Tag: ตลาดการค้าช่องจอม

ตลาดการค้าช่องจอม

ตลาดการค้าช่องจอม ไปเดินช็อปของถูก ซึ่งมีทั้งราคาปลีกและส่งกันค่ะ ตลาดการค้าช่องจอม ตั้งอยู่ที่บ้านด่านพัฒนา หมู่ 1 และ 14 ตำบลด่าน เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน-ห้วยสำราญและประกาศเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2538 ฝั่งตรงข้ามฝั่งกัมพูชาเป็นชุมชนโอร์เสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ช่องจอมเป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่ และสะดวกที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ที่จะไปยังประเทศกัมพูชา ทำให้มีการติดต่อสัญจรไปมา และซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทย และ กัมพูชามาเป็นเวลาช้านาน และเป็นที่มาของแนวความคิด ในการเปิดจุดผ่านแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ ส่วนสินค้าที่จำหน่ายมีทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องประดับ และสิ่งประดิษฐ์จากไม้ เช่น ม้านั่ง หัตถกรรมไม้ เสื่อสานไม้ไผ่ ตะกร้าสานต่างๆ ช่วงเวลาที่เปิดให้เที่ยวชม ตลาดแห่งนี้เปิดทำการค้าขายทุกวันเวลา 8.00-16.00 น. (อนุญาตให้ข้ามแดนเฉพาะคนไทยเท่านั้น) [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ (044) 512 039 ตำรวจท่องเที่ยว 1155 ตำรวจทางหลวง (045) 515 388 ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 […]

Read More