Tag: ลำปาง

วัดม่อนปูยักษ์

วัดม่อนปูยักษ์ หรือ วัดม่อนสัณฐาน ตั้งอยู่ในตำบลพระบาท ชุมชนบ้านป่าขาม2 อำเภอเมืองลำปาง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแบบพม่า จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมความสวยงามของอุโบสถวัด เป็นวัดที่สร้างจากพระธุดงค์ชาวพม่า ลักษณะที่ตั้งวัดอยู่บนเนินเขา สูงชันขึ้นไปลำบาก จึงเรียกว่า”ม่อน” ตามภาษาพม่า และมีเจ้าอาวาสชาวพม่าที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนธรรมดา ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ม่อนปู่ยักษ์” วัดม่อนปู่ยักษ์ เป็นวัดศิลปะพม่าอีกแห่งหนึ่ง วัดม่อนปู่ยักษ์นี้ได้มีการมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา มีอาคารหลัก 3 หลัง คือ กุฏิไม้ศิลปะพม่า วิหาร , อุโบสถ ก่ออิฐถือปูน วัดม่อนปู่ยักษ์ มีอายุประมาณกลาง พุทธศตวรรษที่ 24 คือในช่วงปี พ.ศ.2425 ถึงสมัยราชกาลที่ 6 ตามตำนานในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จออกไปโปรดสัตว์ พร้อมด้วยพระอรหันต์เผยแผ่พระพุทธศาสนา มาทางทิศบูรพานั้น ครั้งผ่านมาทางแว่นแคว้นแห่งหนึ่ง ก็ปรากฏมียักษ์อยู่ตนหนึ่ง ขัดขวางการเผยแพร่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า และได้ขับไล่พระองค์ผ่านมาทางป่าบ้านพระบาท จนถึงบริเวณป่าม่อนจำศีล ก็มาทันกันที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่บนวัดม่อนจำศีล ท่ามกลางพระอรหันต์ ทรงเห็นว่า ยักษ์ตนนั้นน่าจะหยุดทำเช่นนั้นเสียที จึงให้ยักษ์ ตนนั้นเข้าเฝ้าและฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เกิดอัศจรรย์ใจตนเอง จึงก้มลงกราบแทบพระบาท ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า จึงขอบำเพ็ญศีลภาวนาที่ม่อนจำศีล […]

Read More

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร วัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีการจัดวางผังและส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุด มีสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริเวณพุทธาวาสประกอบด้วย องค์พระธาตุลำปางหลวง เป็นประธาน มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขง ถัดซุ้มประตูโขงขึ้นไปเป็น วิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารบริวารตั้งอยู่คือ วิหารน้ำแต้ม และ วิหารต้นแก้ว ด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วย วิหารละโว้ และ หอพระพุทธบาท ด้านใต้มี วิหารพระพุทธ และอุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยแนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้าน นอกกำแพงแก้วด้านใต้มีประตูที่จะนำไปสู่เขตสังฆาวาส ซึ่งประกอบด้วยอาคาร หอพระไตรปิฎก กุฏิประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า อาคารพิพิธภัณฑ์และกุฏิสงฆ์ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด 1. ประตูโขง ประตูโขง เป็นฝีมือช่างหลวงโบราณที่สวยงามก่ออิฐถือปูนทำเป็นซุ้มยอดแหลมเป็นชั้น ๆ มีสี่ทิศ ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น รูปดอกไม้ และสัตว์ในหิมพานต์ ประตูโขงแห่งนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์เมืองลำปางในตราจังหวัดลำปาง 2. มณฑปพระเจ้าล้านทอง วิหารหลวง เป็นวิหารประธานของวัด ตั้งอยู่บนแนวเดียวกับประตูโขง และองค์พระธาตุเจดีย์ เป็นวิหารจั่วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงวิหารโล่งตามแบบล้านนายุคแรก […]

