Tag: เกาะอีแรด

เกาะอีแรด

เกาะอีแรด หรือเกาะหลักแรด เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นเกาะขนาดปานกลาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากฝั่งเป็น ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านเรียกตามลักษณะของเกาะที่มีส่วนคลายกับแรดที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนาๆชนิดที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้ดำน้ำดูสัตว์น้ำที่สวยงามและบวกของความใสของน้ำทะเลที่สามารถมองเห็นตัวปลาจากข้างบนได้อย่างสวยงามเนื่องจาก เกาะแห่งนี้เป็นเกาะหินปูน ไม่มีชายหาดหรือที่ราบสำหรับขึ้นเกาะด้านล่างเป็นโขดหิน มีแนว ปะการังที่สวยงาม ดอกไม้ทะเลที่สีสวยสด จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก บนน่านน้ำของทะเลชุมพรนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดแล้ว ยังมีเกาะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ให้ คล้ายกับสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง นั่นคือแรด เนื่องจากรุปทรงของเกาะทางตอนใต้ของ ทะเลชุมพรแห่งนี้ไปละม้าย คล้ายคลึงกับแรด ชาวบ้านจึงเรียกขานเกาะนี้ว่า “เกาะอีแรด” สังเกตให้ดีจะเห็นนอแรดอยู่ทาง ด้านทิศเหนือของ เกาะไม่ไกลจากด้านเหนือของเกาะอีแรดจะเห็น ภูเขาหินปูนขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปจำนวน 3 ก้อน ชาวบ้าน จึงเรียกภูเขาเหล่านี้ว่า “หินหลักแรด”เกาะแห่งนี้เป็นเกาะหินปูน ไม่มีชายหาดหรือที่ราบสำหรับขึ้นเกาะด้านล่างเป็นโขดหิน มีแนว ปะการังที่สวยงาม ดอกไม้ทะเลที่สีสวยสด และฝูงปลานานาชนิด เกาะอีแรดห่างออกไปเพียง 350 เมตร รอบ ๆ หินหลักแรดมีแนวปะการัง และดอกไม้ทะเลเป็นจำนวนมาก [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท. สำนักงานชุมพร(เยื้องสถานีบริการน้ำมัน ปตท.) ห่างจากสถานีรถไฟ 200 ม. เลขที่ 111/11-12 […]

Read More