Tag: พะเยา

วัดพระธาตุจอมศีล

วัดพระธาตุจอมศีล อยู่ในเขตวนอุทยานบ้านถ้ำ มีต้นไม้ร่มรื่นทิวทัศน์สวยงาม สามารถชมทิวทัศน์เมืองดอกคำใต้ได้จากบนเขาที่ตั้งของวัดแห่งนี้ ที่ตั้งบ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ ห่างจากอำเภอดอกคำใต้ ๑๕ กิโลเมตร ใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒๕๑ ไปทางเชียงม่วน ทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวเข้าถนนข้างปั้มน้ำมัน ผ่านวัดสุวรรณคูหาไปอีกเล็กน้อยก็ถึงวัดพระธาตุจอมศีล โบสถ์สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นศิลปะล้านนา บันไดประดับปูนปั้น ลายพระพุทธรูปปางนาคปรก มีเทวดาและหงส์อยู่รายรอบ ประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักลวดลายเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภายในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิสกุลช่างพะเยา หน้าตักกว้าง ๕ เมตรจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติและพุทธชาดก ตลอดจนภาพวิถีชีวิตและการละเล่นของเด็ก พระธาตุจอมศีลอยู่ด้านหลังโบสถ์บนภูเขา มีบันไดนาค ๖๙ ขั้นทอดขึ้นไป เป็นเจดีย์เก่าศิลปะล้านนา ฐานกว้าง ๘ เมตร สูงราว ๒๐ เมตร จากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองดอกคำใต้ได้อย่างชัดเจน ประวัติวัดสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าสร้างมานับร้อยปี มีตำนานที่กล่าวถึงประวัติการสร้างวัดไว้ว่าบริเวณวัดพระธาตุจอมศีลในปัจจุบัน ได้มียักษ์ 2 ตน ซึ่งเป็นสามีภรรยากันและเป็นยักษ์ที่รักษาและอยู่บริเวณภูเขานี้มานาน อาหารของยักษ์ก็คือสัตว์ต่างๆ จากนั้นได้มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาบริเวณน้ำออกฮู (รู)ในปัจจุบันนี้ และในเวลานั้นได้มี ยักษ์ที่หิวมากมาหาอาหารก็ได้พบพระพุทธเจ้าซึ่งได้เสด็จมาบริเวณนั้น จากนั้นยักษ์ คิดว่า มีอาหารแล้วและจะจับพระพุทธเจ้ากินเป็นอาหาร […]

Read More

วัดพระธาตุจอมทอง

“วัดพระธาตุจอมทอง” อีกหนึ่งศาสนสถานที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยวัดตั้งอยู่บนดอยจอมทอง บริเวณริมกว๊านพะเยา อยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามวัดศรีโคมคำ มีทางรถยนต์ขี้นไปถึงยอดเขา ภายในวัดมี “พระธาตุจอมทอง” เป็นเจดีย์ทรงล้านนาสูง 30 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้าง 9 เมตร ซ้อนกันสามชั้น รองรับองค์ระฆัง ส่วนยอดสุดเป็นฉัตรสีทอง ฐานโดยรอบข้างล่างบุด้วยแผ่นโลหะ ดุนลายเป็นรูป 12 นักษัตร และลายไทยอันงดงามมาก ลักษณะคล้ายพระธาตุหริภุญชัย ของจังหวัดลำพูน ส่วนความเป็นมาขององค์พระธาตุจอมทองนั้นเล่ากันว่า ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองภูกามยาว และได้ทรงประทับแรมบนดอยซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งหนองเอี้ยงทางทิศเหนือ (นั่นก็คือดอยจอมทองซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุจอมทองแห่งนี้) พระองค์ได้มอบพระเกศาธาตุองค์หนึ่งให้แก่พระเจ้าอโศก แต่พระเจ้าอโศกได้ทรงมอบแก่นายช่างทองผู้ซึ่งได้ถวายภัตตาหารแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เส้นพระเกศาธาตุที่ได้มานั้น นายช่างทองจึงได้นำไปฝังลงในบ่อลึกกว่า 70 เมตร แล้วสร้างเจดีย์อำพรางไว้ ต่อมาครูบาศรีวิชัย ครูบาแก้ว และครูบาปัญญา ทั้ง 3 ท่านรู้ดีกว่าผู้อื่นๆ ได้ร่วมกันบูรณะพระธาตุขึ้นใหม่ ตราบจนทุกวันนี้ [adsense-2] ส่วนข้อกังขา ระหว่างวัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา กับวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าวัดไหนที่มีพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นวัดประจำของคนเกิดปีชวดควรไปกราบไหว้นั้น ยังไม่มีใครสามาถบอกได้ […]

