Tag: ราชบุรี

วัดอรัญญิกาวาส

วัดอรัญญิกาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านอรัญญิก ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานทีน่าสนใจ คือ พระนอนองค์ใหญ่อยู่ด้านหลังองค์พระปรางค์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2030 – 2035 ลักษณะเป็นหินทรายแดง สร้างสมัยอยุธยา ยาว 15 วา ทำการบูรณะซ่อมแซม สร้างครอบองค์จริง องค์ที่สร้างใหม่มีความยาว 30 วา ทำการบูรณะโดย ท่านเจ้าพระคุณพระมหาสมณวงค์ (แท่น) ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ และทำการบูรณะเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ พ.ศ. 2547 ในสมัยของพระครูมงคลเจติยานรักษ์ (พระไฝ นาคาเสโน) สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด พระปรางค์อายุ 500 ปี พระปรางค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2030-2035 (อายุ 526 ปี ในปี 2556) เป็นเจดีย์ 4 องค์ แบบบัวผันสร้างไว้ 4 มุม […]

Read More

วัดหนองหอย

วัดหนองหอย ตั้งอยู่ในเขต ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2416  เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ประชาชนทัวไปเรียกกันว่า “เขาเจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย” ซึ่งตั้งบนยอดเขาแร้งและอีกด้านหนึ่งของยอดเขา (เขาพระใหญ่) ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระกันมาก ในปัจจุบันนี้วัดหนองหอยเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นที่ล่ำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไรก็จะได้ดังใจ จะมีผู้คนมาสักการะบูชากันมิขาด โดยเฉพาะในวันเทศกาลหรือวันหยุด และที่วัดแห่งนี้ ยังมีโรงทานอยู่ด้านบนบริจาคตามกำลังศรัทธา เป็นอาหารเจ ซึ่งโรงทานนี้สามารถมองวิวทิวทัศน์ได้ทั่วบริเวณ อีกด้านหนึ่งของยอดเขา (เขาพระใหญ่) ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) ที่มีความสวยงามมากค่ะ และบนเขาที่ตั้งวัดหนองหอย มีร้านอาหารบริการ เมื่อลงมาด้านล่างขอแนะนำ ร้าน กาแฟคนรักสวน อยู่ไม่ห่างจากทางลงค่ะ [adsense-2] ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน เวลา 7.00 น. -18.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม วัดหนองหอย โทร. […]

Read More

วัดเขาวัง

วัดเขาวังราชบุรี ตั้งอยู่บนเขาวัง เดิมชื่อว่า “เขาสัตตนาถ”เพราะ ภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด  อาทิ เก้ง กวาง ลิง ฯลฯ ทางราชการได้ประกาศห้ามทำร้ายสัตว์ในเขตดังกล่าว ที่เขาสัตตนาถเดิมมีวัดอยู่่วัดหนึ่งอยู่ตรงเชิงเขาด้านทิศตะวันออก แต่ร้างมานาน มีการบันทึกไว้ว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และทรงโปรดฯให้ยกกระบัตรมืองราชบุรีเป็นผู้อำนวยการสร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้ทรงยกกองทัพท่ตีกองทัพพม่า และพระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดเขาสัตตนาถ” วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2330 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดฯให้สร้างพระราชวังขนาดเล็กบนเขานี้ และไม่ปรากฏว่าได้รับพระราชทานนามอย่างใดไว้ ชาวเมืองราชบุรีเรียกกันแต่เพียงว่า “เขาวัง” มาจนถึงทุกวันนี้ เหตุที่สร้างพระราชวังนี้ขึ้นมานั้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปประพาสบนยอดเขานี้เมื่อ พ.ศ.2414 ทรงพอพระราชหฤทัยและทรงดำรว่า เขาสัตตนาถ ประกอบด้วยเขาน้อยใหญ่อยู่ข้างๆ อีกหลายลูก ถ้าได้สร้างพระราชวังและตำหนักเจ้านายขึ้น คงเป็นที่พักตากอากาศได้ดีแห่งหนึ่ง จึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ดำเนินการจัดสร้างพระราชวังขึ้นบนยอดเขา และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้มอบหมายให้พระยาเพชรบุรี ซึ่งเคยเป็นนายงานสร้างพระนครคีรีที่จังหวัดเพชบุรีตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 4 เป้นแม่กองสร้างพระราชวังบนเขาสัตตนาถ ในการสร้างพระราชวังครั้งนั้น ได้ทำทางขึ้นเป็นสองทาง อ้อมขึ้นไปรอบเขา รถยนต์สามารถขึ้นไปได้ทางหนึ่ง และมีทางตรงเป็นทางเดินเท้าต่อขึ้นไปจนถึงหน้าท้องพระดรงอีกทางหนึ่ง ที่เชิงเขาด้านตะวันออกมีโรงทหารรักษาพระองค์ 1 โรง ด้านพลับพลาเชิงเขามีดรงรถม้า โรงม้า […]

