Tag: เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพล เดิมมีชื่อเรียกว่า เขื่อนยันฮี จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล ลักษณะของเขื่อนเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง154 เมตร ยาว486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร และด้วยขนาดของเขื่อนนี้เอง ที่ทำให้เขื่อนภูมิพลกลายเป็นอ่างเก็บน้ำมีความจุสูงสุดในเอเชียอาคเนย์ [adsense-2] นอกจากนี้ เขื่อนภูมิพล ยังเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ “เขื่อนภูมิพลผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ” เนื่องจากทางเขื่อนภูมิพล ได้มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดใช้พลังน้ำ ในเขื่อนภูมิพลเป็นพลังงานหลัก โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำทั้ง 8 เครื่อง มีกำลังผลิตไฟฟ้า รวมกันได้มากถึง 743,800 กิโลวัตต์ และสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเยือนจังหวัดตาก ก็ไม่ควรพลาดโอกาสที่ดีสำหรับการเยี่ยมชมและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเขื่อนภูมิพล โดยเฉพาะบรรยากาศรอบๆ เขื่อนภูมิพล ที่เราสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ด้วยการล่องแพชมความงามของทะเลสาบ ตลอดจนชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในบริเวณใกล้ๆ กับเขื่อนภูมิพลอีกด้วย การเดินทาง โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 6 […]

Read More