Read More

วัดบุญเกิด

วัดบุญเกิด ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกั้ง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดบุญเกิดสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2434 นายบุญ ได้ยกที่ดินถวายให้สร้างวัดจึงได้นามว่า” วัดบุญเกิด” ผู้สร้างวัดคือ ท้าวปันใจ ท้าวแก้ว ท้าววงค์ พ่อน้อยเทพ พ่อบุญตัน พ่อหนานทิ ได้นิมนต์ครูบาพรหม มาอยู่ช่วยสร้างวัดด้วยครูบาพรหมเดิมชื่อว่านายอินตา เกิดที่ต.เวียงเหนืิอ จ.ลำปาง เป็นลูกของพญาอินศร เจ้าแม่ปั๋น พระโลกวิสัย เป็นปู่เจ้าไฝเป็นญาติได้ย้ายตามบิดามารดามาอยู่ที่เวียงพะเยา ด.ช.อินตา ได้เข้าบวชเรียนอยู่ที่วัดหลวงราชสันฐานได้มีความรู้ด้านปรมัตถ์เป็นอย่างดี จึงได้นามสมณศักดิืว่ามหาพรหม ชาวบ้านเรียกว่าครูบามหาพรหม อุปสมบทอยู่ที่วัดหลวงฯนั้นได้3พรรษาแล้วได้รับนิมนต์จากพระยาอินทร์มาเป็นช่วง(สล่า) และสลักลวดลายหน้าจั่ววิหารวัดสันช้างหินและได้มาสร้างวัดบุณเกิด ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ 1 กุมภาพันธุ์ 2489ได้ผูกเมื่อ 5 มีนาคม2493 วัดบุญเกิด ตั้งอยู่เลขที่ 53 บ้านบุญเกิืด หมู่ที่ 4 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6ไร่ 3 งาน59ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ […]

Read More

วัดนันตาราม

วัดนันตาราม ตั้งอยู่บ้านดอนไชย ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหาร สร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน้าบัน หน้าต่าง ระเบียง เป็นต้น ทั้งลวดลายแกะสลัก หลังคาซ้อนชั้นมุงแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ที่ลดหลั่นลงตัว ส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปี่ยมไป ด้วยพลังแห่งศรัทธา เมื่อเดินเข้าไปจะพบกับองค์พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม โดยข้าง องค์พระประธาน มีพระพุทธรูปหินขาว และพระพุทธปฏิมาประธาน ไม้สักทองที่ต่างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องแบบไทยใหญ่อย่าง สมส่วนสวยงามประดิษฐาน อยู่ มีเจดีย์แบบไทยใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ และภาพวาดโบราณเกี่ยวกับการเทศน์ มหาชาติแต่ละตอน [adsense-2] สิ่งน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในวิหารก็คือ “ธรรมาสน์” สีทองเหลืองอร่ามฉลุลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ที่ทำจำลองมาจากราชบัลลังก์ ของพม่าตั้งโดดเด่นอยู่ ส่วนถ้าแหงนหน้ามองเพดานก็จะพบกับลวดลายประดับกระจกสีที่งดงามวิจิตร ซึ่งทั้งพระพุทธรูปและ ศิลปกรรมต่างๆที่วัดนันตารามนั้นถือว่าทรงคุณค่าและน่าประทับใจแก่การไปเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่งวัดนันตาราม เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00 – 18.00 น. การเดินทาง รถยนต์ วัดนันตาราม วัดนันตาราม ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดเทศบาลตำบลเชียงคำ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม […]

Read More

วัดพระธาตุศรีปิงเมือง

วัดพระธาตุศรีปิงเมือง ตั้งอยู่ที่ บ้านเวียงลอ หมู่ 1  ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 7 ไร่ สิ่งที่น่าสนใจคือ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ บูชนียวัตถุ มีเจดีย์สมัยพญาลอสร้างเมื่อ พ.ศ. 2115 ได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ.2425 พระพา เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก สถานที่ตั้ง วัดศรีปิงเมือง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงลอ ตำบล ลอ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม วัดศรีปิงเมือง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หรือ นายมนัส เวียงลอ (ผู้ใหญ่บ้าน) เลขที่ 74 หมู่ที่/หมู่บ้าน 11 บ้านเวียงลอ ตำบล ลอ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ […]

