Tag: เขาช่องพราน

เขาช่องพราน

เขาช่องพราน ตั้งอยู่ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เขาช่องพรานมีถ้ำที่สวยงาม คือ ถ้ำพระนอน ซึ่งมีพระพุทธรูปภายในถ้ำมากกว่าร้อยองค์ และภายในถ้ำ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวถึง 9 เมตรเศษ สูง 1 เมตรเศษ และถ้ำค้างคาว ภายในถ้ำ มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทุกวันในยามใกล้พลบค่ำ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป จะมีฝูงค้างคาวจำนวนมาก บินออกจากถ้ำดูคล้ายกับควันที่ลอยออกมาจากปล่องไฟและในเวลาเช้าค้างคาวจะบิน เข้าถ้ำ หลังจากไปหาอาหารเรียบร้อยแล้ว ยามอาทิตย์ใกล้อัสดง เป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในบริเวณวัดเขาช่องพรานเป็นประจำทุกวัน คือบรรดาค้างคาวหนูจำนวนมหาศาลร้อยล้านตัว บินออกจากถ้ำเป็นสายควันดำโบกสะบัดเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวไปมา เป็นเวลากว่า 1 ชม. เพื่อออกหากินและจะกลับมายังบริเวณถ้ำแห่งนี้อีกครั้งก่อนอรุณรุ่ง  เป็นภาพอันน่าประทับใจของผู้ที่มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง  ทางวัดเขาช่องพราน  จึงได้ร่วมกันปรับปรุงสถานที่ให้สวยงาม และเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมค้างคาว   ที่วัดเขาช่องพรานนี้มีลานจอดรถกว้างขวาง และมีร้านอาหาร ไว้บริการผู้ที่เข้ามาชมด้วย ค้างคาวที่อยู่ในถ้ำนั้นเป็นหนูปากย่น เป็นค้างคาวที่มีประโยชน์มาก ช่วยทำลายและขจัดแมลง ช่วยผสมเกสรดอกไม้ ไม่ทำลายพืชพรรณและผลไม้ อาศัยอยู่เป็นกลุ่มจำนวนมาก ทำให้มีมูลมากใช้ทำปุ๋ย มีคุณภาพดี โดยเหตุที่ค้างคาวชนิดนี้เป็นค้างคาวชนิดที่กินแมลงเป็นอาหาร กินน้ำหวานตามเกสรดอกไม้ต่าง ๆ จึงช่วยลดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี […]

Read More