Tag: ตลาดน้ำวัดลำพญา

ตลาดน้ำวัดลำพญา

ตลาดน้ำวัดลำพญา ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมชมชอบกับบรรยากาศบ้านสวนริมน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติ รวมทั้งปลานานาชนิดนับแสนตัวแหวกว่ายรอนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสที่นี่ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เพราะตลอดเส้นทางเข้าสู่เขตอำเภอบางเลน เราจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในย่านนี้ได้เป็นอย่างดี สภาพภูมิประเทศมองจากสองฝั่งถนน เป็นทุ่งนา สวน ป่า ที่เรียงรายสลับกันไปบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรทำนา ทำไร่ และทำสวน พืช ผัก ผลไม้ วัดลำพญา ต้นกำเนิดตลาดน้ำแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่เก่าแก่อยู่คู่ชุมชนชาวลำพญามากว่า 100 ปีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2400 และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือ หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาแลงพอกปูนและปิดทองทับไว้อย่างสวยงาม ซึ่งเป็นที่สักการบูชาและเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงตลาดน้ำแห่งนี้ สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนอื่นใดคือ เข้าไปกราบมนัสการหลวงพ่อในโบสถ์ ทำบุญให้สบายอกสบายใจ แล้วค่อยออกมาเดินชมความร่มรื่นภายในบริเวณวัดที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ รวมถึงพันธุ์ไม้สมุนไพรหลากหลาย บริเวณหน้าวัดเป็นตลาดน้ำมีชาวบ้านนำผลผลิตทางเการเกษตรใส่เรือมาขาย มีทั้งพืช ผัก ผลไม้และปลาสดๆ ปราศจากสารพิษจำหน่ายในราคายุติธรรม โดยอยู่ในเกณฑ์ที่ว่า “ห้ามนำสิ่งมีชีวิตมาขาย ห้ามจำหน่ายสิ่งมึนเมา เครื่องเล่นที่เป็นพลาสติก เสื้อผ้า ของสำเร็จรูป หรืออาหารสำเร็จรูปจากที่อื่น” เพราะสถานที่แห่งนี้สงวนไว้สำหรับของสดๆ […]

Read More