Read More

วัดพระธาตุจอมปิง

วัดพระธาตุจอมปิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 26 กิโลเมตร ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาไทย วัดพระธาตุจอมปิงเป็นวัดโบราณ วัดนี้มีความมหัศจรรย์ของการเกิดเงาสะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติขององค์พระธาตุ ผ่านรูเล็กบนหน้าต่างมาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบสถตลอดเวลาที่มีแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน สิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนมาที่วัดพระธาตุจอมปิงก็คือ การได้สักการะองค์พระบรมธาตุ ชมความสวยงามของพระธาตุ  และความอัศจรรย์ของพระธาตุหัวกลับ unseen Thailand ซึ่งมีคุณลุงคอยให้คำแนะนำและดูแลเรื่องการส่องพระธาตุหัวกลับ ในโบสถ์หลังเล็ก ๆ ที่เราจะต้องเดินเข้าไปอยู่ในความมืด ถึงจะมองเห็นแสงที่ลอดผ่านรูเล็ก ๆ จากหน้าต่าง แล้วเกิดเป็นภาพหักเห เป็นพระธาตุหัวกลับ บนผืนผ้าสีขาวที่คุณลุงได้เตรียมไว้ให้ นับว่าเป็นความอัศจรรย์ อย่างยิ่ง ทางวัดยังจัดที่สำหรับแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี้ด้วย และภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุจอมปิง จัดแสดงเศียรพระพุทธรูป กำไลลูกปั้นหิน ชามตราไก่ ถ้วยที่ทำจากกระดูกสัตว์ [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 6919, 0 5431 2254 การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ขับตรงไปทางอำเภอเกาะคา พบทางแยกซ้ายไปทางหลวงหมายเลข […]

Read More

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง ตั้งอยู่ที่ถนนป่าไม้ ตำบลเวียงเหนือ เจดีย์วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 โดยเจ้าญาณรังษี ผู้ครองนครลำปาง โบสถ์เป็นฝีมือช่างสิบสองปันนา มีศิลปะลายจีนผสม วัดนี้มีสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ ประตูเมืองโบราณ (ประตูป่อง) มีซากหอรบสมัยพระยากาวิละครองนครลำปาง เป็นปราการต่อสู้ทัพพม่าครั้งสำคัญ เมื่อ พ.ศ.2330 ในฝั่งเมืองด้านเหนือนี้เป็นที่ตั้งค่ายพม่าที่ยกพลมาล้อมเมือง ห่างจากที่ตั้งเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด 1. วิหารหลวงวัดประตูป่อง พอพ้นซุ้มประตูโขงเข้ามา มองเห็นวิหารสูงตระหง่าน กับอุโบสถที่มีขนาดเล็กกว่ามาก อยู่ทางด้านข้าง เป็นการวางผังของวัดที่แปลก ที่มีวิหารหลวงอยู่กลางวัด ส่วนอุโบสถกลับอยู่ที่มุมด้านหน้าติดกำแพงวัดด้านข้าง หน้าบันของวัดหารหลวงสวยงามมาก เป็นลวดลายแบบโบราณที่หาดูได้ยาก เสียดายที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชม ทั้งโบสถ์และวิหาร สอบถามสามเณรที่วัดก็ได้ความว่า วิหารและโบสถ์จะเปิดประมาณ 4 โมงเย็น อันเป็นเวลาที่จะเริ่มทำวัตรเย็น ก็เลยได้แต่ชมความสวยงามอยู่ภายนอก 2. วิหารครูบาเกษม เขมโก ระหว่างวิหารหลวง กับอุโบสถ มีวิหารหลังเล็กๆ แต่สร้างอย่างสวยงามมาก เป็นที่ตั้งของรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจิอาจารย์ที่ประชาชนภาคเหนือเคารพศรัทธามาก [adsense-2] 3. โบสถ์วัดประตูป่อง […]