Read More

พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู

พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ บ้านเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี อยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะเขางู เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี สำหรับผู้ชื่นชอบศิลปะทวารวดี  เป็นถ้ำหรือศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ภายในถ้ำพบพระพุทธรูปจำหลักติดผนังถ้ำ เป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรมเทศนา โดยรู้จักกันทั่วไปว่า พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู ลักษณะพระพักตร์แบน พระขนงเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนา ขมวดพระเกศาใหญ่ มีรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ระหว่างข้อพระบาทมีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต อ่านว่า ปุญกรรมชระศรีสมาธิคุปตะ แปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ นับเป็นร่องรอยศิลปะสมัยทวารวดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาอีกหลายองค์ สิ่งที่่น่าสนใจอื่นๆบริเวณ ถ้ำฤาษีเขางู รอยพระพุทธบาท ทำด้วยศิลาแลงประดิษฐานอยู่ในวิหาร ตั้งอยู่บนยอดเขางูสูงประมาณ 128 เมตร ลักษณะเป็นซากอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน ถ้ำฝาโถ ตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะเขางู ห่างจากถ้ำฤาษีเขางู ไปทางตะวันตกราว 250 เมตร มีภาพสลักบนผนังทิศใต้ ได้แก่ ภาพพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ เหนือขึ้นไปเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพปูนปั้นรูปต้นไม้ ด้านทิศเหนือเป็นภาพสลักพระสาวกสององค์ องค์ประกอบคล้ายที่ถ้ำจาม คือ เป็นภาพพระพุทธประวัติตอนปรินิพพาน บริเวณเทือกเขางูนี้ยังมีถ้ำระฆัง และเขาพระบาท ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เทือกเขางู […]

Read More

บ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง

บ่อพุน้ำร้อนโป่งกระทิง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อยู่ที่บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นบ่อพุน้ำร้อนขนาดเล็ก กว้างประมาณ 5 เมตร ความร้อน 65 องศาเซลเซียส  ภายในบริเวณสามารถกางเต็นท์ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ บ่อน้ำร้อนนี้ถ้ามีคนจำนวนมากมายืนรอบบ่อและช่วยกันปรบมือ หรือเคาะเสียงดัง น้ำในบ่อจะเริ่มเดือดจนมีพรายน้ำและฟองอากาศผุดขึ้นเหนือผิวน้ำ และที่ใกล้ ๆ กันจะมีบ่อน้ำเล็ก ๆ จำนวน 3 บ่อ สำหรับอาบน้ำร้อนได้ ผู้ที่เดินทางมาแช่น้ำร้อนที่นี่ จะทำให้สุขภาพดีขึ้น คนที่เป็นโรคต่าง ๆ ก็จะบรรเทาอาการลง ผิวสวย สุขภาพดี จึงทำให้น้ำพุร้อนที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อน [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 2 โทร.(032) 471 005 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 315 372 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร.(032) 326 016 สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 337 […]

