Tag: เขาตะเกียบ

เขาตะเกียบ

เขาตะเกียบ เป็นชื่อของภูเขาสองลูกที่อยู่ใกล้กัน และมีโขดหินยื่นออกไปในทะเล ตั้งอยู่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเล และมีโขดหินสวยงาม ความสูงประมาณ 272 เมตร ที่บริเวณเชิงเขามีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเขาตะเกียบตั้งอยู่ บนเขาเป็นที่ตั้งของวัดตะเกียบที่มีจุดชมวิวที่สวยงาม ตรงข้ามกับเขาตะเกียบยังมีภูเขาอีกลูกหนึ่งชื่อ เขาไกรลาส เป็นที่ตั้งของวัดเขาไกรลาส สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่เขาตะเกียบ ได้แก่ ชายหาดเขาตะเกียบ เป็นชายหาดฝั่งอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความลาดชันน้อย หาดทรายที่นี่จะขาว ละเอียด น้ำไม่ลึก เหมาะกับการลงเล่นน้ำ และสามารถแวะนนัสการพระพุทธรูป ปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่บริเวณเชิงเขาตะเกียบได้ ส่วนหาดเขาตะเกียบด้านฝั่งทิศใต้ จะติดกับหาดสวนสนประดิพัทธ์ ชายทะเลด้านนี้ค่อนข้างเงียบสงบ และเป็นธรรมชาติอยู่มาก มีหาดทรายกว้าง บริเวณชายหาดทั้งสองด้าน มีโรงแรมและร้านอาหารไว้ค่อยบริการนักท่องเที่ยว ชายหาดเขาตะเกียบมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานหลายอย่าง เช่น เล่นน้ำ อาบแดด ขี่ม้า นั่งเรือยาง เล่นเจ็ทสกี วัดเขาตะเกียบ ตั้งอยู่บนเขาตะเกียบ เป็นวัดที่มีความสำศัญทางพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ว (พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ผู้ที่จะเข้าไปสัการะ ต้องแต่งกายสุภาพ และต้องขึ้นบันได 128 […]

Read More