Tag: เขาช่องกระจก

เขาช่องกระจก

เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดเล็กมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทางขึ้นอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด ตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบบริเวณด้านหน้าวัดธรรมิการามวรวิหาร มีทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีตจำนวน 396 ขั้นไปจนถึงยอดเขา เป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจก ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธบาทจำลอง ด้านทิศเหนือของภูเขามีช่องโปร่งดูคล้ายกับกรอบของกระจก จากยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมือง และอ่าวทั้งสามได้อย่างสวยงาม ในส่วนของยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจก จึงได้รับการขนานนามว่า เขาช่องกระจก  เขาช่องกระจกนั้นจะมีลิงเสนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงประกอบพิธีบรรจุเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501 พร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มาจากพุทธคยาโดยแท้ ด้วยความพิเศษทั้งหลายเหล่านี้ ถือได้ว่า เขาช่องกระจก เป็นสัญลักษณ์ของเมืองประจวบฯ ก็ว่าได้ บนยอดเขานั้นมีศาลาให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ และจากยอดเขานักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้โดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ของ เขาตะนาวศรี อ่าวประจวบคีรีขันธ์ ขาตาม่องล่าย เขาล้อมหมวก วิวสวยมากๆค่ะ นักท่องเที่ยวที่ขึ้นเขาช่องกระจกแล้ว สามารถติดต่อขอรับประกาศนียบัตรผู้พิชิต 396 ขั้น ไว้เป็นที่ระลึกได้ที่ กองส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะ [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว โทร.(032) 611 491 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.(032) 602 019 ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลหัวหิน […]

Read More