Read More

ถ้ำจอมพล

ถ้ำจอมพล ตั้งอยู่ที่ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เดิมถ้ำจอมพลชื่อว่า ถ้ำมุจลินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2483 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสถ้ำนี้ทรงพอพระทัยความงามของหินงอกหินย้อยโดยเฉพาะหินย้อยผาวิจิตร ที่เหมือนริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของจอมพล จึงทรงพระราชทานนามถ้ำใหม่ว่า “ถ้ำจอมพล” ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ก็เคยเสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระราชนนีศรีสังวาลย์ มาประพาสที่ถ้ำจอมพลพร้อมทั้งได้ทรงปลูกต้นสักกัลปพฤกษ์และต้นนนทรีไว้เป็น ที่ระลึก พระองค์ยังทรงสลักสัญญลักษณ์พระปรมาภิไธย ภปร.99 ไว้บนหินผาบริเวณปากทางเข้าถ้ำ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ถ้ำ จอมพล มีขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 240 เมตร สูง 25 เมตร ด้านหน้าเป็นสวนรุกขชาติ การเยี่ยมชมถ้ำต้องเริ่มจากขึ้นบันไดราว 50 ขั้น เพื่อลงไปในปล่องถ้ำอีกที บริเวณถ้ำจอมพลมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ระหว่างทางเดินขึ้นให้ระมัดระวังเนื่องจากลิงเป็นสัตว์ที่ดุร้าย ขนาดเจ้าหน้าที่หรือพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนั้นมักมีที่ยิงหนังสติ๊กเพื่อไล่ลิง สิ่งที่เป็นจุดเด่นแรก และเห็นได้ชัดเจนเมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่รอบ ๆ ของถ้ำจอมพล คือความร่มรื่นของต้นไม้จำนวนมากของสวนรุกขชาติ และลิงน้อยใหญ่มากมายที่มาเดินป้วนเปี้ยนไปมา […]

Read More

ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน ตั้งหมู่ที่  11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ภายในถ้ำเขาบินมีบรรดาหินงอกหินย้อยต่าง ๆ ที่เกิดเป็นรูปร่างต่าง ๆ หลากหลายมากมายที่สวยงาม แต่อาจจะแสบตากับสีสันบ้างเล็กน้อย เพราะไฟภายในถ้ำนอกจากจะมีสีขาวนวลแล้ว ยังมีทั้งสีแดง สีเขียว สีฟ้า ทำให้บรรยากาศแปลกประหลาดกว่าถ้ำอื่นที่เคยไปสัมผัสค่ะ ส่วนชื่อถ้ำเขาบิน นั้นมาจากหินงอกหินย้อยรูปคล้ายพญาอินทรีย์กางปีกภายในถ้ำนั่นเองค่ะ ภายในถ้ำเขาบินนี้ ตลอดเส้นทางปากถ้ำ จนถึงส่วนที่ลึกที่สุดประมาณ 500 เมตร จัดระเบียบเส้นทางเดินชมถ้ำไว้ได้อย่างเรียบร้อยทีเดียว มีป้ายบอกด้านทางเข้า ด้านทางออกไว้  ถ้าเดินไปตามเส้นทางที่จัดไว้ จะวนครบรอบได้ดูจนทั่วทั้ง 8 คูหาที่มี (ศิวสถาน โถงอาคันตุกะ ธารอโนดาต สกุณชาติคูหา เทวสภาสโมสร กินนรทัศนา พฤกษาหิมพานต์ และอุทยานทวยเทพ) และแต่ละคูหาจะมีลักษณะเด่นให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาชมจินตนาการตามชื่อของ คูหานั้น ๆ  แต่อากาศในถ้ำจะอบอ้าวพอสมควร ถ้าเดินชมผ่าน ๆ จะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที แต่ถ้าชมดูรายละเอียดมากขึ้นก็จะใช้เวลามากกว่านั้น อาจถือพัดเล็ก ๆ ติดไม้ติดมือไปด้วยก็น่าจะดีนะคะ ไม่งั้นท่านที่ขี้ร้อนอาจจะทนไม่ค่อยไหว การเดินชมถ้ำเขาบินนั้นหากต้องการรายละเอียดมากขึ้นสามารถขอรับเอกสารได้ที่ ซุ้มตรวจบัตรก่อนเข้าถ้ำเขาบิน […]

Read More

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือ ตลาดน้ำคลองต้นเข็ม ตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะ ห่างจากกรุงเทพฯราว 80 กิโลเมตรเองค่ะ ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจะเริ่มค้าขายกันตั้งแต่ 05.00-12.00 น. สินค้าที่มีให้เลือกซื้อ ก็จะมีทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกมากมา ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อ มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ ลิ้นจี่ อาหารเลิศรสที่มีให้เลือกหลากหลาย รวมถึงสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประวัติความเป็นมาของตลาดน้ำดำเนินสะดวก คลองดำเนินสะดวก เป็นนามพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นคลองที่ขุดด้วยแรงงานคนซึ่งขุดได้ตรงและยาวที่สุดในประเทศ จากพระราชดำริของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงพระประสงค์ให้ขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน เพื่อประโยชน์ในการคมนาคมและการค้าขาย คลองดำเนินสะดวก ใช้เวลาในการขุด ใช้เวลาขุด 2 ปีเศษ จากปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 4 แล้วเสร็จต้นรัชกาลที่ 5 มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรมีซอยน้อยแยกออกไปอีกประมาณ 200 คลอง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตลาดน้ำคลองต้นเข็ม สักประมาณ 30 ปีที่แล้ว ตลาดน้ำดำเนินสะดวกอยู่ที่คลองลัดพลี หนาแน่นช่วงปากคลองต่อกับคลองดำเนินสะดวก ซึ่งอยู่ตรงข้ามตลาดน้ำปัจจุบัน(ฝั่งตรงตลาดน้ำดำเนินสะดวก) […]

