Tag: วัดไตรภูมิคณาจารย์

วัดไตรภูมิคณาจารย์

วัดไตรภูมิคณาจารย์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีศิลปกรรมที่สำคัญ คือ สิม หรืออุโบสถที่มีลักษณะพื้นเมืองแบบอีสาน ภายในมีฮูปแต้มเขียนเรื่องในพุทธศาสนา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ด้านนอกของสิมเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองขนาดใหญ่ พุทธลักษณะแบบพื้นถิ่นอีสาน ตามประวัติกล่าวว่าย้ายมาจากวัดใต้วิไลธรรม อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ.2541 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์  เป็นตัวอย่างของสิมที่สร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน รูปแบบอาคารเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีส่วนของการใช้งาน 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นเรือนหรือห้องภายใน  และส่วนที่เป็นโถงด้านหน้า โดยมีหลังคาชั้นเดียวคลุมทั้งสองส่วน  หลังคาเป็นทรงจั่ว ไม่ซ้อนชั้น ทำด้วยเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น โทร. (043) 244498-9 ตำรวจทางหลวง ส.ทล. กก.6 จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 569091 ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (043) 511306 […]

Read More