Tag: ช่องเย็น

ช่องเย็น

ช่องเย็น อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินอ่อนทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 894 ตารางกิโลเมตร หรือ 558,750 ไร่ ช่องเย็น อยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 93 บนถนนสาย 1117 ( คลองลาน – อุ้มผาง ) เป็นจุดชมพระอาทิตย์ยามเย็น ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชมทะเลหมอก และเป็นจุดดูนก ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย การเดินทาง  จากจังหวัดนครสวรรค์ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงแยกโค้งวิไลบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 307+500 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง จังหวัดหมายเลข 1242 (ผ่านอำเภอปางศิลาทอง) ไปประมาณ 40 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1072 ไปอีก 10 กิโลเมตรจะพบ สี่แยกคลองลาน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1117 […]

Read More