Read More

ตลาดเก่า โคยกี๊

ตลาดเก่าโคยกี๊ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนวรเดช ริมแม่น้ำแม่กลองตลอดสาย  อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นตลาดริมน้ำแม่กลอง เกิดจากความร่วมใจในชุมชน ที่รื้อฟื้นความเฟื่องฟูในอดีตของราชบุรีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ราชบุรีนับเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญในอดีต ก็ด้วยลำน้ำแม่กลองที่ไหลผ่าน การค้าขายจึงคึกคักมากค่ะ  คำว่า โคยกี๊ เป็นภาษาจีน แปลว่า ริมน้ำ, ริมแม่น้ำ ตลาดยาวประมาณ 1กิโลเมตร บนถนนวรเดช ตลาดโคยกี๊ที่นี่ก็เหมือนถนนคนเดินทั่วไปค่ะ เต็มไปด้วยผู้คน ร้านค้าของที่ระลึก เสื้อผ้าที่ระลึกของโคยกี๊ก็มีกับเขาเหมือนกัน และด้วยว่าอยู่ริมน้ำ บรรยากาศยามเย็นจึงสดชื่นอากาศโล่งโปร่งเหมาะกับการมาเดินเล่น ช๊อปปิ้งเป็นอย่างยิ่งค่ะ ช่วงกลางตลาดเป็นท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี ที่ยามเย็นเปิดให้มีร้องคาราโอเกะฟรี แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็เข้าบรรยากาศค่ะ ตลาดเก่า ก็ต้องร้องเพลงเก่า มีคนมาต่อคิวร้องเพลงเพียบเลยค่ะ บริเวณนั้นก็มีเด็กมาทำกิจกรรมนั่งวาดรูป เป็นศิลปินน้อยกัน เหมือนเป็นกิจจกรรมของทางเทศบาลที่จัดไว้ให้ครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ไปร้องเพลง ส่วนคุณลูกนั่งวาดรูประบายสีกันอย่างสนุกสนานน่ารักมากๆค่ะ และยังมีร้านนวด บริการนวดฝ่าเท้า นวดผ่อนคลาย เลือกได้ตามใจชอบค่ะ ที่ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองราชบุรี บริเวณท่าน้ำมีตลาดน้ำขายของบนเรือ มีเรือหลายลำจอดขายอาหาร และนำขึ้นมานั่งกินที่ท่าน้ำได้ แต่ส่โซนนี้เวลาค่ำๆก็จะปิดแล้ว ขายไม่ดึกมากเหมือนบนถนนริมน้ำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ล่องเรือไหว้พระ การแสดงภาพถ่ายตลาด เมืองเก่า […]

Read More

เจดีย์หัก

เจดีย์หัก ตั้งอยู่ในเขตตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จ.ราชบุรี ยอดเจดีย์องค์นี้หักทลายลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 องค์พระเจดีย์ก่อด้วยอิฐสอด้วยดินผสมยางไม้ ฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆังทรงกลมรูปสูงเพรียวคล้ายกับกลุ่มเจดีย์แบบเมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งเจดีย์ที่เรียกว่าแบบอโยธยา ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ซึ่งสร้างขึ้นก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 1893 จากการขุดแต่งและบูรณะ ได้พบร่องรอยของวิหารที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก และพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายสีแดงจำนวนมาก เป็นพุทธศิลปะแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 2 โทร.(032) 471 005 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 315 372 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร.(032) 326 016 สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 337 009,(032) 325 800 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 338 994 สถานีเดินรถราชบุรี โทร.(032) 321 854 สถานีรถไฟราชบุรี โทร.(032) 337 002 สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี […]

Read More