Read More

น้ำตกภูซาง

น้ำตกภูซาง หรือที่หลายคนเรียกว่า น้ำตกอุ่น นั้น ตั้งอยู่ภายใน อุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 98 ของประเทศไทย โดยความแปลกของ น้ำตกภูซาง อยู่ตรงที่เป็นน้ำตกที่มีน้ำอุ่นเพียงแห่งเดียวที่พบในประเทศไทย เพราะน้ำตกมีอุณหภูมิสูงถึง 35 – 36 องศาเซลเซียส โดย น้ำตกภูซาง ตั้งอยู่บนเทือกเขา ดอยผาหม่น เกิดจากสายน้ำอุ่นที่ไหลมาจากผาหินปูน มีความสูงประมาณ 25 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี และน้ำใสปราศจากกลิ่นกำมะถัน สามารถลงเล่นน้ำได้ อีกทั้งบริเวณใต้ น้ำตกภูซาง ยังเป็นแอ่งน้ำสีเขียวมรกตใสราวกับกระจก จึงเหมาะสำหรับการลงแช่น้ำให้อบอุ่นสบายตัว อีกทั้งบริเวณเหนือ น้ำตกภูซาง มีเส้นทางชมป่าต้นน้ำและเป็นป่าดงดิบ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูซางประมาณ 1 กิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยว ดอยผาดำ เป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาขนาดใหญ่สวยงาม ถ้ำน้ำดั้น เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีน้ำตก ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก เคยเป็นที่หลบซ่อนของ ผกค. ถ้ำน้ำลอด เป็นถ้ำขนาดเล็ก หลายชั้นสวยงาม ถ้ำผาแดง เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม น้ำตกภูซาง […]

Read More

น้ำตกน้ำมิน

“น้ำตกน้ำมิน” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “น้ำตกห้วยโป่ง” ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว พื้นที่ป่าบ้านน้ำมิน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีความสวยงามและน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่ง โดยน้ำตกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวนอุทยานน้ำตกน้ำมิน ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา น้ำตกน้ำมิน เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลใสเย็นอยู่ตลอดทั้งปี มีความสูงประมาณ 50 เมตร สภาพบริเวณรอบๆน้ำตกล้ววนแวดล้อมไปด้วยเหล่าต้นไม้ใหญ่น้อย และมีพืชคลุมดินนานาชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น นับว่าเหมาะแก่การเป็นสถานที่สำหรับศึกษาธรรมชาติได้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วน้ำตกแห่งนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ำที่สำคัญสำหรับใช้ในการเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่ โดยการเดินทางเข้าถึงตัวน้ำตกนั้นค่อนข้างสะดวกสบาย เพราะเป็นถนนลาดยางไปถึงน้ำตก และมีห้องน้ำสาธารณะรองรับนักท่องเที่ยวไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกด้วย ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 1. น้ำตกน้ำมิน สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี มีน้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร น้ำตกกระจายเป็นวงกว้าง มีความสวยงามมาก น้ำใสเย็น บริเวณป่าใกล้น้ำตก ให้ร่มเงา ร่มรื่น เย็นสบาย ได้ยินเสียงลมพัด นกร้อง และเสียงน้ำตกดังตลอดเวลา 2 . ถ้ำและหน้าผา อยู่ทางด้านตอนบนเหนือน้ำตก ประมาณ 700 เมตร มีถ้ำที่มีขนาดใหญ่ […]

