Tag: เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ถูกเรียกอีกชื่อว่า “เขื่อนพองหนีบ” เนื่องจากสร้างข้ามแม่น้ำพองโดย ปิดกั้นลำน้ำพองตรง บริเวณช่องเขา ที่เป็นแนวต่อระหว่าง เทือกเขาภูเก้าและภูพานคำการก่อสร้างเริ่มเมื่อปลายปี พ.ศ. 2506 แล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 มีประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมายทั้งการ ผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตร การประมง การป้องกันอุทกภัย การคมนาคม ตลอดไปจนถึงเป็นที่สำหรับพัก ผ่อนหย่อนใจ บ้านพัก สนามกอล์ฟ และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เดินชมสวนพรรณไม้ในวรรณคดี สวนประติมากรรมไดโนเสาร์ วังมัจฉา อีกทั้งภายบริเวณยังมีร้านอาหารมากมายหลายประเภท ตั้งแต่อาหารตามสั่งไปจนถึงส้มตำ แต่ อาหารจานเด็ดก็คือปลานิลซึ่งจับได้ภายในเขื่อนนั่นเอง นำไปประกอบอาหารได้สารพัดประเภท เช่น ปลานิล ชุบเกลือย่าง ต้มยำปลานิล นั่งปูเสื่อรับประทานแบบสบายๆเข้ากับบรรยากาศ อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนอุบลรัตน์มีพื้นที่ถึง 256,000 ไร่ เป็นแหล่งผลิตปลาและสัตว์น้ำจืดแหล่งใหญ่ของ ภาคอีสานแห่งหนึ่ง ช่วงสายของทุกวันที่นี่จะจอแจด้วยรถบรรทุกขนาดเล็กจากจังหวัดขอนแก่น และ […]

Read More