Tag: ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในจังหวัดน่าน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่ประมาณ 583,750 ไร่ หรือ 934 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น เทือกเขาสลับซับซ้อนที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ขนานกันทั้งทางทิศตะวันตก และตะวันออกแบ่งพื้นที่ออกเป็น ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก สองฝั่งแม่น้ำเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังใน เขตเทือกเขาประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา พบสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น นกยูงซึ่งมี อยู่หลายฝูง เสือดาว เสือดำ หมี กวาง หมาป่า และหมาในมีสัตว์ป่าหลายชนิดที่สำคัญ คือ ช้างป่า วัวแดง และกระทิง ซึ่งจะอพยพไปมาระหว่างเขตติดต่อประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดอยเสมอดาว เป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างบนสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถชม ทะเลหมอกในยามเช้า ชมดาวและแสงไฟจากตัวอำเภอนาน้อยในยามค้ำคืนได้อย่างสวยงาม สภาพอากาศบนดอยเสมอดาว ค่อนข้างเย็น ด้านล่างเป็นหุบเขาแล้วล้อมรอบด้วยเทือกเขาที่สูงใกล้เคียงกัน ผ่ากลางหุบเขาด้วยแม่น้ำสายใหญ่ของจังหวัดคือลำน้ำน่าน นี่เป็นปัจจัยที่ทำให้บริเวณดอยเสมอดาวมีทะเลหมอกเกิดขึ้นเป็นประจำ น้อยครั้งที่มาที่นี่ในฤดูหนาวแล้วไม่เจอทะเลหมอก ใครหลายๆ คนที่ไปเที่ยวตามยอดดอยเพื่อชมทะเลหมอกแล้วไม่เห็น ต้องกลับบ้านพร้อมความผิดหวัง ลองมาที่นี่ดู ที่นี่อาจจะเป็นที่แรกที่คุณเจอทะเลหมอกสุดแสนสวยประทับใจ บ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวก ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีบ้านพักไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 3 […]

Read More