Read More

น้ำตกธารสวรรค์

น้ำตกธารสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลางที่เกิดจากลำห้วยสองสบ ห้วยโป่ง ห้วยอูน และตาน้ำบ่อเบี้ย ไหลลงมารวมกันเป็นห้วยแม่ปั๋ง และตกจากหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกธารสวรรค์ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ประมาณ 300 เมตร มีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร เป็นน้ำตกสองชั้น มีน้ำไหลตลอดปี เสน่ห์ของน้ำตกธารสวรรค์อยู่ตรงที่บรรยากาศกลางแมกไม้ขนาดใหญ่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและน้ำมีสีเขียวมรกตสวยงาม น้ำจากน้ำตกไหลผ่านหมู่บ้านที่ตั้งอยู่โดยรอบอุทยานฯ ทำให้ชาวบ้านมีน้ำทำการเกษตร อุปโภค-บริโภค และไหลลงไปสู่แม่น้ำยม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ [adsense-2] การเดินทาง รถยนต์ 1. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1091 สายอำเภอจุน-จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือติดต่อมาทางด้านทิศตะวันออกของป่าแม่ยมฝั่งขวา และตัดผ่านป่าปี้ไปยังอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน เป็นเส้นทางที่สะดวกสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1120 สายอำเภอเชียงม่วน-อำเภอสอง ซึ่งอยู่ต่อจากทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1091 ไปทางตอนใต้ ตัดผ่านป่าปี้ ไปยังอำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ใช้ได้ตลอดฤดูกาล 3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1251 สายอำเภอดอกคำใต้-อำเภอเชียงม่วน […]

Read More

ดอยภูลังกา

ดอยภูลังกา  เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำ และอำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหยวนและป่าน้ำลาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม มีเนื้อที่ประมาณ 7,800 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 โดย “ภูลังกา” นั้นเป็นภูเขาสูงชันอยู่ใน เทือกเขาสันปันน้ำ วางตัวอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900-1,720 เมตร มีลำห้วยที่สำคัญ คือ น้ำแม่คะไหลผ่านด้านทิศใต้ ห้วยน้ำต้มและน้ำแม่รูไหลลงน้ำแม่รูทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห้วยคะแนงและห้วยป่ายางไหลลงน้ำแม่ลาวทางทิศเหนือ ลำห้วยทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำยมต่อไป แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 1. ภูเทวดา เป็นยอดดอยที่สวยงาม มีความสูง 1,720 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำ ไทย-ลาว เป็นจุดชมทะเลเมฆหมอก ดวงอาทิตย์ขึ้นลงและดอกไม้ป่าสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว 2. ดอยภูนม เป็นสันเขาแคบๆทอดตัวต่อลดหลั่นมาจากดอยภูลังกา เป็นยอดดอยหัวโล้นมีหญ้าปกคลุมและลมพัดแรงบนยอดสามารถชมทิวทัศน์ได้รอบโดย เฉพาะทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและตก 3. ดอยภูลังกา เป็นสันเขาแคบๆ ด้านตะวันตกเป็นป่าดงดิบเขาด้านทิศตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชันมีหญ้าปกคลุมและ ลมพัดแรง เมื่อขึ้นไปบนยอดดอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้สวยงาม และสามารถมองเห็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว […]

Read More

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 4 ของประเทศไทย (รองจากบึงบอระเพ็ด, หนองหาน และบึงละหาน)  คำว่า “กว๊าน” ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง “บึง” เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยา มีทิวเขาเป็นฉากหลัง เกิดจากน้ำที่ไหลมาจากห้วยต่างๆ 18 สาย มีปริมาณน้ำเฉลี่ยปีละ 29.40 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพันธ์ปลาน้ำจืดกว่า 48 ชนิด มีเนื้อที่ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาต่างๆ ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีส่วน ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่สวยงามประทับใจผู้พบเห็น จนอาจจะกล่าวได้ว่าหัวใจของเมืองพะเยาอยู่ที่กว๊านพะเยานี่เอง ริมกว๊านพะเยาเป็นร้านอาหารและสวนสาธารณะให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ กว๊านพะเยาในอดีตแต่เดิมเคยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีสายน้ำอิงไหลพาดผ่านคดเคี้ยวทอดเป็นแนวยาวไปตลอด จากทิศเหนือจรดขอบกว๊านฯ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมีหนองน้ำน้อยใหญ่หลายแห่งและร่องน้ำหลายสายที่ไหลลงมาจากขุนเขาดอยหลวงแล้วเชื่อมติดต่อถึงกัน ทำให้พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแห่งนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักและมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นชุมชนนานนับตั้งแต่โบราณ บริเวณกลางกว๊านพะเยา มีการพบซากประวัติศาสตร์เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช มีชื่อว่า “วัดติโลกอาราม” ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา จะมีการเวียนเทียนกลางน้ำรอบวัด เป็นแห่งเดียวในโลก [adsense-2] การเดินทาง โดยรถยนต์ รถยนต์ […]

Read More