Tag: ร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแห่งแรกในภาคอีสาน เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน17.6 ตารางวา จัดแสดงปลาและสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน อาคารแรก ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องบรรยาย ห้องจัดนิทรรศการ สำนักงาน ห้องจำหน่ายบัตรและของที่ระลึก อาคารที่สอง  เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นส่วนแสดงพันธ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยตู้กระจกขนาดต่างๆ กัน จำนวน 24 ตู้ ฝังอยู่ในผนังรอบอาคารตรงกลางอาคารเป็นตู้ขนาดใหญ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร มีอุโมงค์แก้วผ่านกลางตู้สำหรับให้ผู้เข้าชมเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ชั้นบนของอาคารจะเป็นบ่อพักน้ำ บ่อพักและสำรองพันธ์สัตว์น้ำไว้ใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียน รวมทั้งบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำที่ป่วย ด้านนอกอาคารจะมีการจัดภูมิทัศน์เป็นสวนหย่อมตามจุดต่างๆ และแบ่งเป็นลานจอดรถสำหรับผู้เข้าชม 2 จุด เวลาเปิดให้บริการ [adsense-2] ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ เปิดให้เข้าชม […]

Read More

วัดสระทอง

วัดสระทอง ไปกราบขอพรหลวงพ่อพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อแห่งโชคลาภคู่บ้านคู่เมืองร้อยเอ็ดกันค่ะ วัดสระทอง ตั้งอยู่ในตัวเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสังกัจจายน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพสักการะ สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ เมื่อปี พ.ศ. 2325 พระยาขัตติยะวงษา(ท้าวธน) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรกได้พบพระองค์นี้เห็นว่ามีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก จึงได้นำมาประดิษฐานที่วัดสระทองและยกให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ในอดีตข้าราชการทุกคนต้องมาสาบานตนต่อหน้าหลวงพ่อว่าจะซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองเป็นประจำทุกปี ประวัติความเป็นมาของวัดสระทอง วัดสระทอง เดิมมีชื่อว่า “วัดศรีมงคล” จากหลักฐานก็คือมีชื่อเกี่ยวกับการตั้งโรงเรียนขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2543 ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดศรีมงคล เปิดสอนหนังสือแก่เด็กนักเรียน โดยมีพระภิกษุสามเณรในวัดศรีมงคลเป็นครูสอน เท่าที่มีชื่อปรากฏก็คือพระครูวินัยธรรส พระภิกษุสิงห์ สุวรรณบล พระภิกษุพิมพ์ สุวรรณบล และสามเณรผ่อง จรัสฉาย ขณะนั้นมีนักเรียน 20 คน วิชาที่สอนได้แก่ วิชาภาษาไทย และเลขคณิต สถานที่สอนใช้วิหารหลวงพ่อสังกัจจายน์ ต่อมาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการสมัยนั้นได้ให้จังหวัดต่าง ๆ ตั้งโรงเรียนรัฐบาลขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดา จึงส่งราชบุรุษจันทร์ อุตตมพรหม ขั้นมาเป็นครูคนแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดและได้ไปสอนโรงเรียนวัดศรีมงคลโดยยกฐานะโรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด เพราะเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่มีครูและนักเรียนอยู่แล้ว ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 2456 กระทรวงธรรมการได้ส่ง นายแม้น โปรานนท์ นายอยู่ […]

