Tag: พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ

พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ

พระธาตุนคร พระธาตุนครนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ ริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมือง เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เชื่อว่าผู้ใดได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีเป็นเจ้าคนนายคน พระธาตุนคร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2463 โดย พระครูพนมนครคณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ได้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างสลักหักพังภายในวัดจนพบเจดีย์ที่มีพระธาตุของพระอรหันต์อยู่ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ จึงได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นเพื่อบรรจุ  พระธาตุนครมีลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 5.85 เมตร สูง 24 เมตร ก่อสร้างเสร็จในเดือนเพ็ญของปี2465 มีรูปแบบคล้ายพระธาตุพนมองค์เดิม องค์ก่อนที่จะสร้างขึ้นใหม่ที่เห็นในปัจจุบัน ภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย เพื่อบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ พระธาตุนครสร้างขึ้นโดยถอดแบบมาจากพระธาตุพนม แบ่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนล่างซึ่งเป็นเรือนธาตุของปราสาทมีลวดลายปูนปั้นประดับบนเสาติดผนังที่มุมทั้งสี่ ซุ้มประตูเป็นซุ้มคดโค้งมีใบระกาแหลมขนาดใหญ่ ส่วนบนเหนือขึ้นไปคือเรือนธาตุจำลองหนึ่งชั้น ต่อด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ และส่วนบนเป็นยอดทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะล้านช้างทรงป้อมคล้ายพระธาตุพนมก่อนต่อเติมยอดองค์พระธาตุทาสีขาวประดับด้วยลายดอกไม้ร่วงและลวดลายสีทอง วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1150 พร้อมๆกับการสร้างเมืองนครพนมโดยพระมหาอำมาตย์ป้อม แม่ทัพใหญ่จากเมืองเวียงจันทน์เป็นผู้ควบคุมการสร้างและสร้างวัดมหาธาตุ เป็นวัดประจำเมือง เพราะเดิมใจกลางเมืองนครพนม อยู่ที่วัดมหาธาตุ จึงเป็นวัดที่ข้าราชการใหญ่น้อย ให้ความอุปถัมภ์ และเป็นวัดที่ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ของข้าราชการเมืองนครพนมมาโดยตลอด ตำนานของวัดมหาธาตุได้เล่าเอาไว้ว่า ในวัดมหาธาตุแต่เดิมจะมีธาตุ ใส่กระดูกมากมาย สะสมกันเอาไว้เรื่อยมาเป็นเวลานับพันปี และทราบว่ามีพระอรหันต์ธาตุอยู่องค์หนึ่ง แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ธาตุองค์ใด ทราบกันแต่ว่ามีแน่นอน เพราะเห็นแสงสว่างลอยเข้า […]

Read More