Tag: วัดจักรวาลภูมิพินิจ

วัดจักรวาลภูมิพินิจ

วัดจักรวาลภูมิพินิจ หรือ วัดหนองหมื่นถ่าน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนัง เป็นศิลปะการวาดรูประบายสี ที่พบในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนมากเป็นงานทางพุทธศาสนา ได้แก่ ภาพจิตรกรรมหรือฮูปแต้มบนฝาผนังสิมต่างๆ ซึ่งโดยมากแล้ว นิยมวาดเป็นพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์ ภาพในชาดกโดยเฉพาะเรื่องเวสสันดรและภาพวรรณคดีพื้นบ้าน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด สิมวัดจักรวาฬภูมิพินิจ มีลักษณะทางศิลปกรรมแบบพื้นเมืองอีสาน ประเภทสิมทึบ หน้าบันหรือรังผึ้งมีลวดลายแกะสลักไม้ หลังคาทำจากกระเบื้องไม้ ภายนอกมี ฮูปแต้ม เป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพขุมนรก และภาพพระพุทธองค์ขณะปลงพระเกศามีพระอินทร์มารับนำไปประดิษฐานยังเจดีย์จุฬามณี ภายในโบสถ์มีภาพวรรณคดีพื้นเมืองเรื่องสังข์ศิลป์ชัย สันนิษฐานว่ามีอายุในราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสิมโบราณที่วัดจักรวาลภูมิพินิจ บ้านหนองหมื่นถ่าน แห่งนี้ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์และสวยงามมาก ลวดลายไม้แกะสลัก คันทวย ช่อฟ้า นาคสะดุ้ง และรังผึ่งหน้าบัน ยังเด่นเป็นสง่าและดึงดูดให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาและผู้ที่ชื่นชอบศิลปะแบบอีสานต้องมาดูมาชมเป็นอย่างยิ่ง ภาพเขียนสีที่อยู่หน้าสิมและอยู่ภายในตัวสิม ยังเด่นเป็นสง่าสวยงามอยู่บนฝาผนังอวดถึงฝีมือของช่างเขียน และภูมิปัญญาของการใช้สีที่ยังคงทนมาถึงทุกวันนี้กว่า 100 ปีแล้ว [adsense-2] ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม วัดจักรวาลภูมิพินิจ โทร. (043) 611068 ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น โทร. (043) 244498-9 ตำรวจทางหลวง ส.ทล. […]

Read More