Read More

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตรตามถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา บริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ “ซาว” แปลว่า ‘ยี่สิบ’ และ “หลัง” แปลว่า ‘องค์’ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง แปลว่า วัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ วัดนี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางสร้างแต่โบราณ ทรงคุณค่าทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญชัยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปีสิ่งที่น่าชมภายในวัดคือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า “พระเจ้าทันใจ”  สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด 1. เจดีย์ซาวหลัง หรือเจดีย์ยี่สิบองค์ที่มีสีทองอร่าม หลายมือ หลายตาของทีมงานนับรวมแล้วก็เท่ากับยี่สิบองค์จริง ๆ ด้วย เจดีย์แต่ละองค์เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์พม่าขนาดเล็ก มีสีทองเป็นประกายตั้งอยู่บนฐานเหลี่ยม ยอดเจดีย์ตกแต่งประดับด้วยฉัตรอย่างสวยงาม มีความเชื่อกันว่าภายในแต่ละเจดีย์มีพระเกศาธาตุบรรจุอยู่ 2.พระเจ้าแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดองค์ไม่ใหญ่นัก ทำด้วยทองคำทั้งองค์ หนักเกือบร้อยบาทประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร 3.พิพิธภัณฑ์เขลางค์นคร อยู่ด้านหลังวัด เป็นอาคารสองชั้น พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ชั้นบน จัดแสดงของในสมัยเก่า เช่นพระเครื่องต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ในอดีต และภาพถ่ายเก่าเป็นต้น […]

Read More

บ้านเสานัก

บ้านเสานัก ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนราษฎร์วัฒนา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง เป็นบ้านไม้ที่มีเสาไม้สักมากถึง 116 ต้น จึงเรียกว่าบ้านเสานัก (ตามภาษาพื้นเมือง “นัก” มีความหมายว่า “มาก”) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 โดยหม่องจันโอง ต้นตระกูลจันทร ชวิโรจน์ ลักษณะศิลปะพม่าผสมล้านนา ประกอบด้วยเรือนใหญ่ซึ่งเป็นเรือนหมู่ มีเสาไม้สักรองรับน้ำหนักบ้านถึง 116 ต้น หน้าบ้านมีต้นสารภีอายุ 133 ปี แต่เดิมบ้านเสานักเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและใช้เป็นสถานที่จัดขันโตกและงานพิธีมงคล ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และวัตถุโบราณ ของสะสม ของเก่า มากมาย ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดให้เข้าชมบ้านและของสะสมต่าง ๆ ทุกวันเวลา 10.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม ค่าเข้าชมพร้อมเครื่องดื่ม 30 บาท พระภิกษุ เด็ก นักเรียน นักศึกษา ชมฟรี [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5422-7653, 08-6910-7408, 08-1568-0033, 08-1724-4063 […]

Read More

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน และน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน เป็นแหล่งที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ มีกลิ่นกำมะถันอ่อน ๆ จำนวน 9 บ่อ ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ บริเวณบ่อน้ำร้อน และน้ำพุร้อน มีเส้นทางเดินเป็นโขดหินน้อยใหญ่ กระจัดกระจายอยู่โดยรอบ มีไอน้ำลอยกรุ่นขึ้นจากบ่อน้ำร้อนปกคลุมบริเวณคล้ายหมอก เหมาะสำหรับพักผ่อนเดินรับไออุ่น และอาบน้ำแร่ กิจกรรมที่น่าสนใจ 1.อาบน้ำแร่ มีทั้งแบบห้องเดี่ยว ค่าบริการ 50 บาท ต่อคน (ถ้าวันธรรมดาคนไม่มาก ไม่ได้จำกัดเวลาเข้าอาบน้ำแร่) หรือห้องรวมแยกชาย-หญิง ค่าบริการ 20 บาทต่อคน และมีบ่อกลางแจ้งคล้ายสระน้ำ ค่าบริการ 10 บาท สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ก่อนลงแช่อาบน้ำแร่ในบ่อควรชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อน และไม่ควรแช่น้ำแร่ต่อเนื่องนานเกินไป อาจทำให้หน้ามืดได้ เนื่องจากการอาบน้ำแร่ หรือแช่น้ำแร่เป็นการกระตุ้นให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น 2.ต้มไข่ ในบริเวณพื้นที่ของบ่อน้ำร้อนสามารถนำไข่ไก่ หรือไข่นกกระทาไปต้ม เป็นกิจกรรมของครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย ไข่ไก่ แช่ไว้ในบ่อน้ำร้อนที่จัดไว้ 17 นาที ไข่แดงจะสุข ไข่ขาวจะออกเหลว หากต้องการให้ไข่ขาวแข็งเหมือนไข่ต้ม แช่ไว้ในบ่อประมาณ 35 นาที ไข่นกกระทา […]