Read More

วัดสระเกตุ

วัดสระเกตุ ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประวัติของกรมศิลปากรที่ได้บูรณะปฏิสังขรเขียนไว้ว่า วัดสระเกตุสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ช่วงที่เป็นกลุ่มชนวัฒนธรรมไท-ลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณเมืองท่งหรือเมืองทุง หรืออำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบัน ที่วัดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือ สิมคู่ คือ อุโบสถ 2 หลังสร้างคู่กัน หลังที่ 1 วิหารเดิมใช้เป็นสิม(อุโบสถ) เป็นอาคารทึบ ฐานเป็นแบบฐานเอวบัน มุขหน้าทำเป็นเครื่องไม้ประดับ แกะสลักรูปราหูอมจันทร์ และลายพรรณพฤกษาอย่างงดงามตามแบบพื้นถิ่น หลังที่ 2  สิม(อุโบสถ) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือคู่กับวิหาร สร้างขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 4 ต้นรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารโปร่ง ฐานสูง มุขหน้าแกะสลักลายเช่นเดียวกับวิหาร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด สิมคู่ เป็นสถานที่สำคัญแห่งความภาคภูมิใจหมู่บ้าน สิมแห่งนี้จริง ๆ ที่ได้เป็นสิมคู่ ตามประวัติที่เล่ากันมา ก็ด้วยเหตุโบสถ์เกานี้มีมานานแสนนานแล้ว (ตามที่กรมศิลปากรได้แจ้งไว้ประมาณราวปลายสมัยอยุธยาตอนปลาย) ชาวบ้านเกิดความไม่แน่ใจว่า เขาใช้ในพิธีกรรมอะไรบ้าง จึงไม่กล้าทำพิธีบวชให้กับพระที่โบสถ์เก่าหลังนี้ จึงได้ทำการสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่อีกหลังหนึ่ง แต่ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมไว้ดังเดิม และได้ใช้โบสถ์ใหม่นี้ในการทำพิธีบวชพระแทนโบสถ์หลังเก่าเคยได้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆ กันมาในตอนแรกๆ ที่มาพบกันตัวโบสถ์ยังไม่มีหลังคา มีเพียงฐานและพระประธานคือหลวงพ่อใหญ่ ระยะต่อมาจึงมีการสร้างเพิ่มเติมส่วนของหลังคาและมีการยกฐานสูงขึ้นมาอีก ระยะหลัง ๆ […]

Read More

วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม ไปไหว้พระพุทธรูปที่สูงที่สุดในประเทศไทยกันค่ะ วัดบูรพาภิราม ตั้งอยู่ที่ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ใครที่มาถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดคงได้พบกับภาพที่น่าตื่นตาขององค์พระเจ้าใหญ่ หรือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ประทับยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้จากระยะไกล องค์พระเจ้าใหญ่นั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดบูรพาภิรามในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวร้อยเอ็ด ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันแรงกล้าของชาวเมืองที่ได้สร้างพระพุทธรูปปางประทานพรที่กล่าวกันว่าสูงที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้องค์พระเจ้าใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด และปรากฏอยู่ในคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ดว่า “สิบเอ็ดประตูงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ไชยมงคล งามน่ายลบึงพระลานชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ” สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือพระเจ้าใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 องค์พระนั้นสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงขององค์พระ วัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานมีกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้มีห้องที่ใช้ในศาสนกิจและห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง คำบูชาพระเจ้าใหญ่ ตั้งนะโม ๓ จบ อุกาสะ วันทามิ ภันเต พุทธรัตนมหามงคลมุนิง สัพพัฏฐาเน สุปปะฏิฐิตัง สารีริกธาตุง […]

Read More

วัดไตรภูมิคณาจารย์

วัดไตรภูมิคณาจารย์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีศิลปกรรมที่สำคัญ คือ สิม หรืออุโบสถที่มีลักษณะพื้นเมืองแบบอีสาน ภายในมีฮูปแต้มเขียนเรื่องในพุทธศาสนา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ด้านนอกของสิมเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองขนาดใหญ่ พุทธลักษณะแบบพื้นถิ่นอีสาน ตามประวัติกล่าวว่าย้ายมาจากวัดใต้วิไลธรรม อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ.2541 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์  เป็นตัวอย่างของสิมที่สร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน รูปแบบอาคารเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีส่วนของการใช้งาน 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นเรือนหรือห้องภายใน  และส่วนที่เป็นโถงด้านหน้า โดยมีหลังคาชั้นเดียวคลุมทั้งสองส่วน  หลังคาเป็นทรงจั่ว ไม่ซ้อนชั้น ทำด้วยเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น โทร. (043) 244498-9 ตำรวจทางหลวง ส.ทล. กก.6 จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 569091 ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (043) 511306 […]

