลุม แหล่งเดิมที่พบโบราณวัตถุชิ้นนี้เคยเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ มีกำแพงและคูเมืองสองชั้น ชาวท้องถิ่นเรียกว่าเนินธาตุ ต่อมาจึงมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ นำมาไว้ที่วัดบ้านคอนสวรรค์ […]

Read More

พระธาตุหนองสามหมื่น

พระธาตุหนองสามหมื่น ชมเขาวงกตนรก-สวรรค์ กราบองค์พระพุทธไสยาสน์ ไหว้พระธาตุขอพร พระธาตุหนองสามหมื่นตั้งอยู่ภายในวัดราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่งของชัยภูมิ พระธาตุหนองสามหมื่น เรียกชื่อตามหนองน้ำ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฏ เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลาว  นอกจากนี้ บริเวณ ที่ตั้งพระธาตุหนองสามหมื่นแต่เดิม เคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีที่มีขนาดใหญ่เมืองหนึ่ง อายุราว พุทธศตวรรษที่ 12-16 เนื่องจากปรากฏร่องรอยของคูน้ำคันดิน และโคกเนินโบราณสถานหลายแห่ง รวมทั้งโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น กลุ่มใบเสมาหินทราย สันนิษฐานว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ ปรากฏในตำนานอุรังคนิทาน ว่ามีเมืองหนึ่ง อยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองหนองหาร ชื่อว่า อโยธยา หรือกุรุนทนคร โดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าจะเป็นแถบจังหวัดนครปฐม เพราะความหมายกำกวม ในที่นี้อาจจะเป็นเป็นเมืองกรุนทนคร ขึ้นตรงกับอาณาจักรทวารวดี(อโยธยา)ก็อาจเป็นได้ พระธาตุหนองสามหมื่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความสูงประมาณ 45 เมตร มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน เหนือฐานเขียงเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์พระธาตุ ซึ่งมีซุ้มทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง และปางลีลา ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รูปแบบดังกล่าวอาจเปรียบเทียบได้กับพระธาตุอื่นๆ […]

Read More

ผาเกิ้ง

ผาเกิ้ง เป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ คำว่า ผาเกิ้ง หรือ อีเกิ้ง เป็นภาษาอีสาน หมายถึงพระจันทร์ ดังนั้น ผาเกิ้ง จึงเป็นชื่อผาที่มีลักษณะครึ่งวงกลมยื่นออกไป มองดูเหมือนพระจันทร์เสี้ยว บนเขามีวัดผาเกิ้งหรือวัดชัยภูมิพิทักษ์ตั้งอยู่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ด้านหน้าองค์พระเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นทัศนียภาพของทุ่งนาได้กว้างไกล สามารถมองเห็นทัศนียภาพเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน ผาเกิ้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 36 กิโลเมตรบนหลวงหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง) พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ประดิษฐาน ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์  เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ขนาดสูงจากฐานถึงยอด 14 ศอก ( 7 เมตร ) ก่ออิฐถือปูน หุ้มด้วยกระเบื้องโมเสดสีทองทั้งองค์ ยืนตระหง่านเป็นศรีสง่า ประดิษฐานที่หน้าผาเกิ้ง ซึ่งเป็นหน้าผาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอหนองบัวแดง ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกที่มาบรรจบกัน บางครั้งชาวบ้านจะเรียกว่า ช่องบุญกว้าง  ซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่ใช้เป็นที่หมายในการเดินทางจากหุบเขาภูเขียว (ทิวเขาเพชรบูรณ์) มายังจังหวัดชัยภูมิ พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ เป็นพระพุทธรูปยืน ปางประทานพร ยกพระหัตถ์ขวาเหนือพระอุระ เม็ดพระศกใหญ่ ยอดพระเกศเป็นดอกบัวรองรับพระรัศมีเปลว พระจีวรแนบพระวรกาย ห่มเฉวียงบ่าซ้าย […]