Read More

น้ำตกพระเสด็จ

“น้ำตกพระเสด็จ” ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ด้านหลังสวนป่าแม่ทรายคำ ถนนลำปาง–แจ้ห่ม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กม. ลักษณะต้นน้ำตกจะมีรูน้ำหรือตาน้ำผุดขึ้นมา บางช่วงของเส้นทางน้ำจะมีสีสันสวยงามดุจมรกต ซึ่งต่างไปจากน้ำตกทั่วไปที่มีอยู่จะมีลักษณะใสจนไปถึงขุ่นข้น “น้ำตกพระเสด็จ” หรือน้ำตกวังเงิน เป็นน้ำตกที่มีอยู่คู่ชุมชนมานานแล้ว ต่อมาเมื่อ วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่สวนป่าแม่ทรายคำ และได้เสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารกลางวัน และพักผ่อนสำราญพระอิริยาบถ ณ น้ำตกและพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า “น้ำตกพระเสด็จ” แต่เพราะว่าน้ำตกนั้นอยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติจึงไม่ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนเท่าใดนัก จนกระทั่งต่อมา ปรากฏว่าบริเวณป่ารอบ ๆ น้ำตก ถูกบุกรุกทำลาย จนน้ำที่ไหลออกมาจากรูหรือตาน้ำและน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดินได้แห้งเหือดไปไม่เหลือร่องรอยของน้ำตกเลย จนกระทั่งเมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมาอาจจะเพราะว่ามีการฟื้นฟูสภาพป่าขึ้นมาจากการอนุรักษ์และดูแลจากชุมชน ปรากฏว่ามีสายน้ำผุดขึ้นมาเหมือนเดิม ไหลเป็นทางกลายเป็นน้ำตกที่สวยงาม จนชาวบ้านไปพบจึงบอกเล่าต่อกันมา และปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องชาวบ้าน อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

Read More

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นแหล่งธรรมชาติที่คงสภาพป่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำปาง 38 กม.ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลวังเงินถนนลำปาง-เดินชัย เลี้ยวขวาเข้าไป 500 เมตร เป็นหมู่บ้านท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงและเป็นแหล่งที่ดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำรัสในการใช้พลังงานน้ำ ธรรมชาติมาประยุกต์ การดำเนินงานอย่างสอดคล้องเป็นประโยชน์และ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการอนุรักษ์และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน บริเวณ อุทยานฯมีธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงามบริเวณโขดหินที่แซกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน น้ำแร่ที่มีอุณหภูมิสูง ถึง 70 – 80 องศาเซลเซียส สามารถแช่ไข่ให้สุกได้ภายใน 15 นาที ไข่จะมีลักษณะไข่แดงสุกไข่ขาวสุกไม่แข็งจะ เหมือนมะพร้าวอ่อน เมื่อนำมาปรุงเป็น “ ยำไข่แช่น้ำแร่ ” อร่อยยิ่งนัก บริเวณน้ำตกแจ้ซ้อนและ อุทยานแห่ง ชาติแจ้ซ้อนห่างกันประมาณ1กิโลเมตร ธารน้ำ จากน้ำตกแจ้ซ้อนไหลมาบรรจบกับธารน้ำร้อนจากน้ำแร่ กลายเป็น ธารน้ำอุ่น ทางอุทยานฯจึงสร้างที่อาบน้ำแร่ขึ้นอย่างมาตรฐานเพื่อ บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อจะได้มาแช่น้ำแร่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้รับรางวัล “อุทยานแห่งชาติดีเด่นประจำปี 2543 ” ตามที่ กรมป่าไม้ได้จัดงานวัน สถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 104 ปี […]

Read More

เที่ยว ลำปาง

ลำปาง “ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก” เทศกาล/ประเพณี งานขันโตกช้าง จัดเป็นประจำทุกปีในวันศุกร์-เสาร์ แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร งานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา งานเซรามิกแฟร์ จัดเป็นประจำทุกปีในช่วันศุกร์แรกของเดือนธันวาคม ในเขต อ.เมือง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 11:30 น./18:50-22:20 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 378-756 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มี 5 ขบวน/วัน เวลา 08:30/12:45/18:10/19:35/22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-12 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 126-1,872 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 16ตจ เครื่องบิน มีเที่ยวบินมาลงที่สนามบินลำปาง M.27-D6 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เขื่อนกิ่วลม อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน […]

Read More