Tag: วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ หรือ วัดตะคุ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองเมืองปักประมาณ 4 กม. เป็นวัดเก่าแก่ของชาวปักธงชัย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างขึ้นราวสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2330 ชื่อวัดนั้นเรียกกล่าวกันตามพระธาตุเจดีย์ที่มีปรากฏอยู่ภายในวัด จุดเด่นของวัดนี้คือมีความโดดเด่นด้วยงานจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ และโบราณสถานยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด พระอุโบสถหลังเก่า หรือ สิม (พระอุโบสถแบบอีสาน) ตั้งอยู่ข้างโบสถ์ใหม่ เป็นหลังดั้งเดิมมีมาแต่ครั้งสร้างวัด ฐานโบสถ์มีลักษณะแอ่นโค้ง ที่ศัพท์ทางช่างเรียกว่า ตกท้องสำเภา หรือท้องช้าง หรือท้องเชือกซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ช่างนิยมทำกันในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที่น่าสนใจคือส่วนของหลังคาซึ่งไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์เช่นโบสถ์ที่พบเห็นทั่วไป ซึ่งคล้าย “ศิลปะพระราชนิยม” ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในโบสถ์มีภาพเขียนซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์น่าชม เป็นภาพแสดงเรื่องราวต่าง ๆ เช่น ภาพชาดกตอนต่าง ๆ ภาพพระบฏ (พระพุทธเจ้าทรงยืน) ภาพการนมัสการรอยพระพุทธบาท ภาพพิธีศพหรืออสุภกรรมฐาน พระมาลัย นอกจากนี้ยังสอดแทรกวิถีชีวิตชาวบ้านด้วย ในอดีตมีภาพเขียนทางด้านนอก แต่ปัจจุบันลบเลือนไปมากแล้ว เหลือเพียงบางส่วนที่เหนือประตูทางเข้าด้านหน้า หอไตรกลางน้ำ ตั้งอยู่หน้าโบสถ์หลังเก่า หอไตรหลังนี้ยกพื้นสูงชั้นเดียวตั้งอยู่ในสระน้ำ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยหลังคาจั่วภาคกลาง ผนังอาคารเป็นแบบฝาปะกน […]

Read More

วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ  หรือ วัดเหนือ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเหนือ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย อยู่ทางทิศเหนือ ของชุมชนนครไทย เป็นวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนครไทย เป็นวัดเก่าสมัยสุโขทัย ที่ร้างมานาน โดยมีโบราณสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในวัดคือซากเจดีย์องค์หนึ่งข้าใจว่าเป็นเจดีย์แบบสุโขทัยแท้หรือที่เรียกกันว่าแบบดอกบัวตูม11 ที่ชาวนครไทยเคารพนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเป็นใบเสมาหินทรายแกะสลักสองด้าน ด้านหนึ่งแกะสักเป็นรูปพระสถูปศิลปะแบบทวาราวดีตอนปลายอีกด้านหนึ่งแกะสลักเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร อิทธิพลสมัยล้านนาไทยผสมกับศิลปะสมัยสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐานหลวงพ่อเพชรและหลวงพ่อหินอันเป็นพระพุทธรูปโบราณซึ่งชาวนครไทยเคารพศรัทธา หลวงพ่อหินประดิษฐานอยู่ภายในอาคารแบบโบราณ เป็นศาลาตั้งบนหินเรียบซึ่งหาชมได้ยาก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม วัดหน้าพระธาตุ 218 หมู่ 1 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์ 055-389497,055-389211 แผนที่วัดหน้าพระธาตุ

Read More