Tag: เกาะช้าง

เกาะช้าง

เกาะช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อยู่ห่างจากเกาะพยามประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีชาวบ้านอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 80 ครอบครัว ซึ่งอพยพมาจากเกาะพะงัน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคกลาง กว่า 30 ปีมาแล้ว ด้านทิศตะวันออกของเกาะไม่มีหาดทราย แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและมีชาวเล เผ่ามอแกน มาอาศัยอยู่เป็นบางครั้งค่ะ นอกจากนั้นเกาะช้าง ยังเป็นแหล่งปลูกกาหยู (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) พันธุ์พื้นเมืองที่ดีที่สุดของประเทศแห่งหนึ่ง และมีศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกาะช้าง ซึ่งจะผลิตไวน์จากผลกาหยู และมีการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์หลากหลายแบบอีกด้วย กิจกรรมที่น่าสนใจ การเดินออกกำลังกายไปจุดชมวิวของเกาะช้าง ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง เสียค่าคนนำทาง คนละ 100 บาท สำหรับหมู่คณะ 10 คน ราคา 300 บาท การตกปลา เกาะช้างเป็นแหล่งปลาชุกชม เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหม้อแตก […]

Read More