Tag: เขาฉกรรจ์

เขาฉกรรจ์

เขาฉกรรจ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นภูเขาหินปูนที่มีความโดดเด่นตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด เพราะความสูงชันที่ทำแนวเกือบจะตั้งฉากกับพื้นดิน และมีลักษณะพื้นผิวของหน้าผาที่มีลักษณะคล้ายผ้าม่าน อีกทั้งยัง เป็นภูเขาดึกดำบรรพ์ที่มีอายุราวๆ 2,000 – 4,000 ปีอีกด้วย ภูเขาหินปูนทั้งสามลูกนี้ ลูกตรงกลางเป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า “เขาฉกรรจ์” ด้านซ้ายเป็น “เขามิ่ง” และด้านขาวเป็น “เขาฝาละมี” บริเวณโดยรอบนี้จัดไว้เป็นสวนรุกขชาติ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เนื่องจากบริเวณนี้มีลิงป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงฝูงค้างคาวอีกนับล้านๆ ตัว ที่จะบินออกมาจากถ้ำเป็นสายในเวลาเย็นทุกวัน บริเวณเขาฉกรรจ์นี้ยังเป็นที่ตั้งของ “วัดถ้ำเขาฉกรรจ์” ซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ ที่สร้างขั้นในปีพ.ศ. 2533 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และมีบันไดประมาณ 300ขั้น เพื่อขึ้นไปยังยอดเขาจุดชมวิว เพื่อให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอเขาฉกรรจ์ได้อย่างชัดเจน เช่น วิิววัดถ้ำเขาฉกรรจ์และสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาชนิด นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีลิงป่านับพันตัวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารลิง ได้ แต่ต้องให้อย่างระมัดระวัง รวมถึง ยังมีปรากฏการณ์ค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำในเวลาพลบค่ำ ก็นับเป็นอีกปรกฎการณ์หนึ่งที่น่าสนใจของเขาฉกรรจ์แห่งนี้ ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวต้องการชมค้างคาว ต้องรอชมตอนเวลา 18.00 น. เท่านั้นค่ะ […]

Read More