Tag: เขาหน่อ เขาแกว

เขาหน่อ เขาแก้ว

เขาหน่อ – เขาแก้ว ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ห่างจากถนนใหญ่เข้าไป 2 ก.ม. ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรค์ ติดกับพื้นที่ของตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ห่างจากสลกบาตร 10 กม.) ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร และจากที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ 18 กิโลเมตร เขาหน่อ เป็นเขาหินปูนที่มีวัดและโรงเรียนอยู่เชิงเขา ปัจจุบันโรงเรียนร้างไปแล้ว แบ่งเป็น ๒ ส่วนสำคัญคือ 1. เขานางพันธุรัตหรือเขาลูกเล็ก มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งเป็นจุดชมวิว 60 ขั้น ระหว่างทางขึ้นยอดเขา มีถ้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่หน้าปากถ้ำ และมีพระพุทธรูปองค์เล็กอีก 4-5 องค์อยู่ข้าง หากจะเข้าถ้ำต้องเดินอ้อมหลังพระพุทธรูปเข้าไป ภายในถ้ำมีลักษณะเปียกชื้น การเดินให้ระวังลื่นหกล้ม นักท่องเที่ยวควรมีไฟฉายหรือเทียนไขติดตัว ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นถ้ำพญานาค เมื่อเดินเข้าไปในถ้ำจะมีลักษณะเรียวเล็กลง ๆ จนไม่สามารถเดินต่อไปได้ ต้องเดินย้อนกลับมาทางเดิม แล้วสามารถเดินทะลุออกไปอีกทางหนึ่งเพื่อเดินขึ้นยอดเขาไปชมทัศนียภาพของวัด ณ ลานเผานางพันธุรัตได้ การปีนเขาลูกเล็กเหมาะสำหรับเด็กและคนชราที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง […]

Read More