Read More

วัดจักรวาลภูมิพินิจ

วัดจักรวาลภูมิพินิจ หรือ วัดหนองหมื่นถ่าน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนัง เป็นศิลปะการวาดรูประบายสี ที่พบในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนมากเป็นงานทางพุทธศาสนา ได้แก่ ภาพจิตรกรรมหรือฮูปแต้มบนฝาผนังสิมต่างๆ ซึ่งโดยมากแล้ว นิยมวาดเป็นพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์ ภาพในชาดกโดยเฉพาะเรื่องเวสสันดรและภาพวรรณคดีพื้นบ้าน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด สิมวัดจักรวาฬภูมิพินิจ มีลักษณะทางศิลปกรรมแบบพื้นเมืองอีสาน ประเภทสิมทึบ หน้าบันหรือรังผึ้งมีลวดลายแกะสลักไม้ หลังคาทำจากกระเบื้องไม้ ภายนอกมี ฮูปแต้ม เป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพขุมนรก และภาพพระพุทธองค์ขณะปลงพระเกศามีพระอินทร์มารับนำไปประดิษฐานยังเจดีย์จุฬามณี ภายในโบสถ์มีภาพวรรณคดีพื้นเมืองเรื่องสังข์ศิลป์ชัย สันนิษฐานว่ามีอายุในราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสิมโบราณที่วัดจักรวาลภูมิพินิจ บ้านหนองหมื่นถ่าน แห่งนี้ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์และสวยงามมาก ลวดลายไม้แกะสลัก คันทวย ช่อฟ้า นาคสะดุ้ง และรังผึ่งหน้าบัน ยังเด่นเป็นสง่าและดึงดูดให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาและผู้ที่ชื่นชอบศิลปะแบบอีสานต้องมาดูมาชมเป็นอย่างยิ่ง ภาพเขียนสีที่อยู่หน้าสิมและอยู่ภายในตัวสิม ยังเด่นเป็นสง่าสวยงามอยู่บนฝาผนังอวดถึงฝีมือของช่างเขียน และภูมิปัญญาของการใช้สีที่ยังคงทนมาถึงทุกวันนี้กว่า 100 ปีแล้ว [adsense-2] ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม วัดจักรวาลภูมิพินิจ โทร. (043) 611068 ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น โทร. (043) 244498-9 ตำรวจทางหลวง ส.ทล. […]

Read More

วัดกลางมิ่งเมือง

วัดกลางมิ่งเมือง ไปเที่ยววัดโบราณ ดูฮูปแต้มในสิมเก่าแก่กันค่ะ วัดกลางมิ่งเมือง ตั้งอยู่บนถนนเจริญพาณิชย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่บนเนินในเมือง เดิมชื่อ วัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ ส่วนอุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือ น้ำพิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรม และสถานที่สอบธรรมสถาน ชื่อโรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ บริเวณผนังรอบพระอุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรม เกี่ยวกับพุทธประวัติ สวยงามและมีค่าทางศิลปะ ฮังผึ้ง ที่สิมวัดกลางมิ่งเมืองนี้นับเป็นส่วนเด่นเเละมีคุณค่ายิ่งของสิมหลังนี้ ประกอบไปด้วยฮังผึ้ง สามแผง อยู่ระหว่างสามช่วงเสา แกะสลักลายก้านขด เถาดอกไม้ มีดอก ใบ บนก้านที่ขดไปมา เกี่ยวกันอย่างงดงาม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน) ปรากฏอยู่หนือประตูทางเข้าและผนังภายนอกรอบสิม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาดก สรุปแล้วรูปเเบบของสิมหลังนี้นับเป็นตัวอย่างของ สิมทึบพื้นบ้านบิสุทธิ์ ที่ดีที่สุดหลังหนึ่งของอีสาน ส่วนสภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ฐานก่ออิฐพื้นเมืองซึ่งเผาไม่แกร่งนั้นได้หลุดร่วงลงมาบริเวณมุมเสาของมุขหน้าเนื่องด้วยเสาถูกปลวกกัดกินจนขาด อิฐที่ก่ออ้อมเสาเอาไว้จึงกระเทาะร่วงตามลงมาด้วย กอปรกับปูนฉาบแบบโบราณหมดสภาพการยึดเหนี่ยว แต่ทางวัดได้ใช้ซีเมนต์ซ่อมจนกลับสู่สภาพเดิมแล้ว ส่วนโครงสร้างหลังคานั้นยังมีความเเข็งเเรงดีทางคณะกรรมการวัดมีความคิดเห็นว่าจะรื้อถอน แต่ท่านเจ้าอาวาสในสมัยนั้นคือพระสมุห์พิบูลย์ สุจิตโตได้คัดค้านเอาไวั ด้วยท่านเข้าใจในการอนุรักษ์โบราณสถาน ทางกรรมาธิการสถาปนิกอีสานของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มอบโล่เกียรติยศนักอนุรักษ์ดีเด่นไว้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2534 [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต […]