Read More

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง ชมใบเสมาโบราณ ศึกษาเรื่องราวพุทธศาสนา ใบเสมาบ้านกุดโง้งถูกเก็บรักษาอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนวัดกุดโง้ง ตำบลกุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ใบเสมาทำด้วยหินทราย มีลักษณะเป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่ ปลายมนแหลม ด้านหน้าจำหลักลายและบางแผ่นมีจารึกอยู่ที่ด้านหลังด้วย เฉพาะที่สลักลวดลายเก็บรักษาไว้ในอาคาร ชนิดแผ่นเรียบและรูปสถูปปักไว้ที่พื้นด้านนอก ลวดลายเป็นเรื่องราวพุทธศาสนาเล่าเรื่องชาดกตอนต่างๆ ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนบัลลังค์ใต้ต้นโพธิหรือรูปสถูป ซึ่งมักปักดินอยู่นอกอาคารเห็นเพียงสถูป ส่วนองค์ระฆังรูปหม้อน้ำคงจะฝังอยู่ใต้ดิน นับเป็นกลุ่มเสมาที่สวยงามอีสาน ใบเสมาเหล่านี้เป็นใบเสมาหินทรายศิลปทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 ที่พบเป็นจำนวนมากในบริเวณรอบๆ หมู่บ้านได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในอาคารอย่างเป็นระเบียบ ส่วนมากมีลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ ด้านหน้าจำหลักลายและบางแผ่นมีจารึกอยู่ที่ด้านหลังด้วย ลวดลายที่ปรากฏบนใบเสมาเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาเล่าเรื่องชาดกตอนต่างๆ หรือเป็นภาพรูปเคารพ เช่น ภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนดอกบัว ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ นับเป็นกลุ่มเสมาที่สวยงามแห่งหนึ่งในอีสาน การพบใบเสมาที่บ้านกุดโง้งพบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณรอบหมู่บ้าน แต่เดิมใบเสมาเหล่านี้จะจมอยู่ในดินมีเฉพาะส่วนยอดโผล่ขึ้นมาให้เห็นไม่เป็นที่สนใจของคนทั่วไป ยกเว้นใบเสนาภาพชาดกที่ไม่ได้ฝังจมดินเหมือนใบเสมาอื่นๆ แต่ปักอยู่กลางแจ้งที่ขอบเนินดินเตี้ยๆ ขนาดเล็ก 2 เนิน (ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นพื้นที่ทำนา) อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลนัก เนินดินแรกพบว่ามีการปักใบเสมาเป็นรูปวงกลมล้อมรอบเนินดิน โดยปักเสมาเป็นคู่มีอยู่ 5 จุด ส่วนเนินดินที่ 2 ซึ่งอยู่ห่างจากเนินดินแรกไปทางตะวันตกเล็กน้อยมีลักษณะและทิศทางการปักเหมือนกับเนินดินแรก เนินดินทั้งสองนี้มีขนาดเล็กแะลไม่พบเศษอิฐหรือซากศาสนสถานในบริเวณดังกล่าวเลย จึงสันนิษฐานว่าใบเสมาภาพชาดกที่ปักอยู่รอบเนินดินนี้คงใช้ปักเป็นเครื่องหมายแสดงถึงลานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่จะใช้เป็นเสมารอบอุโบสถ แต่ช่วงเวลาต่อมาอาจได้มีการใช้เสมานี้เป็นสิ่งที่เคารพนับถือในหมู่บ้านด้วย เพราะใบเสมาที่เป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งแสดงธรรมที่พบกลางเนินดินแรกนั้น ได้มีร่องรอยของการปิดทองอันแสดงถึงการใช้เป็นที่กราบไหว้บูชาทำนองเดียวกับพระพุทธรูปใบเสมาที่ที่พบโดยทั่วไปเป็นแบบแผ่นหินมีทั้งแบบเรียบๆ ที่ไม่มีการสลักภาพใดๆ และแบบที่มีการแกะสลักลวดลายต่างๆ ประดับลงไปซึ่งมีหลายแบบ [adsense-2] เสมาหินที่พบในภาคอีสานนี้ถือเป็นโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเป็นชุมชนสมัยทวารวดี ซึ่งเป็นเวลาที่พุทธศาสนาลัทธิหินยานเผยแผ่เข้ามา […]

