Tag: น้ำพุร้อนสมอทอง

น้ำพุร้อนสมอทอง

น้ำพุร้อนสมอทอง ตั้งอยู่ที่บ้านสมอทอง ตำบล คอกควาย อยู่ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว เดิมเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดเล็ก ที่ผุดขึ้นมาผิวดิน เป็นน้ำใสและมีกลิ่นกำมะถันฉุนมีความร้อนขนาดต้มไข่สุกภายใน 5 นาที ไหลผ่านช่องเขาไปรวมกับน้ำในลำห้วยคอกควาย ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ำพุร้อน และเป็นจุดชมทิวทัศน์ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง อยู่ในโครงการอ่าวเก็บน้ำห้วยขุนแก้วสร้างขึ้นเมื่อ ปี 2540 จึงได้สร้างบริเวณน้ำร้อนให้เป็นสวนหย่อมขึ้นมากลางอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นน้ำพุร้อนแบบธรรมชาติขนาดเล็กที่ผุดขึ้นมาผิวดินโดยไหลผ่านช่องเขาสองลูก อยู่ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว น้ำพุที่ผุดนี้ ใส มีกลิ่นกำมะถันฉุน และมีความร้อนขนาดต้มไข่สุกภายใน 5 นาที โดยน้ำจะไหลลาดตามหินของภูเขาลงไปรวมกับน้ำในลำห้วยคอกควาย ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ำพุร้อน เป็นจุดชมทิวทัศน์ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จ ณ แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนบ้านสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 16 กันยายาน พ.ศ. 2552 ภายในบริเวณน้ำพุร้อนสมอทองมีบริการ อ่างแช่เท้า สระแช่น้ำแร่กลางแจ้ง นวดเพื่อสุขภาพ ห้องอาบน้ำพุร้อนส่วนตัวไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  [adsense-2] อัตราค่าบริการ อาบน้ำแรก ห้องกลาง ราคา 150 บาท/ชม. อาบน้ำแร่ ห้องใหญ่ ราคา […]

Read More