Read More

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด หากอยากรู้จักเมืองร้อยเอ็ดดี ต้องมาที่นี่เลยค่ะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใกล้ศาลากลางจังหวัด เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงห้องภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนจัดแสดงหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่เริ่มมีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัย ตลอดจนส่วนจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี และงานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกตามดำริของศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ศิลปหัตถกรรมอีสาน โดยเฉพาะผ้าไหม และ ผ้าพื้นเมือง ต่อมาเมื่อกรมศิลปกรมีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองจึงได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในการจัดแสดงให้ครอบคลุมข้อมูลเรื่องราวของจังหวัดทุกด้านทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถรรม เริ่มโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่งบประมาณ 2536 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารต่อเนื่อง มาจนกระทั่ง ปี 2540 จึงดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในการจัดแสดงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหมได้แก่ ระบบสารสนเทศการทำหุ่นจำลองและฉากชีวิตต่าง ๆ เข้ามาประกอบการนำเสนอเรื่องราว ทำให้อาจกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในความดูแลของกรมศิลปากร [adsense-2] ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา  09.00 […]

Read More

ผ้าไหมบ้านหวายหลึม

ผ้าไหมบ้านหวายหลึม บ้านหวายหลึมมีกลุ่มทอผ้าไหมของชาวบ้านในชุมชนที่รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อสร้างรายได้และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ที่นี่เป็นแหล่งทอผ้าไหมคุณภาพระดับห้าดาวและมีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด เส้นไหมที่ถักทอเองด้วยมือทุกขั้นตอน ทำให้มีเอกลักษณ์และลวดลายที่โดดเด่นสวยงาม ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ผ้าไหมที่นี้เป็นผ้ามือทอด้วยมือ ไม่มีเครื่องจักรทำให้ได้ผ้าไหมที่สวยงาม นอกจากที่นี้จะขายผ้าไหมแล้ว ยังมีแบบสำเร็จรูปจำหน่ายด้วยนะคะ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากผ้าไหมด้วยค่ะ เช่น กระเป๋า และยังมีผ้าฝ้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูปที่นี่ตัดเย็บสวยงาม ประณีต แบบทันสมัยก็เยอะแยะ แบบวัยรุ่นก็มีนะคะ ใครบอกว่าใส่ผ้าไหมแล้วแก่ ต้องลองมาที่นี้ค่ะ มาให้เลือกหลายแบบเลย [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น โทร. (043) 244498-9 ตำรวจทางหลวง ส.ทล. กก.6 จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 569091 ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (043) 511306 สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (043) 511466 สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (043) 511766 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทร. (043) 589073-4 […]

Read More

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม หรือวัดผาน้ำย้อย ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกลาง ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ผาน้ำย้อยเป็นผาหินขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำไหลและซึมตลอดปีอยู่บนภูเขาเขียว แบ่งพรมแดนระหว่างอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ประมาณ 20,000ไร่ เป็นป่าไม้เนื้อแข็งนานาชนิด มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น หมูป่า เก้ง กวาง ไก่ป่า ผาน้ำย้อยอยู่สูงจากระดับพื้นดิน 200 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำทะเล 380-500 เมตร บนเขาลูกนี้มี วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม มีเนื้อที่ 2,500ไร่ โดยมีพระอาจารย์ศรีมหาวิโร ซึ่งเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัต เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ยอดฉัตรทองคำ มีความกว้าง ยาว และสูง อย่างละ 101 เมตร รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่บนยอดภูเขาเขียว แนวเทือกเขาภูพาน สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม ออกแบบโดยกรมศิลปากร […]

Read More