Read More

น้ำตกผาเอียง

น้ำตกผาเอียง ชมธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น เล่นน้ำตกใส น้ำตกผาเอียงตั้งอยู่ที่บ้านชีลอง อยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เป็นน้ำตกขนาดกลาง เกิดจากลำห้วยชีลอง มีลักษณะเป็นหน้าผาเฉลียงตัดลำห้วย บริเวณรอบน้ำตกแห่งนี้เป็นป่าดิบแล้งค่อนข้างสมบูรณ์โดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่งน้ำตกแห่งนี้มีน้ำตลอดปี วันเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ ที่พักสามารถติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากของอุทยานแห่งชาติตาดโตน อัตราค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน คนละ 20 บาท รถยนต์ 30 บาท [adsense-2] สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่พัก มีบ้านพักและสถานที่กางเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวในบริเวณน้ำตกจะมีร้านคาราโอเกะและอาหาร ให้คนที่อยาก เปลี่ยนบรรยากาศ คนส่วนมากจะมาที่นี่กันในหน้าแล้งของทุกปีเพื่อคลายร้อนกัน เพราะบรรยากาศร่มรื่นความ เย็นสบาย แถมมีร้านขาย ของ คอยบริการสะดวกสบาย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตู้ ปณ. อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร.0-1926-4870 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองบ้านพักล่วงหน้าได้ที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 579-0529, 579-4842 การเดินทาง   รถยนต์ส่วนตัว อยู่ห่างจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง) […]

Read More

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

อุทยานแห่งชาติไทรทอง ชมทุ่งดอกกระเจียว ถ่ายรูปบนหน้าผาสุดหวาดเสียว เพลิดเพลินเที่ยวเล่นน้ำตกไทรทอง อุทยานแห่งชาติไทรทองอยู่ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 199,375 ไร่ หรือ 319 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นผืนป่าบนเทือกเขาพังเหย ในช่วงต้นฤดูฝนนอกจากผืนป่าจะเขียวชอุ่มชุ่มชื้นไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่แล้ว ที่นี่ยังงดงามโดดเด่นด้วยดอกกระเจียวที่ผลิบานอยู่เต็มท้องทุ่ง เรียกชื่อว่า ทุ่งบัวสวรรค์ มีน้ำตกไทรทองที่สวยงาม และมีหน้าผาให้ทุกคนท้าพิสูจน์ความหวาดเสียว สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทนานฯ 1. ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นทุ่งดอกกระเจียวอีก 1 แห่ง ของ จังหวัดชัยภูมิ ที่สวยงามอีก หนึ่งแห่งซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ มีทุ่งดอกกระเจียว เบ่งบานชูช่ออยู่หลายทุ่ง ด้วยกัน นอกจากดอกกระเจียวสีชมพูที่เราจะได้เห็นกันแล้วยังมี ทุ่งดอกกระเจียวขาว ให้เราได้ชมกันอีกด้วย ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในเขตพื้นที่ของอำเภอ หนองบัว ระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 319 ตารางกิโลเมตร หรือ […]

Read More

น้ำตกเทพพนา

น้ำตกเทพพนา เล่นน้ำตกท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจีปลายฝนต้นหนาว น้ำตกเทพพนา ตั้งอยู่ที่บ้านเทพพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ทำการอุทยาน แห่งชาติป่าหินงาม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางเกิดจากลำห้วยกระจวนที่ไหลจากเทือกเขาพังเหย แบ่งเป็น 3 ชั้นลดหลั่นกัน ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 สูง 3-4 เมตร ชั้นที่ 2 สูง 2-3 เมตร และชั้นที่ 3 สูง 6 เมตร ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำตกไหลสม่ำเสมอ สามารถลงเล่นน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ช่วงเวลาน่าเที่ยว ในช่วงต้นฝนคือเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฏาคมน้ำตกอาจไม่เหมาะแก่การเที่ยวชมนัก แต่ในช่วงปลายฝนคือในช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคมน้ำตกจะมีความสวย งามท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจี ในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมน้ำตกเป็นจำนวนมาก [adsense-2] การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรีไปสามแยกพุแค เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 21 จากนั้นไปตามทางหลวงหมายเลข 205 เจากบ้านลำ นารายณ์ไปประมาณ 48 กิโลเมตร ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอเทพสถิตประมาณ 1 […]

Read More