Tag: วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อ วัดหลวง สาเหตุที่เป็นเจติยาราม เพราะมีเจดีย์เก่าแก่ มีสิ่งของมีค่ามหาศาล ต่อมาได้สร้างเจดีย์ใหม่โดยครอบเจดีย์เก่า เพื่อป้องกันไม่ให้คนทำลาย วัดนี้เป็นวัดประจำอำเภอโพนพิสัย โดยเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย คือ พระครูพิสัยกิจจาทร เป็นเจ้าอาวาส วัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นพุทธประวัติ มีหลวงพ่อพระสุกประดิษฐานอยู่ มีพระพุทธรูปปางต่างๆที่สวยงามและภายในวัดจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตำรวจทางหลวง โทร. (042) 420093 ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 จ.อุดรธานี (รับผิดชอบพื้นที่จ.หนองคายด้วย) โทร. (042) 325406-7 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (042) 412110 ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (042) 411521 สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (042) 411612 สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (042) 411021, 411071 โรงพยาบาลเซกา โทร. (042) […]

Read More